Procházet zdrojové kódy

Do not leave rsyslog configuration files

pull/214/head
Hennadii Stepanov před 2 roky
rodič
revize
175796e79e
Žádný účet není propojen s e-mailovou adresou tvůrce revize
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. 1
    1
      target-bin/bootstrap-fixup.in

+ 1
- 1
target-bin/bootstrap-fixup.in Zobrazit soubor

@@ -24,7 +24,7 @@ echo '127.0.1.1 gitian' >> /etc/hosts
# If LXC
if grep /lxc/gitian /proc/1/cgroup > /dev/null || grep container=lxc /proc/1/environ > /dev/null; then
adduser --disabled-password --gecos ${DISTRIB_NAME,,} --quiet ${DISTRIB_NAME,,} || true
apt-get remove -y rsyslog || true
apt-get purge -y rsyslog || true
dpkg-divert --local --rename --add /sbin/initctl
ln -sf /bin/true /sbin/initctl
dpkg-divert --local --rename --add /usr/bin/ischroot

Načítá se…
Zrušit
Uložit