(Lua, ASMx86) Replication of Devil May Cry 4's debug functions for it's re-released version.
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.

dmc4se-scripts.ct 306KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <CheatTable CheatEngineTableVersion="18">
 3. <CheatEntries>
 4. <CheatEntry>
 5. <ID>1283</ID>
 6. <Description>"Table Options"</Description>
 7. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 8. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 9. <Color>80000008</Color>
 10. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 11. <CheatEntries>
 12. <CheatEntry>
 13. <ID>1284</ID>
 14. <Description>"Disable both Automatic Attach and Set Favorites"</Description>
 15. <LastState Activated="0"/>
 16. <Color>80000008</Color>
 17. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 18. <AssemblerScript>[enable]
 19. {$lua}
 20. if attacher ~= nil then
 21. attacher.destroy()
 22. end
 23. {$asm}
 24. [disable]
 25. {$lua}
 26. attacher = createTimer(AutoAttach)
 27. timer_manager(attacher, 500, check_for_DMC4SE, true)
 28. {$asm}
 29. </AssemblerScript>
 30. </CheatEntry>
 31. <CheatEntry>
 32. <ID>1285</ID>
 33. <Description>"Enable In-Game Mini-Menu"</Description>
 34. <Options moHideChildren="1"/>
 35. <LastState Activated="0"/>
 36. <Color>80000008</Color>
 37. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 38. <AssemblerScript>[enable]
 39. {$lua}
 40. createD3Dmenu()
 41. hook.OnClick = option_click
 42. {$asm}
 43. [disable]
 44. {$lua}
 45. destroyD3Dmenu()
 46. hook.OnClick = nil
 47. {$asm}
 48. </AssemblerScript>
 49. <CheatEntries>
 50. <CheatEntry>
 51. <ID>1286</ID>
 52. <Description>"Toggle Display &lt;&lt;Assign Hotkey&gt;&gt;"</Description>
 53. <LastState Activated="0"/>
 54. <Color>80000008</Color>
 55. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 56. <AssemblerScript>[enable]
 57. {$lua}
 58. toggle_display()
 59. {$asm}
 60. [disable]
 61. {$lua}
 62. toggle_display()
 63. {$asm}
 64. </AssemblerScript>
 65. <Hotkeys>
 66. <Hotkey>
 67. <Action>Toggle Activation</Action>
 68. <Keys>
 69. <Key>192</Key>
 70. </Keys>
 71. <ID>0</ID>
 72. </Hotkey>
 73. </Hotkeys>
 74. </CheatEntry>
 75. </CheatEntries>
 76. </CheatEntry>
 77. </CheatEntries>
 78. </CheatEntry>
 79. <CheatEntry>
 80. <ID>1371</ID>
 81. <Description>"Game Scripts"</Description>
 82. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 83. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 84. <Color>80000008</Color>
 85. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 86. <CheatEntries>
 87. <CheatEntry>
 88. <ID>609</ID>
 89. <Description>"Force Keyboard Signals to Walk Threshholds (Assign Hotkey)"</Description>
 90. <LastState Activated="0"/>
 91. <Color>80000008</Color>
 92. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 93. <AssemblerScript>[disable]
 94. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4D0FF1:
 95. mov ecx,0000007F //move right (127)
 96. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4D1067:
 97. mov ecx,FFFFFF81 //move left (-127)
 98. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4D1167:
 99. mov ecx,FFFFFF81 //move down (-127)
 100. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4D10F9:
 101. mov ecx,0000007F //move up (127)
 102. [enable]
 103. //magnitude for diagonals will still remain underneath 127
 104. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4D0FF1:
 105. mov ecx,00000050 //move right (80)
 106. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4D1067:
 107. mov ecx,FFFFFFB0 //move left (-80)
 108. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4D1167:
 109. mov ecx,FFFFFFB0 //move down (-80)
 110. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4D10F9:
 111. mov ecx,00000050 //move up (80)
 112. </AssemblerScript>
 113. <Hotkeys>
 114. <Hotkey>
 115. <Action>Toggle Activation</Action>
 116. <Keys>
 117. <Key>72</Key>
 118. </Keys>
 119. <ID>0</ID>
 120. </Hotkey>
 121. </Hotkeys>
 122. </CheatEntry>
 123. <CheatEntry>
 124. <ID>1373</ID>
 125. <Description>"Cutscene and Event Scripts"</Description>
 126. <Options moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 127. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 128. <Color>80000008</Color>
 129. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 130. <CheatEntries>
 131. <CheatEntry>
 132. <ID>814</ID>
 133. <Description>"Disable Camera Events (No "Screen Blink", but Some Issues in Missions)"</Description>
 134. <LastState Activated="0"/>
 135. <Color>80000008</Color>
 136. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 137. <AssemblerScript>//Script from CrazyMelody
 138. [enable]
 139. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+114651:
 140. xor eax, eax
 141. mov eax, 6
 142. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+114E2D:
 143. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+114E4A
 144. [disable]
 145. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+114651:
 146. movzx eax,byte ptr [eax+DevilMayCry4SpecialEdition.exe+115238]
 147. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+114E2D:
 148. jne DevilMayCry4SpecialEdition.exe+114E4A
 149. </AssemblerScript>
 150. </CheatEntry>
 151. <CheatEntry>
 152. <ID>295</ID>
 153. <Description>"Auto-Skip Cutscenes (Checking This Enables Everything Under This Section)"</Description>
 154. <Options moHideChildren="1" moBindActivation="1" moRecursiveSetValue="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 155. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 156. <Color>80000008</Color>
 157. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 158. <CheatEntries>
 159. <CheatEntry>
 160. <ID>1195</ID>
 161. <Description>"Auto-skip Camera Events (Causes "Screen Blink")"</Description>
 162. <LastState Activated="0"/>
 163. <Color>80000008</Color>
 164. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 165. <AssemblerScript>[disable]
 166. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+114B3C:
 167. cmp byte ptr [esi+000000AC],00
 168. [enable]
 169. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+114B3C:
 170. cmp byte ptr [esi+000000AC],01
 171. </AssemblerScript>
 172. </CheatEntry>
 173. <CheatEntry>
 174. <ID>287</ID>
 175. <Description>"Auto-Skip Mission Intro"</Description>
 176. <LastState Activated="0"/>
 177. <Color>80000008</Color>
 178. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 179. <AssemblerScript>[disable]
 180. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+10DF64:
 181. //[eax+ac] holds the setting...
 182. //of whether or not to disable cutscenes
 183. cmp byte ptr [eax+000000AC],00
 184. [enable]
 185. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+10DF64:
 186. cmp byte ptr [eax+000000AC],01
 187. </AssemblerScript>
 188. </CheatEntry>
 189. <CheatEntry>
 190. <ID>297</ID>
 191. <Description>"Auto-Skip Mission Outro"</Description>
 192. <LastState Activated="0"/>
 193. <Color>80000008</Color>
 194. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 195. <AssemblerScript>[disable]
 196. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+10F2BF:
 197. //[eax+ac] holds the setting...
 198. //of whether or not to disable cutscenes
 199. cmp byte ptr [eax+000000AC],00
 200. [enable]
 201. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+10F2BF:
 202. cmp byte ptr [eax+000000AC],01
 203. </AssemblerScript>
 204. </CheatEntry>
 205. </CheatEntries>
 206. </CheatEntry>
 207. </CheatEntries>
 208. </CheatEntry>
 209. <CheatEntry>
 210. <ID>1372</ID>
 211. <Description>"Bloody Palace Scripts"</Description>
 212. <Options moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 213. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 214. <Color>000080</Color>
 215. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 216. <CheatEntries>
 217. <CheatEntry>
 218. <ID>334</ID>
 219. <Description>"Allow Items at Divinity Statue in Bloody Palace Mission Start Menu"</Description>
 220. <LastState Activated="0"/>
 221. <Color>000080</Color>
 222. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 223. <AssemblerScript>[disable]
 224. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+794DA:
 225. //Divinity Statue.
 226. //check if player is at mission menu for
 227. //Bloody Palace
 228. //lol can't fkn buy blue/purple orbs here
 229. cmp dword ptr [ecx+00000150],32
 230. [enable]
 231. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+794DA:
 232. //will always be false, no such mission -1
 233. cmp dword ptr [ecx+00000150],-1
 234. </AssemblerScript>
 235. </CheatEntry>
 236. <CheatEntry>
 237. <ID>197</ID>
 238. <Description>"Disable Bloody Palace Timer"</Description>
 239. <LastState Activated="0"/>
 240. <Color>000080</Color>
 241. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 242. <AssemblerScript>[disable]
 243. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+19B7A8:
 244. movss [esi+00000384],xmm2
 245. [enable]
 246. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+19B7A8:
 247. db 90 90 90 90 90 90 90 90
 248. </AssemblerScript>
 249. </CheatEntry>
 250. <CheatEntry>
 251. <ID>630</ID>
 252. <Description>"Bloody Palace Portal Modifier (Can Not Enable at Same Time - Mutually Exclusive)"</Description>
 253. <Options moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 254. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 255. <Color>000080</Color>
 256. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 257. <CheatEntries>
 258. <CheatEntry>
 259. <ID>628</ID>
 260. <Description>"Bloody Palace Stage Jump"</Description>
 261. <Options moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 262. <LastState Activated="0"/>
 263. <Color>0000FF</Color>
 264. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 265. <AssemblerScript>[enable]
 266. alloc(newmem,289)
 267. registersymbol(next_stage)
 268. alloc(next_stage, 2)
 269. label(sunnypalace) //first set leading to Berial
 270. label(sunsetpalace) //second set leading to Bael
 271. label(cloudypalace) //third set leading to Echidna
 272. label(nightpalace) //fourth set leading to Credo
 273. label(dmdpalace) //fifth set leading to Agnus
 274. label(berial)
 275. label(bael)
 276. label(echidna)
 277. label(credo)
 278. label(agnus)
 279. label(dante)
 280. label(stageset)
 281. label(returnhere)
 282. label(originalcode)
 283. label(exit)
 284. next_stage:
 285. db 0 //initialization, this will update per stage
 286. newmem:
 287. push ebx //free to use ebx!
 288. mov ebx, [eax+90]
 289. cmp [next_stage], ebx
 290. jg sunnypalace //if greater than current then jump
 291. //otherwise make sure next_stage is equal to current stage!
 292. //in this context, the stage number is the destination stage
 293. //usual case when targetting lower stages is enemy don't spawn
 294. //avoid that case.
 295. mov [eax+90], ebx
 296. jmp originalcode
 297. //there is probably a far more elegant way to do this
 298. sunnypalace:
 299. cmp [next_stage], 13 //13 in hex = 19 in decimal
 300. jg sunsetpalace
 301. mov edx, 2c1 //move room i.d just in case, 2c1 = 705
 302. jmp stageset
 303. sunsetpalace:
 304. cmp [next_stage], 14 //target stage is berial?
 305. je berial
 306. cmp [next_stage], 27 //27 in hex = 39 in decimal
 307. jg cloudypalace
 308. mov edx, 2c0 //stage i.d for stage 21-39 (704)
 309. jmp stageset
 310. berial:
 311. mov edx, 1f7 //stage i.d for berial's room
 312. jmp stageset
 313. cloudypalace:
 314. cmp [next_stage], 28 //target stage is bael?
