Преглед на файлове

fix copy-from-target when using lxc to copy a subdir

tags/0.2
Cory Fields преди 7 години
родител
ревизия
037d17aff7
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      libexec/copy-from-target

+ 1
- 1
libexec/copy-from-target Целия файл

@@ -50,5 +50,5 @@ if [ -z "$USE_LXC" ]; then
scp $QUIET_FLAG -oConnectTimeout=30 -oNoHostAuthenticationForLocalhost=yes -i ${GITIAN_BASE:-.}/var/id_dsa -P $VM_SSH_PORT -r $TUSER@localhost:$1 $2
else
config-lxc
sudo $LXC_EXECUTE -n gitian -f var/lxc.config -- sudo -i -u $TUSER tar -cf - "$1" | tar -C "$2" -xkf -
sudo $LXC_EXECUTE -n gitian -f var/lxc.config -- sudo -i -u $TUSER tar -C `dirname "$1"` -cf - `basename "$1"` | tar -C "$2" -xkf -
fi

Loading…
Отказ
Запис