Przeglądaj źródła

lazy update

master
John ShaggyTwoDope Jenkins 6 lat temu
rodzic
commit
9ce215567a
3 zmienionych plików z 6 dodań i 6 usunięć
 1. 2
  2
    binupdate
 2. 2
  2
    mailupdate
 3. 2
  2
    xkcd

binupdate.sh → binupdate Wyświetl plik

@@ -1,9 +1,9 @@
#!/usr/bin/env bash
# AUTHOR: shaggy
# FILE: binupdate.sh
# FILE: binupdate
# ROLE: TODO (some explanation)
# CREATED: 2014-12-21 18:17:01
# MODIFIED: 2014-12-21 18:17:58
# MODIFIED: 2014-12-21 19:21:55
cd /home/shaggy/bin
git add .
git commit -am 'lazy update'

mailupdate.sh → mailupdate Wyświetl plik

@@ -1,9 +1,9 @@
#!/usr/bin/env bash
# AUTHOR: shaggy
# FILE: mailupdate.sh
# FILE: mailupdate
# ROLE: TODO (some explanation)
# CREATED: 2014-12-21 18:12:50
# MODIFIED: 2014-12-21 18:16:42
# MODIFIED: 2014-12-21 19:22:09
offlineimap
cd /home/shaggy/Maildir
git add .

xkcd.sh → xkcd Wyświetl plik

@@ -1,9 +1,9 @@
#!/usr/bin/env bash
# AUTHOR: shaggy
# FILE: xkcd.sh
# FILE: xkcd
# ROLE: TODO (some explanation)
# CREATED: 2014-12-21 18:17:01
# MODIFIED: 2014-12-21 19:17:14
# MODIFIED: 2014-12-21 19:22:32
Ładowanie…
Anuluj
Zapisz