 315. je bael
 316. cmp [next_stage], 3b //3b = 59 in decimal
 317. jg nightpalace
 318. mov edx, 2bf //stage i.d for stage 41-59 (703)
 319. jmp stageset
 320. bael:
 321. mov edx, 1f8 //stage i.d for bael's room
 322. jmp stageset
 323. nightpalace:
 324. cmp [next_stage], 3c //target stage is echidna?
 325. je echidna
 326. cmp [next_stage], 4f //4f = 79 in decimal
 327. jg dmdpalace
 328. mov edx, 2bd //stage i.d for stage 61-79 (701)
 329. jmp stageset
 330. echidna:
 331. mov edx, 1f9 //stage i.d for echidna's room
 332. jmp stageset
 333. dmdpalace:
 334. cmp [next_stage], 50 //target stage is credo?
 335. je credo
 336. cmp [next_stage], 63 //63 = 99 in decimal
 337. jg agnus
 338. mov edx, 2be //stage i.d for stage 81 - 99 (702)
 339. jmp stageset
 340. credo:
 341. mov edx, 1fb //stage i.d for credo's room (507)
 342. jmp stageset
 343. agnus:
 344. cmp [next_stage], 64
 345. jg dante
 346. mov edx, 1fa
 347. jmp stageset
 348. dante:
 349. mov edx, 2bc
 350. stageset:
 351. mov ebx, [next_stage]
 352. mov [eax+90], ebx
 353. originalcode:
 354. mov [eax+00000088],edx
 355. exit:
 356. pop ebx
 357. jmp returnhere
 358. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+152461:
 359. jmp newmem
 360. nop
 361. returnhere:
 362. [disable]
 363. dealloc(newmem)
 364. dealloc(next_stage)
 365. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+152461:
 366. mov [eax+00000088],edx
 367. </AssemblerScript>
 368. <CheatEntries>
 369. <CheatEntry>
 370. <ID>629</ID>
 371. <Description>"[User Input] Next Stage"</Description>
 372. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 373. <Color>0000FF</Color>
 374. <VariableType>2 Bytes</VariableType>
 375. <Address>next_stage</Address>
 376. </CheatEntry>
 377. </CheatEntries>
 378. </CheatEntry>
 379. <CheatEntry>
 380. <ID>627</ID>
 381. <Description>"Bloody Palace Boss Rush (No Initial Stage)"</Description>
 382. <LastState Activated="0"/>
 383. <Color>000080</Color>
 384. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 385. <AssemblerScript>[enable]
 386. alloc(newmem,160)
 387. label(returnhere)
 388. label(bael)
 389. label(echidna)
 390. label(credo)
 391. label(agnus)
 392. label(originalcode)
 393. label(exit)
 394. newmem:
 395. //need to jump to the next boss stage!
 396. //write destination stage to memory
 397. //edit room i.d to match boss stage
 398. //jump to berial if we're in i.d 705!
 399. //jump to bael if we're in stage id 704 OR 503 (Berial room)
 400. //jump to echidna if we're in stage id 703 OR 504 (Bael room)
 401. //jump to credo if we're in stage id 701 OR 505 (Echidna room)
 402. //jump to agnus if we're in stage i.d 702 OR 507 (Credo room)
 403. //need not bother anymore if we're on agnus's room
 404. //eax is currently the object for bloody palace!
 405. push ebx
 406. mov ebx, [eax+90] //which stage are we at?
 407. cmp ebx, 14 //14 in hex = 20 in decimal
 408. jge bael //greater or equal to 20 our next set is bael
 409. mov edx, 1f7 //below stage 20 we go to berial (1f7 == 503)
 410. mov [eax+90], 14
 411. jmp originalcode
 412. bael:
 413. cmp ebx, 28 //28 in hex = 40 in decimal
 414. jge echidna //greater or equal to 40 our next set is echidna
 415. mov edx, 1f8 //1f8 = 504
 416. mov [eax+90], 28
 417. jmp originalcode
 418. echidna:
 419. cmp ebx, 3c
 420. jge credo
 421. mov edx, 1f9 //1f9 = 505 in decimal
 422. mov [eax+90], 3c
 423. jmp originalcode
 424. credo:
 425. cmp ebx, 50
 426. jge agnus
 427. mov edx, 1fb //1fb = 507
 428. mov [eax+90], 50
 429. jmp originalcode
 430. agnus:
 431. cmp ebx, 64
 432. jge originalcode
 433. mov edx, 1fa
 434. mov [eax+90], 64
 435. //let this continue as usual
 436. originalcode:
 437. mov [eax+00000088],edx //still in use! do this last
 438. exit:
 439. pop ebx
 440. jmp returnhere
 441. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+152461:
 442. jmp newmem
 443. nop
 444. returnhere:
 445. [disable]
 446. dealloc(newmem)
 447. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+152461:
 448. mov [eax+00000088],edx //writes room i.d to memory
 449. </AssemblerScript>
 450. </CheatEntry>
 451. <CheatEntry>
 452. <ID>1369</ID>
 453. <Description>"Skip Bosses"</Description>
 454. <LastState Activated="0"/>
 455. <Color>80000008</Color>
 456. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 457. <AssemblerScript>[enable]
 458. alloc(newmem,130)
 459. label(returnhere)
 460. label(originalcode)
 461. label(bael)
 462. label(echidna)
 463. label(credo)
 464. label(exit)
 465. newmem:
 466. //instead of going to boss stages, skip over them
 467. //write destination stage to memory
 468. //edit room i.d jump over boss stages
 469. //stop doing this after stage 80 because at 100 there is no more non-boss
 470. //eax is currently the object for bloody palace!
 471. push ebx
 472. mov ebx, [eax+90] //ebx = stage number
 473. cmp ebx, 14 //compare stage number with 20
 474. jne bael //if not at berial check if we're at bael
 475. mov edx, 2c0 //move in i.d for the stage after berial
 476. mov [eax+90], 15
 477. jmp originalcode
 478. bael:
 479. cmp ebx, 28 //compare stage number with 40
 480. jne echidna
 481. mov edx, 2bf //skip over to stage leading to echidna
 482. mov [eax+90], 29
 483. jmp originalcode
 484. echidna:
 485. cmp ebx, 3c //compare stage number with 60
 486. jne credo
 487. mov edx, 2bd //skip over to stage leading to credo
 488. mov [eax+90], 3d
 489. jmp originalcode
 490. credo:
 491. cmp ebx, 50 //compare stage number with 80
 492. jne originalcode
 493. mov edx, 2be//skip over to DMD stages
 494. mov [eax+90], 51
 495. originalcode:
 496. mov [eax+00000088],edx
 497. exit:
 498. pop ebx
 499. jmp returnhere
 500. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+152461:
 501. jmp newmem
 502. nop
 503. returnhere:
 504. [disable]
 505. dealloc(newmem)
 506. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+152461:
 507. mov [eax+00000088],edx //writes room i.d to memory
 508. </AssemblerScript>
 509. </CheatEntry>
 510. </CheatEntries>
 511. </CheatEntry>
 512. </CheatEntries>
 513. </CheatEntry>
 514. <CheatEntry>
 515. <ID>812</ID>
 516. <Description>"No One Dies (Effect Takes Precedence Over Damage Modifiers)"</Description>
 517. <LastState Activated="0"/>
 518. <Color>80000008</Color>
 519. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 520. <AssemblerScript>[disable]
 521. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+22DE94:
 522. //0F 82 BE 00 00 00
 523. //general check on hit whether enemy should die
 524. jb DevilMayCry4SpecialEdition.exe+22DF58
 525. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+22E5BA:
 526. //Nero's grab, check when grabbed enemy should die
 527. jb DevilMayCry4SpecialEdition.exe+22E5F1
 528. [enable]
 529. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+22DE94:
 530. //E9 BF 00 00 00
 531. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+22DF58
 532. nop
 533. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+22E5BA:
 534. //unconditionally act as if enemy should not die
 535. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+22E5F1
 536. </AssemblerScript>
 537. </CheatEntry>
 538. <CheatEntry>
 539. <ID>460</ID>
 540. <Description>"Damage Modifiers (Can Not Enable At Same Time - Mutually Exclusive)"</Description>
 541. <Options moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 542. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 543. <Color>80000008</Color>
 544. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 545. <CheatEntries>
 546. <CheatEntry>
 547. <ID>241</ID>
 548. <Description>"No One Takes Damage"</Description>
 549. <LastState Activated="0"/>
 550. <Color>80000008</Color>
 551. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 552. <AssemblerScript>[enable]
 553. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+22DDB9:
 554. //Skip over calculations directly to death evaluation
 555. //This script has been updated to no longer affect style points
 556. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+22DE90
 557. nop
 558. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+22E564:
 559. //Nero's 'Aegis Shield' damage
 560. //Set incoming damage to 0.0
 561. //Enemies getting hit this way will not affect style points either
 562. xorps xmm1, xmm1
 563. nop
 564. [disable]
 565. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+22DDB9:
 566. jne DevilMayCry4SpecialEdition.exe+22DE90
 567. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+22E564:
 568. //Subtracts entity health with incoming damage
 569. subss xmm0,xmm1
 570. </AssemblerScript>
 571. </CheatEntry>
 572. <CheatEntry>
 573. <ID>461</ID>
 574. <Description>"Enemy 1-Hit Kill"</Description>
 575. <LastState Activated="0"/>
 576. <Color>80000008</Color>
 577. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 578. <AssemblerScript>[enable]
 579. alloc(newmem,44) //units are in bytes
 580. label(returnhere)
 581. label(originalcode)
 582. label(exit)
 583. newmem:
 584. push eax
 585. mov eax, [400000+f59f00] //eax = game mediator
 586. mov eax, [eax+24] //eax is now player character
 587. lea eax, [eax+1b00] //eax is now the address for vitality
 588. push edx
 589. lea edx,[edi+30]
 590. cmp eax, edx //player vitality and target address are the same
 591. je originalcode //take damage as usual
 592. //in this context xmm2 is 0 because of prior instruction
 593. movss [edi+30], xmm2 //otherwise kill the enemy in 1 hit
 594. jmp exit
 595. originalcode:
 596. movss [edi+30],xmm0
 597. exit:
 598. pop eax
 599. pop edx
 600. jmp returnhere
 601. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+22DDE0:
 602. jmp newmem
 603. returnhere:
 604. [disable]
 605. dealloc(newmem)
 606. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+22DDE0:
 607. movss [edi+30],xmm0
 608. </AssemblerScript>
 609. </CheatEntry>
 610. <CheatEntry>
 611. <ID>479</ID>
 612. <Description>"Must Style Mode &lt;&lt;Require SSS to Kill Enemy&gt;&gt;"</Description>
 613. <LastState Activated="0"/>
 614. <Color>80000008</Color>
 615. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 616. <AssemblerScript>[enable]
 617. alloc(newmem,76)
 618. label(returnhere)
 619. label(originalcode)
 620. label(exit)
 621. newmem:
 622. push eax
 623. mov eax, [DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F59F14] //eax = style meter
 624. mov eax, [eax+20] //eax = style rank
 625. push edx
 626. mov edx, [DevilMayCry4SpecialEdition.exe+f59f00] //edx = mediator
 627. mov edx, [edx+24] //edx = player character
 628. lea edx, [edx+1b00] //edx = player vitality
 629. push ebx
 630. lea ebx, [edi+30]
 631. cmp edx, ebx //check if target address and player vitality are the same
 632. je originalcode //if so take damage as usual
 633. //otherwise it's an enemy
 634. cmp eax, 7 //now check if style rank is high enough
 635. jge originalcode //if so, it's okay to take damage or die
 636. comiss xmm0, xmm1 //xmm1 = damage of the move
 637. ja originalcode //jump if enemy is not about to die
 638. //now that style rank isn't high enough
 639. //enemy is going to die
 640. //pull this 1.0 from some static address i'm not sure will always hold 1.0
 641. movss xmm0,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+BE4E10]
 642. originalcode:
 643. movss [edi+30],xmm0
 644. exit:
 645. pop ebx
 646. pop edx
 647. pop eax
 648. jmp returnhere
 649. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+22DDE0:
 650. jmp newmem
 651. returnhere:
 652. [disable]
 653. dealloc(newmem)
 654. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+22DDE0:
 655. movss [edi+30],xmm0
 656. </AssemblerScript>
 657. </CheatEntry>
 658. </CheatEntries>
 659. </CheatEntry>
 660. <CheatEntry>
 661. <ID>1374</ID>
 662. <Description>"Game Rules Modifiers"</Description>
 663. <Options moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 664. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 665. <Color>80000008</Color>
 666. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 667. <CheatEntries>
 668. <CheatEntry>
 669. <ID>1289</ID>
 670. <Description>"Unstick Style Meter"</Description>
 671. <LastState Activated="0"/>
 672. <Color>80000008</Color>
 673. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 674. <AssemblerScript>[enable]
 675. alloc(rankdown,76)
 676. alloc(rankup,39)
 677. alloc(percentage,4)
 678. alloc(upercentage,4)
 679. registersymbol(percentage)
 680. registersymbol(upercentage)
 681. label(ret_from_rdown)
 682. label(returnhere)
 683. label(originalcode)
 684. label(originalcode2)
 685. label(exit_rdown)
 686. label(exit_rup)
 687. percentage:
 688. //buffer combo gauge so the game will not constantly rank down through
 689. dd (float)0.75
 690. upercentage:
 691. //buffer combo gauge so the game will not rank down immediately after rank up
 692. dd (float)0.25
 693. //going to unstick the style rank like DMC3
 694. //this section concerns rank down logic
 695. //when ranking down give a buffer value for the combo meter
 696. //otherwise it'll simply fall through down to N rank
 697. rankdown:
 698. //xmm1 = combo gauge
 699. //xmm2 = 0.0
 700. //esi = style meter object
 701. //OK to write over eax here
 702. //game has checked if style rank is above 5
 703. mov eax, [esi+20] //eax = style rank
 704. comiss xmm1, xmm2 //check if combo gauge is above 0.0
 705. ja originalcode //current combo gauge is above 0 so proceed as usual
 706. cmp eax, 0 //check if player is at N rank
 707. je originalcode //can't rank down for N, go to original code &amp; exit
 708. dec eax //rank down the player
 709. mov [esi+20], eax //place new rank at style rank address
 710. //Rank Up Threshhold Array Appears as:
 711. //{+1cc,............,+1e4}
 712. //{D, C, B, A, S, SS, SSS
 713. //{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}
 714. //Actual Corresponding Ranks:
 715. //{N, D, C, B, A, S, SS, SSS}
 716. //{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
 717. //If we rank down from S -&gt; A, we want to the threshhold to rank from A.
