Procházet zdrojové kódy

lazy update

master
John ShaggyTwoDope Jenkins před 7 roky
rodič
revize
a117a4649e
1 změnil soubory, kde provedl 15 přidání a 0 odebrání
  1. 15
    0
      sysupdates

+ 15
- 0
sysupdates Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,15 @@
#!/usr/bin/env bash
# AUTHOR: shaggy
# FILE: sysupdates
# ROLE: TODO (some explanation)
# CREATED: 2014-12-29 19:22:19
# MODIFIED: 2014-12-29 19:25:53


pac="$(checkupdates | wc -l)"

aur="$(cower -u | wc -l)"echo -e Pacman updates: $pac Aur updates: $aur

Načítá se…
Zrušit
Uložit