Преглед на файлове

Fix pre-push-hook regexes

pull/118/head
Matt Corallo преди 5 години
родител
ревизия
3be7a42fe9
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      contrib/verify-commits/pre-push-hook.sh

+ 1
- 1
contrib/verify-commits/pre-push-hook.sh Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
#!/bin/bash
if ! [[ "$2" =~ [git@]?[www.]?github.com[:|/]bitcoin/bitcoin[.git]? ]]; then
if ! [[ "$2" =~ ^(git@)?(www.)?github.com(:|/)bitcoin/bitcoin(.git)?$ ]]; then
exit 0
fi


Loading…
Отказ
Запис