 718. push ebx //safety, not entirely sure if can overwrite ebx w/o issues
 719. mov ebx, [esi+eax*4+1cc] //ebx = rank up threshhold for current rank
 720. //game only sticks for S and below
 721. //the set of possible new ranks is {N, D, C, B, A}
 722. cvtsi2ss xmm5, ebx
 723. movss xmm2, [percentage]
 724. mulss xmm5, xmm2
 725. movss [esi+190], xmm5
 726. pop ebx //restore ebx
 727. xorps xmm2, xmm2 //restore xmm2, 0.0
 728. xorps xmm5, xmm5 //restore xmm5, 0.0
 729. originalcode:
 730. //still need to do this
 731. mov eax,esi
 732. call DevilMayCry4SpecialEdition.exe+1B1220
 733. exit_rdown:
 734. jmp ret_from_rdown
 735. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+1B0B91:
 736. jmp rankdown
 737. nop
 738. nop
 739. ret_from_rdown:
 740. //-----------------------------------------+
 741. rankup:
 742. //xmm0 = 0.0
 743. //esi = style meter object
 744. //eax = style rank
 745. //OK to overwrite xmm0, ecx, xmm2
 746. //game has already checked if style rank is below 5
 747. //this is prior to the game assigning the new style rank
 748. push eax //save style rank
 749. inc eax //index for rank up threshhold
 750. mov ecx, [esi+eax*4+1cc]
 751. pop eax
 752. cvtsi2ss xmm0, ecx //convert 4-byte to floating point
 753. movss xmm2, [upercentage]
 754. mulss xmm0, xmm2 //xmm0 = rankup threshold * 0.25
 755. originalcode2:
 756. movss [esi+00000190],xmm0
 757. exit_rup:
 758. jmp returnhere
 759. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+1B0CF1:
 760. jmp rankup
 761. nop
 762. nop
 763. nop
 764. returnhere:
 765. [disable]
 766. dealloc(rankdown)
 767. dealloc(rankup)
 768. dealloc(percentage)
 769. dealloc(upercentage)
 770. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+1B0B91:
 771. mov eax,esi
 772. call DevilMayCry4SpecialEdition.exe+1B1220
 773. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+1B0CF1:
 774. movss [esi+00000190],xmm0
 775. </AssemblerScript>
 776. </CheatEntry>
 777. <CheatEntry>
 778. <ID>482</ID>
 779. <Description>"Set Mission Red Orb Collection to 100%"</Description>
 780. <LastState Activated="0"/>
 781. <Color>0000FF</Color>
 782. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 783. <AssemblerScript>[enable]
 784. alloc(newmem,25)
 785. label(returnhere)
 786. label(newcode)
 787. label(originalcode)
 788. label(exit)
 789. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+19A689:
 790. db 90 90 90 90 90 90
 791. newmem:
 792. //this context esi is already the mediator
 793. originalcode:
 794. add [esi+00000190],edi
 795. newcode:
 796. //whenever above gets added to
 797. //set acquired red orbs to that amount
 798. //because collecting them really sucks
 799. push eax
 800. mov eax, [esi+190]
 801. mov [esi+18c], eax
 802. pop eax
 803. exit:
 804. jmp returnhere
 805. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+19A6E9:
 806. jmp newmem
 807. nop
 808. returnhere:
 809. [disable]
 810. dealloc(newmem)
 811. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+19A6E9:
 812. add [esi+00000190],edi
 813. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+19A689:
 814. add [esi+0000018C],ecx
 815. </AssemblerScript>
 816. </CheatEntry>
 817. <CheatEntry>
 818. <ID>1327</ID>
 819. <Description>"Instant Enemy DT"</Description>
 820. <LastState Activated="0"/>
 821. <Color>800080</Color>
 822. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 823. <AssemblerScript>[ENABLE]
 824. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4594FF:
 825. //set xmm0 to 0
 826. xorps xmm0, xmm0
 827. nop
 828. nop
 829. //afterwards 0 will be written to time until enemy Devil Trigger
 830. [DISABLE]
 831. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4594FF:
 832. //subtract time until Devil Trigger with Delta Time
 833. subss xmm0,[esi+1C]
 834. //afterward, update time until enemy Devil Trigger
 835. </AssemblerScript>
 836. </CheatEntry>
 837. <CheatEntry>
 838. <ID>489</ID>
 839. <Description>"LDK + DMD (Start with LDK Mission)"</Description>
 840. <LastState Activated="0"/>
 841. <Color>800080</Color>
 842. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 843. <AssemblerScript>[enable]
 844. alloc(newmem,10) //units are in bytes
 845. label(returnhere)
 846. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4594BE:
 847. jge DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4594E2 //DT on DMD or above
 848. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+19B34A:
 849. jmp newmem
 850. nop
 851. returnhere:
 852. newmem:
 853. add eax,[edi+00000240] //original code, still in use
 854. dec eax //for LDK, value for eax should be 1 higher
 855. //subtract 1 for the index to DMD enemy difficulty values
 856. jmp returnhere
 857. [disable]
 858. dealloc(newmem)
 859. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4594BE:
 860. //originally only checks whether or not it's DMD
 861. //this decides whether or not enemies have devil trigger
 862. je DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4594E2
 863. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+19B34A:
 864. add eax,[edi+00000240]
 865. </AssemblerScript>
 866. </CheatEntry>
 867. </CheatEntries>
 868. </CheatEntry>
 869. <CheatEntry>
 870. <ID>1196</ID>
 871. <Description>"Area Jump"</Description>
 872. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 873. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 874. <Color>80000008</Color>
 875. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 876. <CheatEntries>
 877. <CheatEntry>
 878. <ID>1197</ID>
 879. <Description>"Room I.D"</Description>
 880. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 881. <Color>80000008</Color>
 882. <VariableType>2 Bytes</VariableType>
 883. <Address>DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F23F38</Address>
 884. <Offsets>
 885. <Offset>88</Offset>
 886. <Offset>3830</Offset>
 887. </Offsets>
 888. </CheatEntry>
 889. <CheatEntry>
 890. <ID>1198</ID>
 891. <Description>"Bloody Palace Stage"</Description>
 892. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 893. <Color>80000008</Color>
 894. <VariableType>2 Bytes</VariableType>
 895. <Address>DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F23F38</Address>
 896. <Offsets>
 897. <Offset>90</Offset>
 898. <Offset>3830</Offset>
 899. </Offsets>
 900. </CheatEntry>
 901. <CheatEntry>
 902. <ID>1199</ID>
 903. <Description>"Initiate Jump [YES/NO]"</Description>
 904. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 905. <Color>80000008</Color>
 906. <VariableType>4 Bytes</VariableType>
 907. <Address>DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F23F38</Address>
 908. <Offsets>
 909. <Offset>84</Offset>
 910. <Offset>3830</Offset>
 911. </Offsets>
 912. </CheatEntry>
 913. </CheatEntries>
 914. </CheatEntry>
 915. <CheatEntry>
 916. <ID>1375</ID>
 917. <Description>"Character Scripts"</Description>
 918. <Options moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 919. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 920. <Color>400040</Color>
 921. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 922. <CheatEntries>
 923. <CheatEntry>
 924. <ID>1312</ID>
 925. <Description>"Toggle Super Costume"</Description>
 926. <LastState Activated="0"/>
 927. <Color>80000008</Color>
 928. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 929. <AssemblerScript>[enable]
 930. {$lua}
 931. writeBytes("[[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+f59f00]+24]+2773", 1)
 932. {$asm}
 933. [disable]
 934. {$lua}
 935. writeBytes("[[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+f59f00]+24]+2773", 0)
 936. {$asm}
 937. </AssemblerScript>
 938. </CheatEntry>
 939. <CheatEntry>
 940. <ID>1370</ID>
 941. <Description>"Player Can Not Be Hit"</Description>
 942. <LastState Activated="0"/>
 943. <Color>80000008</Color>
 944. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 945. <AssemblerScript>[enable]
 946. alloc(newmem,33)
 947. label(returnhere)
 948. label(originalcode)
 949. label(exit)
 950. newmem:
 951. //this is a player function that is also shared by Dante boss as well.
 952. //before doing the comparison..
