Преглед на файлове

Merge #141: stop-target: use poweroff instead of halt

75502b0 stop-target: use poweroff instead of halt (Nicolas Vigier)
pull/152/head
Devrandom преди 4 години
родител
ревизия
3ae6bb9ff2
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      libexec/stop-target

+ 1
- 1
libexec/stop-target Целия файл

@@ -11,7 +11,7 @@ case $VMSW in
KVM)
if [ ! -e var/target.pid ]; then exit; fi

on-target -u root halt
on-target -u root poweroff
sleep 5

if [ ! -e var/target.pid ]; then exit; fi

Loading…
Отказ
Запис