Bladeren bron

Increase LXC disk size from 10241 MiB to 12 GiB

pull/212/head
Hennadii Stepanov 2 jaren geleden
bovenliggende
commit
25a0feb2a3
No account linked to committer's email address
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 1 en 1 verwijderingen
  1. 1
    1
      bin/make-base-vm

+ 1
- 1
bin/make-base-vm Bestand weergeven

@@ -264,7 +264,7 @@ if [ $LXC = "1" ]; then
fi
fi
fi
dd if=/dev/zero of=$OUT-lxc bs=1M count=1 seek=10240
dd if=/dev/zero of=$OUT-lxc bs=1M count=1 seek=12287
/sbin/mkfs.ext4 -F $OUT-lxc
t=`mktemp -d gitian.XXXXXXXX`
sudo mount $OUT-lxc $t

Laden…
Annuleren
Opslaan