 953. //check whether the entity is a player or a boss
 954. push eax
 955. mov eax, [DevilMayCry4SpecialEdition.exe+f59f00]
 956. mov eax, [eax+24] //eax = player character
 957. cmp ebp, eax //compare entity with player character address
 958. pop eax //restore eax
 959. jne originalcode //entity is not the player -&gt; get hit as usual
 960. mov al, 01
 961. originalcode:
 962. cmp al,01 //al = 0 if entity should be hit
 963. je DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4CEB91
 964. exit:
 965. jmp returnhere
 966. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+4CE8B5:
 967. jmp newmem
 968. nop
 969. nop
 970. nop
 971. returnhere:
 972. [disable]
 973. dealloc(newmem)
 974. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+4CE8B5:
 975. cmp al,01 //al = 0 if entity should be hit
 976. je DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4CEB91
 977. </AssemblerScript>
 978. </CheatEntry>
 979. <CheatEntry>
 980. <ID>815</ID>
 981. <Description>"Character Spawn "</Description>
 982. <Options moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 983. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 984. <Color>400040</Color>
 985. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 986. <CheatEntries>
 987. <CheatEntry>
 988. <ID>1305</ID>
 989. <Description>"Spawn Only the First Character (Lady, Nero)"</Description>
 990. <LastState Activated="0"/>
 991. <Color>804000</Color>
 992. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 993. <AssemblerScript>[enable]
 994. {$lua}
 995. writeBytes('0x9e5779', 1)
 996. writeBytes('0x9e5a39', 1)
 997. writeBytes('0x9e5ba9', 1)
 998. writeBytes('0x9e5d89', 1)
 999. writeBytes('0x9e5f49', 1)
 1000. writeBytes('0x9e60e9', 1)
 1001. writeBytes('0x9e6259', 1)
 1002. writeBytes('0x9e6439', 1)
 1003. writeBytes('0x9e65b1', 1)
 1004. writeBytes('0x9e6739', 1)
 1005. writeBytes('0x9e68a9', 1)
 1006. writeBytes('0x9e6a79', 1)
 1007. writeBytes('0x9e6c29', 1)
 1008. writeBytes('0x9e6dd9', 1)
 1009. writeBytes('0x9e6fb9', 1)
 1010. writeBytes('0x9e7159', 1)
 1011. writeBytes('0x9e7329', 1)
 1012. writeBytes('0x9e74a9', 1)
 1013. writeBytes('0x9e75f1', 1)
 1014. {$asm}
 1015. [disable]
 1016. {$lua}
 1017. writeBytes('0x9e5779', 1) --2
 1018. writeBytes('0x9e5a39', 1) --3
 1019. writeBytes('0x9e5ba9', 1) --4
 1020. writeBytes('0x9e5d89', 1) --5
 1021. writeBytes('0x9e5f49', 1) --6
 1022. writeBytes('0x9e60e9', 1) --7
 1023. writeBytes('0x9e6259', 1) --8
 1024. writeBytes('0x9e6439', 1) --9
 1025. writeBytes('0x9e65b1', 1) --10
 1026. writeBytes('0x9e6739', 1) --11
 1027. writeBytes('0x9e68a9', 0) --12
 1028. writeBytes('0x9e6a79', 0) --13
 1029. writeBytes('0x9e6c29', 0) --14
 1030. writeBytes('0x9e6dd9', 0) --15
 1031. writeBytes('0x9e6fb9', 0) --16
 1032. writeBytes('0x9e7159', 0) --17
 1033. writeBytes('0x9e7329', 0) --18
 1034. writeBytes('0x9e74a9', 1) --19
 1035. writeBytes('0x9e75f1', 1) --20
 1036. {$asm}
 1037. </AssemblerScript>
 1038. </CheatEntry>
 1039. <CheatEntry>
 1040. <ID>1307</ID>
 1041. <Description>"Spawn Only the Second Character (Trish, Dante)"</Description>
 1042. <LastState Activated="0"/>
 1043. <Color>000080</Color>
 1044. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1045. <AssemblerScript>[enable]
 1046. {$lua}
 1047. writeBytes('0x9e5779', 0)
 1048. writeBytes('0x9e5a39', 0)
 1049. writeBytes('0x9e5ba9', 0)
 1050. writeBytes('0x9e5d89', 0)
 1051. writeBytes('0x9e5f49', 0)
 1052. writeBytes('0x9e60e9', 0)
 1053. writeBytes('0x9e6259', 0)
 1054. writeBytes('0x9e6439', 0)
 1055. writeBytes('0x9e65b1', 0)
 1056. writeBytes('0x9e6739', 0)
 1057. writeBytes('0x9e68a9', 0)
 1058. writeBytes('0x9e6a79', 0)
 1059. writeBytes('0x9e6c29', 0)
 1060. writeBytes('0x9e6dd9', 0)
 1061. writeBytes('0x9e6fb9', 0)
 1062. writeBytes('0x9e7159', 0)
 1063. writeBytes('0x9e7329', 0)
 1064. writeBytes('0x9e74a9', 0)
 1065. writeBytes('0x9e75f1', 0)
 1066. {$asm}
 1067. [disable]
 1068. {$lua}
 1069. writeBytes('0x9e5779', 1) --2
 1070. writeBytes('0x9e5a39', 1) --3
 1071. writeBytes('0x9e5ba9', 1) --4
 1072. writeBytes('0x9e5d89', 1) --5
 1073. writeBytes('0x9e5f49', 1) --6
 1074. writeBytes('0x9e60e9', 1) --7
 1075. writeBytes('0x9e6259', 1) --8
 1076. writeBytes('0x9e6439', 1) --9
 1077. writeBytes('0x9e65b1', 1) --10
 1078. writeBytes('0x9e6739', 1) --11
 1079. writeBytes('0x9e68a9', 0) --12
 1080. writeBytes('0x9e6a79', 0) --13
 1081. writeBytes('0x9e6c29', 0) --14
 1082. writeBytes('0x9e6dd9', 0) --15
 1083. writeBytes('0x9e6fb9', 0) --16
 1084. writeBytes('0x9e7159', 0) --17
 1085. writeBytes('0x9e7329', 0) --18
 1086. writeBytes('0x9e74a9', 1) --19
 1087. writeBytes('0x9e75f1', 1) --20
 1088. {$asm}
 1089. </AssemblerScript>
 1090. </CheatEntry>
 1091. <CheatEntry>
 1092. <ID>1308</ID>
 1093. <Description>"Invert Spawns"</Description>
 1094. <LastState Activated="0"/>
 1095. <Color>404000</Color>
 1096. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1097. <AssemblerScript>[enable]
 1098. {$lua}
 1099. writeBytes('0x9e5779', 0) --2
 1100. writeBytes('0x9e5a39', 0) --3
 1101. writeBytes('0x9e5ba9', 0) --4
 1102. writeBytes('0x9e5d89', 0) --5
 1103. writeBytes('0x9e5f49', 0) --6
 1104. writeBytes('0x9e60e9', 0) --7
 1105. writeBytes('0x9e6259', 0) --8
 1106. writeBytes('0x9e6439', 0) --9
 1107. writeBytes('0x9e65b1', 0) --10
 1108. writeBytes('0x9e6739', 0) --11
 1109. writeBytes('0x9e68a9', 1) --12
 1110. writeBytes('0x9e6a79', 1) --13
 1111. writeBytes('0x9e6c29', 1) --14
 1112. writeBytes('0x9e6dd9', 1) --15
 1113. writeBytes('0x9e6fb9', 1) --16
 1114. writeBytes('0x9e7159', 1) --17
 1115. writeBytes('0x9e7329', 1) --18
 1116. writeBytes('0x9e74a9', 0) --19
 1117. writeBytes('0x9e75f1', 0) --20
 1118. {$asm}
 1119. [disable]
 1120. {$lua}
 1121. writeBytes('0x9e5779', 1) --2
 1122. writeBytes('0x9e5a39', 1) --3
 1123. writeBytes('0x9e5ba9', 1) --4
 1124. writeBytes('0x9e5d89', 1) --5
 1125. writeBytes('0x9e5f49', 1) --6
 1126. writeBytes('0x9e60e9', 1) --7
 1127. writeBytes('0x9e6259', 1) --8
 1128. writeBytes('0x9e6439', 1) --9
 1129. writeBytes('0x9e65b1', 1) --10
 1130. writeBytes('0x9e6739', 1) --11
 1131. writeBytes('0x9e68a9', 0) --12
 1132. writeBytes('0x9e6a79', 0) --13
 1133. writeBytes('0x9e6c29', 0) --14
 1134. writeBytes('0x9e6dd9', 0) --15
 1135. writeBytes('0x9e6fb9', 0) --16
 1136. writeBytes('0x9e7159', 0) --17
 1137. writeBytes('0x9e7329', 0) --18
 1138. writeBytes('0x9e74a9', 1) --19
 1139. writeBytes('0x9e75f1', 1) --20
 1140. {$asm}
 1141. </AssemblerScript>
 1142. </CheatEntry>
 1143. <CheatEntry>
 1144. <ID>1311</ID>
 1145. <Description>"Set By Mission (1 = First Half Character; 0 = Second Half Character)"</Description>
 1146. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 1147. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 1148. <Color>80000008</Color>
 1149. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 1150. <CheatEntries>
 1151. <CheatEntry>
 1152. <ID>835</ID>
 1153. <Description>"Mission 2"</Description>
 1154. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="009E5779"/>
 1155. <Color>80000008</Color>
 1156. <VariableType>Byte</VariableType>
 1157. <Address>0x9e5779</Address>
 1158. </CheatEntry>
 1159. <CheatEntry>
 1160. <ID>817</ID>
 1161. <Description>"Mission 3"</Description>
 1162. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="009E5A39"/>
 1163. <Color>80000008</Color>
 1164. <VariableType>Byte</VariableType>
 1165. <Address>0x9e5a39</Address>
 1166. </CheatEntry>
 1167. <CheatEntry>
 1168. <ID>818</ID>
 1169. <Description>"Mission 4"</Description>
 1170. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="009E5BA9"/>
 1171. <Color>80000008</Color>
 1172. <VariableType>Byte</VariableType>
 1173. <Address>0x9e5ba9</Address>
 1174. </CheatEntry>
 1175. <CheatEntry>
 1176. <ID>819</ID>
 1177. <Description>"Mission 5"</Description>
 1178. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="009E5D89"/>
 1179. <Color>80000008</Color>
 1180. <VariableType>Byte</VariableType>
 1181. <Address>0x9e5d89</Address>
 1182. </CheatEntry>
 1183. <CheatEntry>
 1184. <ID>820</ID>
 1185. <Description>"Mission 6"</Description>
 1186. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="009E5F49"/>
 1187. <Color>80000008</Color>
 1188. <VariableType>Byte</VariableType>
 1189. <Address>0x9e5f49</Address>
 1190. </CheatEntry>
 1191. <CheatEntry>
 1192. <ID>821</ID>
 1193. <Description>"Mission 7"</Description>
 1194. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="009E60E9"/>
 1195. <Color>80000008</Color>
 1196. <VariableType>Byte</VariableType>
 1197. <Address>0x9e60e9</Address>
 1198. </CheatEntry>
 1199. <CheatEntry>
 1200. <ID>822</ID>
 1201. <Description>"Mission 8"</Description>
 1202. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="009E6259"/>
 1203. <Color>80000008</Color>
 1204. <VariableType>Byte</VariableType>
 1205. <Address>0x9e6259</Address>
 1206. </CheatEntry>
 1207. <CheatEntry>
 1208. <ID>823</ID>
 1209. <Description>"Mission 9"</Description>
 1210. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="009E6439"/>
 1211. <Color>80000008</Color>
 1212. <VariableType>Byte</VariableType>
 1213. <Address>0x9e6439</Address>
 1214. </CheatEntry>
