Bläddra i källkod

Do not leave rsyslog configuration files

pull/214/head
Hennadii Stepanov 2 år sedan
förälder
incheckning
175796e79e
Inget konto är kopplat till bidragsgivarens mejladress
1 ändrade filer med 1 tillägg och 1 borttagningar
  1. 1
    1
      target-bin/bootstrap-fixup.in

+ 1
- 1
target-bin/bootstrap-fixup.in Visa fil

@@ -24,7 +24,7 @@ echo '127.0.1.1 gitian' >> /etc/hosts
# If LXC
if grep /lxc/gitian /proc/1/cgroup > /dev/null || grep container=lxc /proc/1/environ > /dev/null; then
adduser --disabled-password --gecos ${DISTRIB_NAME,,} --quiet ${DISTRIB_NAME,,} || true
apt-get remove -y rsyslog || true
apt-get purge -y rsyslog || true
dpkg-divert --local --rename --add /sbin/initctl
ln -sf /bin/true /sbin/initctl
dpkg-divert --local --rename --add /usr/bin/ischroot

Laddar…
Avbryt
Spara