Преглед на файлове

no ssh host auth for localhost

tags/0.1
devrandom преди 10 години
родител
ревизия
0d12b0f72f
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      libexec/on-target

+ 1
- 1
libexec/on-target Целия файл

@@ -41,4 +41,4 @@ fi
# exit 1
#fi

ssh -oConnectTimeout=2 -i ${GITIAN_BASE:-.}/var/id_dsa -p $VM_SSH_PORT $TUSER@localhost $*
ssh -oConnectTimeout=2 -oNoHostAuthenticationForLocalhost=yes -i ${GITIAN_BASE:-.}/var/id_dsa -p $VM_SSH_PORT $TUSER@localhost $*

Loading…
Отказ
Запис