Kaynağa Gözat

lazy update

master
John ShaggyTwoDope Jenkins 7 yıl önce
ebeveyn
işleme
26847b74dc
1 değiştirilmiş dosya ile 6 ekleme ve 1 silme
  1. 6
    1
      updatecalcurse

+ 6
- 1
updatecalcurse Dosyayı Görüntüle

@@ -1,4 +1,9 @@
#!/bin/bash
#!/usr/bin/env bash
# AUTHOR: shaggy
# FILE: updatecalcurse
# ROLE: TODO (some explanation)
# CREATED: 2014-12-21 18:17:01
# MODIFIED: 2014-12-21 19:21:00

function check {
if (( $(pidof calcurse | wc -w) == 1 )); then

Loading…
İptal
Kaydet