 1215. <CheatEntry>
 1216. <ID>824</ID>
 1217. <Description>"Mission 10"</Description>
 1218. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="009E65B1"/>
 1219. <Color>80000008</Color>
 1220. <VariableType>Byte</VariableType>
 1221. <Address>0x9e65b1</Address>
 1222. </CheatEntry>
 1223. <CheatEntry>
 1224. <ID>828</ID>
 1225. <Description>"Mission 11"</Description>
 1226. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="009E6739"/>
 1227. <Color>80000008</Color>
 1228. <VariableType>Byte</VariableType>
 1229. <Address>0x9e6739</Address>
 1230. </CheatEntry>
 1231. <CheatEntry>
 1232. <ID>827</ID>
 1233. <Description>"Mission 12"</Description>
 1234. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="009E68A9"/>
 1235. <Color>80000008</Color>
 1236. <VariableType>Byte</VariableType>
 1237. <Address>0x9e68a9</Address>
 1238. </CheatEntry>
 1239. <CheatEntry>
 1240. <ID>826</ID>
 1241. <Description>"Mission 13"</Description>
 1242. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="009E6A79"/>
 1243. <Color>80000008</Color>
 1244. <VariableType>Byte</VariableType>
 1245. <Address>0x9e6a79</Address>
 1246. </CheatEntry>
 1247. <CheatEntry>
 1248. <ID>825</ID>
 1249. <Description>"Mission 14"</Description>
 1250. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="009E6C29"/>
 1251. <Color>80000008</Color>
 1252. <VariableType>Byte</VariableType>
 1253. <Address>0x9e6c29</Address>
 1254. </CheatEntry>
 1255. <CheatEntry>
 1256. <ID>831</ID>
 1257. <Description>"Mission 15"</Description>
 1258. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="009E6DD9"/>
 1259. <Color>80000008</Color>
 1260. <VariableType>Byte</VariableType>
 1261. <Address>0x9e6dd9</Address>
 1262. </CheatEntry>
 1263. <CheatEntry>
 1264. <ID>830</ID>
 1265. <Description>"Mission 16"</Description>
 1266. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="009E6FB9"/>
 1267. <Color>80000008</Color>
 1268. <VariableType>Byte</VariableType>
 1269. <Address>0x9e6fb9</Address>
 1270. </CheatEntry>
 1271. <CheatEntry>
 1272. <ID>829</ID>
 1273. <Description>"Mission 17"</Description>
 1274. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="009E7159"/>
 1275. <Color>80000008</Color>
 1276. <VariableType>Byte</VariableType>
 1277. <Address>0x9e7159</Address>
 1278. </CheatEntry>
 1279. <CheatEntry>
 1280. <ID>832</ID>
 1281. <Description>"Mission 18"</Description>
 1282. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="009E7329"/>
 1283. <Color>80000008</Color>
 1284. <VariableType>Byte</VariableType>
 1285. <Address>0x9e7329</Address>
 1286. </CheatEntry>
 1287. <CheatEntry>
 1288. <ID>833</ID>
 1289. <Description>"Mission 19"</Description>
 1290. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="009E74A9"/>
 1291. <Color>80000008</Color>
 1292. <VariableType>Byte</VariableType>
 1293. <Address>0x9e74a9</Address>
 1294. </CheatEntry>
 1295. <CheatEntry>
 1296. <ID>834</ID>
 1297. <Description>"Mission 20"</Description>
 1298. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="009E75F1"/>
 1299. <Color>80000008</Color>
 1300. <VariableType>Byte</VariableType>
 1301. <Address>0x9e75f1</Address>
 1302. </CheatEntry>
 1303. </CheatEntries>
 1304. </CheatEntry>
 1305. </CheatEntries>
 1306. </CheatEntry>
 1307. <CheatEntry>
 1308. <ID>190</ID>
 1309. <Description>"Nullify DT Gauge Costs (Checking this Enables Everything Under This Section)"</Description>
 1310. <Options moBindActivation="1" moRecursiveSetValue="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 1311. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 1312. <Color>800080</Color>
 1313. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 1314. <CheatEntries>
 1315. <CheatEntry>
 1316. <ID>704</ID>
 1317. <Description>"Devil Trigger"</Description>
 1318. <Options moHideChildren="1" moBindActivation="1" moRecursiveSetValue="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 1319. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 1320. <Color>800080</Color>
 1321. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 1322. <CheatEntries>
 1323. <CheatEntry>
 1324. <ID>196</ID>
 1325. <Description>"No Activation Cost"</Description>
 1326. <LastState Activated="0"/>
 1327. <Color>400040</Color>
 1328. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1329. <AssemblerScript>[disable]
 1330. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4C87A9:
 1331. movss [esi+00002504],xmm0
 1332. [enable]
 1333. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4C87A9:
 1334. db 90 90 90 90 90 90 90 90
 1335. </AssemblerScript>
 1336. </CheatEntry>
 1337. <CheatEntry>
 1338. <ID>195</ID>
 1339. <Description>"Disable Devil Trigger Drain"</Description>
 1340. <LastState Activated="0"/>
 1341. <Color>400040</Color>
 1342. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1343. <AssemblerScript>[disable]
 1344. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4C889E:
 1345. movss [esi+00002504],xmm0
 1346. [enable]
 1347. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4C889E:
 1348. db 90 90 90 90 90 90 90 90
 1349. </AssemblerScript>
 1350. </CheatEntry>
 1351. <CheatEntry>
 1352. <ID>203</ID>
 1353. <Description>"Allow Activation while under 3 Gauge Points (Must Still be Above 0)"</Description>
 1354. <LastState Activated="0"/>
 1355. <Color>400040</Color>
 1356. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1357. <AssemblerScript>[disable]
 1358. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+53A5E0:
 1359. comiss xmm0,[esi+00002504]
 1360. [enable]
 1361. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+53A5E0:
 1362. //compare with self so it is never false
 1363. comiss xmm0, xmm0
 1364. nop
 1365. nop
 1366. nop
 1367. nop
 1368. </AssemblerScript>
 1369. </CheatEntry>
 1370. </CheatEntries>
 1371. </CheatEntry>
 1372. <CheatEntry>
 1373. <ID>552</ID>
 1374. <Description>"Infinite Grenades"</Description>
 1375. <LastState Activated="0"/>
 1376. <Color>80000008</Color>
 1377. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1378. <AssemblerScript>[enable]
 1379. //blank out segments that update the subtracted DT amount
 1380. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+8E9FB:
 1381. db 90 90 90 90 90 90 90 90
 1382. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+8E42C:
 1383. db 90 90 90 90 90 90 90 90
 1384. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+8E436:
 1385. db 90 90 90 90 90 90 90 90
 1386. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+8EA05:
 1387. db 90 90 90 90 90 90 90 90
 1388. [disable]
 1389. //original codes that update lady's grenades
 1390. //8 bytes each
 1391. //occurs on level 2 threshhold
 1392. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+8E42C:
 1393. movss [esi+00002504],xmm0 //will also execute on full gauge
 1394. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+8E436:
 1395. movss [esi+00002504],xmm1
 1396. //occurs on first (required) threshhold
 1397. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+8E9FB:
 1398. movss [esi+00002504],xmm0 //will also execute on full gauge
 1399. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+8EA05:
 1400. movss [esi+00002504],xmm1
 1401. </AssemblerScript>
 1402. </CheatEntry>
 1403. <CheatEntry>
 1404. <ID>703</ID>
 1405. <Description>"Summoned Swords"</Description>
 1406. <Options moHideChildren="1" moBindActivation="1" moRecursiveSetValue="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 1407. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 1408. <Color>FF8000</Color>
 1409. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 1410. <CheatEntries>
 1411. <CheatEntry>
 1412. <ID>194</ID>
 1413. <Description>"Free Summoned Swords"</Description>
 1414. <LastState Activated="0"/>
 1415. <Color>400000</Color>
 1416. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1417. <AssemblerScript>[disable]
 1418. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4D004B:
 1419. movss [esi+00002504],xmm0
 1420. [enable]
 1421. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4D004B:
 1422. db 90 90 90 90 90 90 90 90
 1423. </AssemblerScript>
 1424. </CheatEntry>
 1425. <CheatEntry>
 1426. <ID>198</ID>
 1427. <Description>"No Requirement Spiral Swords"</Description>
 1428. <LastState Activated="0"/>
 1429. <Color>400000</Color>
 1430. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1431. <AssemblerScript>[disable]
 1432. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+D2A72:
 1433. comiss xmm1,xmm0
 1434. [enable]
 1435. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+D2A72:
 1436. //compare it with itself so its never false
 1437. comiss xmm1,xmm1
 1438. </AssemblerScript>
 1439. </CheatEntry>
 1440. <CheatEntry>
 1441. <ID>199</ID>
 1442. <Description>"No Requirement Blistering Swords"</Description>
 1443. <LastState Activated="0"/>
 1444. <Color>400000</Color>
 1445. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1446. <AssemblerScript>[disable]
 1447. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+D2ABD:
 1448. comiss xmm1,xmm0
 1449. [enable]
 1450. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+D2ABD:
 1451. //compare itself,, so it's never false.
