1 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  John ShaggyTwoDope Jenkins 4996252b37 fix pirms 6 gadiem
  John ShaggyTwoDope Jenkins 4d3e750ece CORD, WE WENT OVER THIS. C++ IO SUCKS. pirms 6 gadiem