Преглед на файлове

Start using lxc-execute from LXC version 1.0.0

pull/93/head
Dev Random преди 5 години
родител
ревизия
1913792091
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      libexec/gconfig

+ 1
- 1
libexec/gconfig Целия файл

@@ -1,7 +1,7 @@
VM_SSH_PORT=2223
if [ -z "$LXC_EXECUTE" ]; then
ver=`lxc-start --version`
if dpkg --compare-versions $ver ge 1.1.0 ; then
if dpkg --compare-versions $ver ge 1.0.0 ; then
LXC_EXECUTE=lxc-execute
else
LXC_EXECUTE=lxc-start

Loading…
Отказ
Запис