 1452. comiss xmm1,xmm1
 1453. </AssemblerScript>
 1454. </CheatEntry>
 1455. <CheatEntry>
 1456. <ID>200</ID>
 1457. <Description>"No Requirement Heavy Rain Swords"</Description>
 1458. <LastState Activated="0"/>
 1459. <Color>400000</Color>
 1460. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1461. <AssemblerScript>[disable]
 1462. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+D2B1A:
 1463. comiss xmm1,xmm0
 1464. [enable]
 1465. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+D2B1A:
 1466. //compare with itself so it is never false
 1467. comiss xmm1,xmm1
 1468. </AssemblerScript>
 1469. </CheatEntry>
 1470. <CheatEntry>
 1471. <ID>201</ID>
 1472. <Description>"No Requirement Storm Swords"</Description>
 1473. <LastState Activated="0"/>
 1474. <Color>400000</Color>
 1475. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1476. <AssemblerScript>[disable]
 1477. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+D2A72:
 1478. comiss xmm1,xmm0
 1479. [enable]
 1480. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+D2A72:
 1481. //compare with self so it's never false
 1482. comiss xmm1,xmm1
 1483. </AssemblerScript>
 1484. </CheatEntry>
 1485. </CheatEntries>
 1486. </CheatEntry>
 1487. </CheatEntries>
 1488. </CheatEntry>
 1489. <CheatEntry>
 1490. <ID>582</ID>
 1491. <Description>"Mobility Modifiers (Checking This Enables Everything Under This Section)"</Description>
 1492. <Options moBindActivation="1" moRecursiveSetValue="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 1493. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 1494. <Color>80000008</Color>
 1495. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 1496. <CheatEntries>
 1497. <CheatEntry>
 1498. <ID>672</ID>
 1499. <Description>"Always Sprint"</Description>
 1500. <LastState Activated="0"/>
 1501. <Color>80000008</Color>
 1502. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1503. <AssemblerScript>[disable]
 1504. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+539F9D:
 1505. //constantly updated to set sprint status to false
 1506. mov word ptr [ebx+00002FB0],0000
 1507. [enable]
 1508. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+539F9D:
 1509. mov word ptr [ebx+00002FB0],0001 //set sprint status to true
 1510. </AssemblerScript>
 1511. </CheatEntry>
 1512. <CheatEntry>
 1513. <ID>671</ID>
 1514. <Description>"Set In-Combat Sprint Threshhold to Out of Combat Threshhold"</Description>
 1515. <LastState Activated="0"/>
 1516. <Color>80000008</Color>
 1517. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1518. <AssemblerScript>[disable]
 1519. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4D078C:
 1520. movss xmm0,[edx+000000C8] //leads to 225 (float) by default
 1521. [enable]
 1522. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4D078C:
 1523. //this is the address for time it takes to sprint, out of combat
 1524. //instead of looking at the address for in-combat sprint time
 1525. //use the out of combat one instead
 1526. movss xmm0,[edx+00000200] //leads to 22 (float) by default
 1527. //game still appears to need extra run steps to actually sprint
 1528. </AssemblerScript>
 1529. </CheatEntry>
 1530. <CheatEntry>
 1531. <ID>581</ID>
 1532. <Description>"Infinite Sky Star"</Description>
 1533. <LastState Activated="0"/>
 1534. <Color>000080</Color>
 1535. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1536. <AssemblerScript>[disable]
 1537. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4D7B3F:
 1538. inc eax //increments count of sky stars done
 1539. [enable]
 1540. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4D7B3F:
 1541. nop //will never hit the limit if never incremented
 1542. </AssemblerScript>
 1543. </CheatEntry>
 1544. <CheatEntry>
 1545. <ID>578</ID>
 1546. <Description>"Infinite Air Hike"</Description>
 1547. <LastState Activated="0"/>
 1548. <Color>000000</Color>
 1549. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1550. <AssemblerScript>[disable]
 1551. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4CD933:
 1552. //FE 81 60240000
 1553. inc byte ptr [ecx+00002460]
 1554. [enable]
 1555. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4CD933:
 1556. //do nothing instead of incrementing amount of air hikes
 1557. db 90 90 90 90 90 90
 1558. </AssemblerScript>
 1559. </CheatEntry>
 1560. <CheatEntry>
 1561. <ID>604</ID>
 1562. <Description>"Infinite Wall Jump"</Description>
 1563. <LastState Activated="0"/>
 1564. <Color>80000008</Color>
 1565. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1566. <AssemblerScript>[disable]
 1567. //DevilMayCry4SpecialEdition.exe+53A0AB:
 1568. //cmp byte ptr [ebx+00002461],00
 1569. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4CD949:
 1570. dec [ecx+00002461]
 1571. [enable]
 1572. //DevilMayCry4SpecialEdition.exe+53A0AB:
 1573. //cmp byte ptr [ebx+00002461],FF
 1574. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4CD949:
 1575. db 90 90 90 90 90 90
 1576. </AssemblerScript>
 1577. </CheatEntry>
 1578. <CheatEntry>
 1579. <ID>691</ID>
 1580. <Description>"Infinite Trick Up (Vergil)"</Description>
 1581. <LastState Activated="0"/>
 1582. <Color>FF8000</Color>
 1583. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1584. <AssemblerScript>[disable]
 1585. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+B5653:
 1586. inc byte ptr [esi+00007C50]
 1587. [enable]
 1588. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+B5653:
 1589. db 90 90 90 90 90 90
 1590. </AssemblerScript>
 1591. </CheatEntry>
 1592. </CheatEntries>
 1593. </CheatEntry>
 1594. <CheatEntry>
 1595. <ID>1376</ID>
 1596. <Description>"Vergil"</Description>
 1597. <Options moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 1598. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 1599. <Color>400000</Color>
 1600. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 1601. <CheatEntries>
 1602. <CheatEntry>
 1603. <ID>570</ID>
 1604. <Description>"Configure Vergil's Trick Moves"</Description>
 1605. <Options moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 1606. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 1607. <Color>400000</Color>
 1608. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 1609. <CheatEntries>
 1610. <CheatEntry>
 1611. <ID>751</ID>
 1612. <Description>"Mutually Exclusive Settings &lt;&lt;Hotkey Activation Unsafe&gt;&gt;"</Description>
 1613. <Options moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 1614. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 1615. <Color>400000</Color>
 1616. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 1617. <CheatEntries>
 1618. <CheatEntry>
 1619. <ID>685</ID>
 1620. <Description>"Allow Trick Down (Air) without DT"</Description>
 1621. <Options moHideChildren="1"/>
 1622. <LastState Activated="0"/>
 1623. <Color>FF8000</Color>
 1624. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1625. <AssemblerScript>[enable]
 1626. alloc(newmem,212)
 1627. alloc(option_trickup, 1) //boolean, only need a byte
 1628. registersymbol(option_trickup)
 1629. label(returnhere)
 1630. label(in_air)
 1631. label(no_anim)
 1632. label(trickdown)
 1633. label(trickup)
 1634. label(exit)
 1635. //Vergil currently does not have a input combination:
 1636. //Lock-ON + Back + Jump
 1637. //while he is in air in his human form
 1638. //so add it.
 1639. option_trickup:
 1640. db 00 //default to false
 1641. newmem: //still going to do this
 1642. //currently this will be called every frame
 1643. //currently esi is address of player character
 1644. test byte ptr [esi+00001A64],01
 1645. pushfd //keep flags for the conditional jump on returning
 1646. je in_air
 1647. no_anim:
 1648. xor al, al
 1649. exit:
 1650. popfd //restore flags
 1651. jmp returnhere
 1652. in_air:
 1653. //eax, ecx do not need to be pushed/popped
 1654. //now for preliminary checks
 1655. //these are done also on Trick Down (air)
 1656. cmp dword ptr [esi+3924], 02
 1657. jne no_anim
 1658. cmp byte ptr [esi+3928], 01
 1659. jne no_anim
 1660. test byte ptr [esi+392c], 10
 1661. je no_anim
 1662. movq xmm0, [esi+3930] //prepare registers for function call
 1663. mov ecx, [esi+3940] //this and above will placed on stack
 1664. sub esp, 14 //make room on the stack
 1665. mov eax, esp //use eax for moving stuff to stack addresses
 1666. movq [eax], xmm0 //prepare stack for function call
 1667. movq xmm0, [esi+3938]
 1668. movq [eax+8], xmm0
 1669. mov [eax+10], ecx
 1670. call DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4CCD40 //listen lock-on input
 1671. mov eax, [esi] //prepare eax as a function
 1672. mov eax, [eax+234] //eax = function for performing animations
 1673. mov ecx, esi //set ecx to address of player character for call
 1674. cmp [esi+1bfc], C //representation for 'precise' back
 1675. je trickdown
 1676. cmp [esi+1bfc], 6 //representation for diagonal back
 1677. je trickdown
 1678. cmp byte ptr [option_trickup], 0
 1679. jg trickup
 1680. jmp exit
 1681. trickdown:
 1682. push 2a //push animation i.d for trick down
 1683. call eax
 1684. mov al, 01
 1685. //don't add esp, end of real function will do that instead
 1686. jmp exit
 1687. trickup:
 1688. cmp [esi+1bfc], 1 //representation for forward
 1689. jne exit
 1690. cmp byte ptr [esi+7c50], 0 //limit the amount of trick ups
 1691. jg exit
 1692. push 27
 1693. call eax
 1694. mov al, 01
 1695. //do not bother to increment, game will still do it.
 1696. jmp exit
 1697. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+D2C77:
 1698. jmp newmem
 1699. nop
 1700. nop
 1701. returnhere:
 1702. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+D2C80:
 1703. //script needs to set al
 1704. //if a move is to be done, al = 1
 1705. //otherwise, al = 0
 1706. nop
 1707. nop
 1708. [disable]
 1709. dealloc(newmem)
 1710. dealloc(option_trickup)
 1711. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+D2C77:
 1712. test byte ptr [esi+00001A64],01
 1713. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+D2C80:
 1714. xor al,al
 1715. </AssemblerScript>
 1716. <CheatEntries>
 1717. <CheatEntry>
 1718. <ID>688</ID>
 1719. <Description>"[User Input] Trick-Up on Lock-On + Forward [YES/NO]"</Description>
 1720. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 1721. <Color>000000</Color>
 1722. <VariableType>Byte</VariableType>
 1723. <Address>option_trickup</Address>
 1724. </CheatEntry>
 1725. </CheatEntries>
 1726. </CheatEntry>
 1727. <CheatEntry>
 1728. <ID>743</ID>
 1729. <Description>"Move Trick Actions to Style Buttons (WORK IN PROGRESS)"</Description>
 1730. <Options moHideChildren="1"/>
 1731. <LastState Activated="0"/>
 1732. <Color>FF8000</Color>
 1733. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1734. <AssemblerScript>[enable]
 1735. alloc(airlock,2048)
 1736. label(return_from_read)
 1737. label(exit_read)
 1738. label(no_anim)
 1739. alloc(rebind_air_trick, 1024)
 1740. alloc(sidetrick_DTrequire, 1)
 1741. alloc(trickback_DTrequire, 1)
 1742. alloc(trickdown_DTrequire, 1) //booleans, only need 0, 1
 1743. registersymbol(sidetrick_DTrequire)
 1744. registersymbol(trickback_DTrequire)
 1745. registersymbol(trickdown_DTrequire)
 1746. label(exit)
 1747. label(do_move)
 1748. label(no_move)
 1749. label(returnhere)
 1750. label(trickup)
 1751. label(sidetrick)
 1752. label(trickdown)
 1753. label(trickback)
 1754. airlock:
 1755. test byte ptr [esi+00001A64],01 //test player is in air or not
 1756. pushfd //keep flags for the conditional jump on returning
 1757. cmp dword ptr [esi+3924], 02
 1758. jne no_anim
 1759. //cmp byte ptr [esi+3928], 01 //check jump button status
 1760. //jne no_anim
 1761. //test byte ptr [esi+0000392C],10
 1762. //je no_anim
 1763. //do not check for specific buttons narrow down only to this
 1764. movq xmm0, [esi+3930] //prepare registers for function call
 1765. mov ecx, [esi+3940] //this and above will placed on stack
 1766. sub esp, 14 //make room on the stack
 1767. mov eax, esp //use eax for moving stuff to stack addresses
 1768. movq [eax], xmm0 //prepare stack for function call
 1769. movq xmm0, [esi+3938]
 1770. movq [eax+8], xmm0
 1771. mov [eax+10], ecx
 1772. call DevilMayCry4SpecialEdition.exe+4CCD40 //listen lock-on input
 1773. //stack cleaned up by callee
 1774. no_anim:
 1775. xor al, al //do not play an animation
 1776. exit_read:
 1777. popfd //restore flags
 1778. jmp return_from_read
 1779. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+D2C77:
 1780. //this is where the game decides whether or not to read lock-on inputs
 1781. jmp airlock
 1782. nop
 1783. nop
 1784. return_from_read:
 1785. //+-------------------------------------+
 1786. sidetrick_DTrequire:
 1787. db 01 //default value to true
 1788. trickback_DTrequire:
 1789. db 01 //default value to true
 1790. trickdown_DTrequire:
 1791. db 00 //default value to false
 1792. rebind_air_trick:
 1793. //need only to map animations!
