John ShaggyTwoDope Jenkins преди 7 години
родител
ревизия
e64031b5fa
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 2 реда
  1. 3
    2
      README.md

+ 3
- 2
README.md Целия файл

@@ -1,3 +1,6 @@
Created: Sun 21 Dec 2014 02:22:48 PM PST
Last Modified: Sun 21 Dec 2014 02:24:03 PM PST

Series of scripts and small programs for fun or useful things.


@@ -20,7 +23,5 @@ Series of scripts and small programs for fun or useful things.# CREATED: 2014-12-21 14:09:34
# MODIFIED: 2014-12-21 14:10:24Loading…
Отказ
Запис