 1794. push edi //save value of edi just in case
 1795. mov edi, [ebx+1bfc]
 1796. cmp edi, 1 //lock-on forward
 1797. je trickup
 1798. cmp edi, 2 //lock on left
 1799. je sidetrick
 1800. cmp edi, 8 //lock on right
 1801. je sidetrick
 1802. cmp edi, 6 //lock-on back diagonal
 1803. je trickdown
 1804. cmp edi, C //lock-on back
 1805. je trickdown
 1806. push 24 //if reached here, then lock-on is neutral! (do air trick)
 1807. jmp do_move
 1808. no_move:
 1809. xor al, al
 1810. jmp exit
 1811. do_move:
 1812. mov ecx,ebx
 1813. call eax
 1814. mov al, 01
 1815. exit:
 1816. pop edi
 1817. jmp returnhere
 1818. trickup: //OK!
 1819. cmp byte ptr [ebx+7c50], 0 //amount of trick-ups
 1820. jg no_move
 1821. push 27
 1822. jmp do_move
 1823. sidetrick: //Broken, goes in direction of last roll
 1824. mov edi, [ebx+78e4] //move devil trigger status into edi
 1825. cmp [sidetrick_DTrequire], edi
 1826. jg no_move //player is not devil triggered and DT requirement in place
 1827. push 28 //side trick i.d
 1828. jmp do_move
 1829. trickdown: //body animation but no effect?
 1830. test byte ptr [ebx+00001A64],01 //in air or not
 1831. jne trickback //not in air
 1832. mov edi, [ebx+78e4] //move devil trigger status into edi
 1833. cmp [trickdown_DTrequire], edi
 1834. jg no_move
 1835. push 2a
 1836. jmp do_move
 1837. trickback: //OK! Good to go!
 1838. mov edi, [ebx+78e4] //move devil trigger status into edi
 1839. cmp [trickback_DTrequire], edi
 1840. jg no_move //player is not devil triggered and DT requirement in place
 1841. push 29
 1842. jmp do_move
 1843. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+D259F:
 1844. //this is where the game has decided to do air trick (given sword embedded)
 1845. jmp rebind_air_trick
 1846. nop
 1847. returnhere:
 1848. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+D25A5:
 1849. //where the game sets true or false regarding animation done or not
 1850. db 90 90
 1851. [disable]
 1852. dealloc(airlock)
 1853. dealloc(rebind_air_trick)
 1854. dealloc(sidetrick_DTrequire)
 1855. dealloc(trickback_DTrequire)
 1856. dealloc(trickdown_DTrequire)
 1857. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+D2C77:
 1858. test byte ptr [esi+00001A64],01
 1859. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+D259F:
 1860. push 24
 1861. mov ecx,ebx
 1862. call eax
 1863. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+D25A5:
 1864. mov al,01
 1865. </AssemblerScript>
 1866. <CheatEntries>
 1867. <CheatEntry>
 1868. <ID>696</ID>
 1869. <Description>"[User Input] Require DT for Side Trick [YES/NO]"</Description>
 1870. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 1871. <Color>80000008</Color>
 1872. <VariableType>Byte</VariableType>
 1873. <Address>sidetrick_DTrequire</Address>
 1874. </CheatEntry>
 1875. <CheatEntry>
 1876. <ID>744</ID>
 1877. <Description>"[User Input] Require DT for Trick Back [YES/NO]"</Description>
 1878. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 1879. <Color>80000008</Color>
 1880. <VariableType>Byte</VariableType>
 1881. <Address>trickback_DTrequire</Address>
 1882. </CheatEntry>
 1883. <CheatEntry>
 1884. <ID>697</ID>
 1885. <Description>"[User Input] Require DT for Trick Down [YES/NO]"</Description>
 1886. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 1887. <Color>80000008</Color>
 1888. <VariableType>Byte</VariableType>
 1889. <Address>trickdown_DTrequire</Address>
 1890. </CheatEntry>
 1891. </CheatEntries>
 1892. </CheatEntry>
 1893. </CheatEntries>
 1894. </CheatEntry>
 1895. <CheatEntry>
 1896. <ID>692</ID>
 1897. <Description>"Jump Button Inputs &lt;&lt;Hotkey Activation Unsafe&gt;&gt;"</Description>
 1898. <Options moBindActivation="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 1899. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 1900. <Color>400000</Color>
 1901. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 1902. <CheatEntries>
 1903. <CheatEntry>
 1904. <ID>571</ID>
 1905. <Description>"Allow Side Trick without DT"</Description>
 1906. <LastState Activated="0"/>
 1907. <Color>FF8000</Color>
 1908. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1909. <AssemblerScript>[enable]
 1910. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+559127:
 1911. push 28
 1912. [disable]
 1913. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+559127:
 1914. push 13
 1915. </AssemblerScript>
 1916. </CheatEntry>
 1917. <CheatEntry>
 1918. <ID>572</ID>
 1919. <Description>"Allow Trick Back (Grounded Trick Down) without DT"</Description>
 1920. <LastState Activated="0"/>
 1921. <Color>FF8000</Color>
 1922. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1923. <AssemblerScript>[enable]
 1924. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+D2D4F:
 1925. push 29 //trick down (ground) animation i.d
 1926. [disable]
 1927. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+D2D4F:
 1928. push 6 //jump back animation i.d
 1929. </AssemblerScript>
 1930. </CheatEntry>
 1931. </CheatEntries>
 1932. </CheatEntry>
 1933. <CheatEntry>
 1934. <ID>693</ID>
 1935. <Description>"Style Button Inputs &lt;&lt;Hotkey Activation Unsafe&gt;&gt;"</Description>
 1936. <Options moBindActivation="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 1937. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 1938. <Color>400000</Color>
 1939. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 1940. <CheatEntries>
 1941. <CheatEntry>
 1942. <ID>694</ID>
 1943. <Description>"Trick Up on No-Lock with Sword Embedded"</Description>
 1944. <LastState Activated="0"/>
 1945. <Color>FF8000</Color>
 1946. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1947. <AssemblerScript>[enable]
 1948. alloc(newmem,33)
 1949. label(returnhere)
 1950. label(originalcode)
 1951. label(no_anim)
 1952. label(exit)
 1953. //Vergil is not locked on, but has a sword embedded
 1954. newmem:
 1955. //do not touch ecx, and eax
 1956. //this context ebx = address of player character
 1957. cmp byte ptr [ebx+7c50], 0 //obey trick up limit
 1958. jg no_anim
 1959. push 27 //animation i.d for trick up
 1960. originalcode:
 1961. mov ecx,ebx
 1962. call eax
 1963. mov al, 01 //set true for animation done
 1964. jmp exit
 1965. no_anim:
 1966. xor al, al
 1967. exit:
 1968. jmp returnhere
 1969. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+D26EF:
 1970. jmp newmem
 1971. nop
 1972. returnhere:
 1973. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+D26F5:
 1974. db 90 90
 1975. [disable]
 1976. dealloc(newmem)
 1977. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+D26EF:
 1978. push 24
 1979. mov ecx,ebx
 1980. call eax
 1981. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+D26F5:
 1982. mov al,01
 1983. </AssemblerScript>
 1984. </CheatEntry>
 1985. </CheatEntries>
 1986. </CheatEntry>
 1987. </CheatEntries>
 1988. </CheatEntry>
 1989. <CheatEntry>
 1990. <ID>726</ID>
 1991. <Description>"Blue Tutu of Death"</Description>
 1992. <Options moHideChildren="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 1993. <LastState Activated="0"/>
 1994. <Color>FF8000</Color>
 1995. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 1996. <AssemblerScript>[enable]
 1997. alloc(newmem,82)
 1998. alloc(spawntimer, 4)
 1999. alloc(spawnthreshhold, 4)
 2000. registersymbol(spawntimer)
 2001. registersymbol(spawnthreshhold)
 2002. label(returnhere)
 2003. label(originalcode)
 2004. label(exit)
 2005. label(spawnspiralsword)
 2006. spawntimer:
 2007. dd (float)0.0
 2008. spawnthreshhold:
 2009. dd (float)85.0
 2010. newmem:
 2011. //edi should hold the address of the player character
 2012. cmp [edi+19ac], 2 //check if the player is vergil
 2013. jne originalcode //if not jump out
 2014. movss xmm3, [spawntimer] //move spawn timer in
 2015. addss xmm3, xmm0 //accumulate time in here
 2016. comiss xmm3, [spawnthreshhold] //check spawn timer against threshhold
 2017. jae spawnspiralsword //if reached spawn a set of spiral swords
 2018. movss [spawntimer], xmm3
 2019. originalcode:
 2020. movss [esi],xmm0
 2021. pop esi
 2022. exit:
 2023. jmp returnhere
 2024. spawnspiralsword:
 2025. push eax //keep eax on the stack
 2026. mov eax, 2 //i.d of spiral swords
 2027. mov [edi+7ad0], eax //constantly read address will result in spawning
 2028. xorps xmm3, xmm3 //clear spawn timer
 2029. movss [spawntimer], xmm3 //update value in memory
 2030. pop eax //restore eax
 2031. jmp originalcode
 2032. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+16E2C0:
 2033. jmp newmem
 2034. returnhere:
 2035. [disable]
 2036. dealloc(newmem)
 2037. dealloc(spawntimer)
 2038. dealloc(spawnthreshhold)
 2039. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+16E2C0:
 2040. movss [esi],xmm0
 2041. pop esi
 2042. </AssemblerScript>
 2043. <CheatEntries>
 2044. <CheatEntry>
 2045. <ID>727</ID>
 2046. <Description>"Current Time"</Description>
 2047. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 2048. <Color>80000008</Color>
 2049. <VariableType>Float</VariableType>
 2050. <Address>spawntimer</Address>
 2051. </CheatEntry>
 2052. <CheatEntry>
 2053. <ID>728</ID>
 2054. <Description>"Spawn Interval"</Description>
 2055. <LastState Value="??" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 2056. <Color>80000008</Color>
 2057. <VariableType>Float</VariableType>
 2058. <Address>spawnthreshhold</Address>
 2059. </CheatEntry>
 2060. </CheatEntries>
 2061. </CheatEntry>
 2062. </CheatEntries>
 2063. </CheatEntry>
 2064. </CheatEntries>
 2065. </CheatEntry>
 2066. <CheatEntry>
 2067. <ID>1377</ID>
 2068. <Description>"Enemy Scripts"</Description>
 2069. <Options moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 2070. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 2071. <Color>80000008</Color>
 2072. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 2073. <CheatEntries>
 2074. <CheatEntry>
 2075. <ID>523</ID>
 2076. <Description>""Berial Fire Lost" (Checking this Enables Everything Under This Section)"</Description>
 2077. <Options moHideChildren="1" moBindActivation="1" moRecursiveSetValue="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 2078. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 2079. <Color>004080</Color>
 2080. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 2081. <CheatEntries>
 2082. <CheatEntry>
 2083. <ID>533</ID>
 2084. <Description>"Daze Berial"</Description>
 2085. <LastState Activated="0"/>
 2086. <Color>004080</Color>
 2087. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2088. <AssemblerScript>[enable]
 2089. alloc(newmem,29)
 2090. label(returnhere)
 2091. label(originalcode)
 2092. label(exit)
 2093. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+352388:
 2094. db 90 90 90 90 90 90 90 90 //dazing should no longer expire
 2095. newmem:
 2096. originalcode:
 2097. movss xmm0,[esi+00002100]
 2098. addss xmm0,[esi+00002100]
 2099. movss [esi+2110], xmm0
 2100. exit:
 2101. jmp returnhere
 2102. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+3614E6:
 2103. jmp newmem
 2104. nop
 2105. nop
 2106. nop
 2107. returnhere:
 2108. [disable]
 2109. dealloc(newmem)
 2110. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+352388:
 2111. //8 byte instruction
 2112. movss [edi+00002128],xmm0 //this updates the daze timer on berial
 2113. "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"+3614E6:
 2114. movss xmm0,[esi+00002110]
 2115. </AssemblerScript>
 2116. </CheatEntry>
 2117. <CheatEntry>
 2118. <ID>531</ID>
 2119. <Description>"Never cause Berial to collapse"</Description>
 2120. <LastState Activated="0"/>
 2121. <Color>004080</Color>
 2122. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2123. <AssemblerScript>[disable]
 2124. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3521D2:
 2125. comiss xmm0,[eax*4+400000+DC83D0]
 2126. [enable]
 2127. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3521D2:
 2128. comiss xmm0,xmm0 //generated code is 3 bytes- original was 8
 2129. nop
 2130. nop
 2131. nop
 2132. nop
 2133. nop
 2134. //the following JNA will always jump with this modified condition
 2135. </AssemblerScript>
 2136. </CheatEntry>
 2137. </CheatEntries>
 2138. </CheatEntry>
 2139. <CheatEntry>
 2140. <ID>989</ID>
 2141. <Description>"Enemy Spawn Swapping (Do NOT Pick Cyclical Replacements - Please Read Table Extas For More Info)"</Description>
 2142. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 2143. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 2144. <Color>400040</Color>
 2145. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 2146. <CheatEntries>
 2147. <CheatEntry>
 2148. <ID>836</ID>
 2149. <Description>"Spawn ____ Instead Of Scarecrow (Leg)"</Description>
 2150. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 2151. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 2152. <Color>80000008</Color>
 2153. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 2154. <CheatEntries>
 2155. <CheatEntry>
 2156. <ID>838</ID>
 2157. <Description>"Scarecrow (Arm)"</Description>
 2158. <LastState Activated="0"/>
 2159. <Color>80000008</Color>
 2160. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2161. <AssemblerScript>[disable]
 2162. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2163. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2164. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FCE8]
 2165. [enable]
 2166. //Spawn a Scarecrow (Arm)
 2167. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A
 2168. </AssemblerScript>
 2169. </CheatEntry>
 2170. <CheatEntry>
 2171. <ID>837</ID>
 2172. <Description>"Mega Scarecrow"</Description>
 2173. <LastState Activated="0"/>
 2174. <Color>80000008</Color>
 2175. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2176. <AssemblerScript>[disable]
 2177. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2178. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2179. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FCE8]
 2180. [enable]
 2181. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2182. //go to section with spawning Mega's instead.
 2183. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA
 2184. </AssemblerScript>
 2185. </CheatEntry>
 2186. <CheatEntry>
 2187. <ID>839</ID>
 2188. <Description>"Bianco Angelo"</Description>
 2189. <LastState Activated="0"/>
 2190. <Color>80000008</Color>
 2191. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2192. <AssemblerScript>[disable]
 2193. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2194. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2195. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FCE8]
 2196. [enable]
 2197. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2198. //go to section for spawning Bianco Angelo's instead
 2199. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA
 2200. </AssemblerScript>
 2201. </CheatEntry>
 2202. <CheatEntry>
 2203. <ID>840</ID>
 2204. <Description>"Alto Angelo"</Description>
 2205. <LastState Activated="0"/>
 2206. <Color>80000008</Color>
 2207. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2208. <AssemblerScript>[disable]
 2209. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2210. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2211. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FCE8]
 2212. [enable]
 2213. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2214. //go to section with spawning Alto's instead.
 2215. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A
 2216. </AssemblerScript>
 2217. </CheatEntry>
 2218. <CheatEntry>
 2219. <ID>841</ID>
 2220. <Description>"Mephisto"</Description>
 2221. <LastState Activated="0"/>
 2222. <Color>80000008</Color>
 2223. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2224. <AssemblerScript>[disable]
 2225. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2226. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2227. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FCE8]
 2228. [enable]
 2229. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2230. //go to section with spawning Mephisto's instead.
 2231. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 2232. </AssemblerScript>
 2233. </CheatEntry>
 2234. <CheatEntry>
 2235. <ID>842</ID>
 2236. <Description>"Faust"</Description>
 2237. <LastState Activated="0"/>
 2238. <Color>80000008</Color>
 2239. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2240. <AssemblerScript>[disable]
 2241. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2242. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2243. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FCE8]
 2244. [enable]
 2245. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2246. //go to section with spawning Faust's instead.
 2247. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A
 2248. </AssemblerScript>
 2249. </CheatEntry>
 2250. <CheatEntry>
 2251. <ID>843</ID>
 2252. <Description>"Frost"</Description>
 2253. <LastState Activated="0"/>
 2254. <Color>80000008</Color>
 2255. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2256. <AssemblerScript>[disable]
 2257. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2258. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2259. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FCE8]
 2260. [enable]
 2261. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2262. //go to section with spawning Frost's instead.
 2263. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A
 2264. </AssemblerScript>
 2265. </CheatEntry>
 2266. <CheatEntry>
 2267. <ID>844</ID>
 2268. <Description>"Assault"</Description>
 2269. <LastState Activated="0"/>
 2270. <Color>80000008</Color>
 2271. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2272. <AssemblerScript>[disable]
 2273. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2274. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2275. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FCE8]
 2276. [enable]
 2277. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2278. //go to section with spawning Assaults instead.
 2279. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA
 2280. </AssemblerScript>
 2281. </CheatEntry>
 2282. <CheatEntry>
 2283. <ID>845</ID>
 2284. <Description>"Blitz"</Description>
 2285. <LastState Activated="0"/>
 2286. <Color>80000008</Color>
 2287. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2288. <AssemblerScript>[disable]
 2289. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2290. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2291. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FCE8]
 2292. [enable]
 2293. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2294. //go to section with spawning Blitzen instead.
 2295. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A
 2296. </AssemblerScript>
 2297. </CheatEntry>
 2298. <CheatEntry>
 2299. <ID>846</ID>
 2300. <Description>"Chimera Seed"</Description>
 2301. <LastState Activated="0"/>
 2302. <Color>80000008</Color>
 2303. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2304. <AssemblerScript>[disable]
 2305. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2306. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2307. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FCE8]
 2308. [enable]
 2309. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2310. //go to section with spawning Chimera Seed instead.
 2311. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A
 2312. </AssemblerScript>
 2313. </CheatEntry>
 2314. <CheatEntry>
 2315. <ID>847</ID>
 2316. <Description>"Gladius"</Description>
 2317. <LastState Activated="0"/>
 2318. <Color>80000008</Color>
 2319. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2320. <AssemblerScript>[disable]
 2321. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2322. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2323. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FCE8]
 2324. [enable]
 2325. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2326. //go to section with spawning Gladius instead.
 2327. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA
 2328. </AssemblerScript>
 2329. </CheatEntry>
 2330. <CheatEntry>
 2331. <ID>848</ID>
 2332. <Description>"Basilisk"</Description>
 2333. <LastState Activated="0"/>
 2334. <Color>80000008</Color>
 2335. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2336. <AssemblerScript>[disable]
 2337. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2338. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2339. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FCE8]
 2340. [enable]
 2341. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2342. //go to section with spawning Basilisk instead.
 2343. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A
 2344. </AssemblerScript>
 2345. </CheatEntry>
 2346. <CheatEntry>
 2347. <ID>849</ID>
 2348. <Description>"Berial"</Description>
 2349. <LastState Activated="0"/>
 2350. <Color>80000008</Color>
 2351. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2352. <AssemblerScript>[disable]
 2353. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2354. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2355. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FCE8]
 2356. [enable]
 2357. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2358. //go to section with spawning Berial instead.
 2359. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA
 2360. </AssemblerScript>
 2361. </CheatEntry>
 2362. <CheatEntry>
 2363. <ID>850</ID>
 2364. <Description>"Angelo Credo"</Description>
 2365. <LastState Activated="0"/>
 2366. <Color>80000008</Color>
 2367. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2368. <AssemblerScript>[disable]
 2369. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2370. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2371. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FCE8]
 2372. [enable]
 2373. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2374. //go to section with spawning Credo instead.
 2375. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA
 2376. </AssemblerScript>
 2377. </CheatEntry>
 2378. <CheatEntry>
 2379. <ID>851</ID>
 2380. <Description>"Angelo Agnus"</Description>
 2381. <LastState Activated="0"/>
 2382. <Color>80000008</Color>
 2383. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2384. <AssemblerScript>[disable]
 2385. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2386. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2387. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FCE8]
 2388. [enable]
 2389. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2390. //go to section with spawning Agnus instead.
 2391. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA
 2392. </AssemblerScript>
 2393. </CheatEntry>
 2394. <CheatEntry>
 2395. <ID>852</ID>
 2396. <Description>"Sanctus"</Description>
 2397. <LastState Activated="0"/>
 2398. <Color>80000008</Color>
 2399. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2400. <AssemblerScript>[disable]
 2401. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2402. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2403. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FCE8]
 2404. [enable]
 2405. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2406. //go to section with spawning Sanctus instead.
 2407. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A
 2408. </AssemblerScript>
 2409. </CheatEntry>
 2410. <CheatEntry>
 2411. <ID>853</ID>
 2412. <Description>"Sanctus Diabolica"</Description>
 2413. <LastState Activated="0"/>
 2414. <Color>80000008</Color>
 2415. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2416. <AssemblerScript>[disable]
 2417. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2418. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2419. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FCE8]
 2420. [enable]
 2421. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2422. //go to section with spawning Sanctus (M20) instead.
 2423. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A
 2424. </AssemblerScript>
 2425. </CheatEntry>
 2426. <CheatEntry>
 2427. <ID>854</ID>
 2428. <Description>"Kyrie (lmao)"</Description>
 2429. <LastState Activated="0"/>
 2430. <Color>80000008</Color>
 2431. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2432. <AssemblerScript>[disable]
 2433. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2434. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2435. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FCE8]
 2436. [enable]
 2437. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A:
 2438. //go to section with spawning Kyrie instead.
 2439. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A
 2440. </AssemblerScript>
 2441. </CheatEntry>
 2442. </CheatEntries>
 2443. </CheatEntry>
 2444. <CheatEntry>
 2445. <ID>855</ID>
 2446. <Description>"Spawn ____ Instead Of Scarecrow (Arm)"</Description>
 2447. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 2448. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 2449. <Color>80000008</Color>
 2450. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 2451. <CheatEntries>
 2452. <CheatEntry>
 2453. <ID>856</ID>
 2454. <Description>"Scarecrow (Leg)"</Description>
 2455. <LastState Activated="0"/>
 2456. <Color>80000008</Color>
 2457. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2458. <AssemblerScript>[disable]
 2459. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2460. //Spawn a Scarecrow (Arm)
 2461. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD34]
 2462. [enable]
 2463. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2464. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2465. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A
 2466. </AssemblerScript>
 2467. </CheatEntry>
 2468. <CheatEntry>
 2469. <ID>857</ID>
 2470. <Description>"Mega Scarecrow"</Description>
 2471. <LastState Activated="0"/>
 2472. <Color>80000008</Color>
 2473. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2474. <AssemblerScript>[disable]
 2475. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2476. //Spawn a Scarecrow (Arm)
 2477. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD34]
 2478. [enable]
 2479. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2480. //go to section with spawning Mega's instead.
 2481. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA
 2482. </AssemblerScript>
 2483. </CheatEntry>
 2484. <CheatEntry>
 2485. <ID>1213</ID>
 2486. <Description>"Bianco Angelo"</Description>
 2487. <LastState Activated="0"/>
 2488. <Color>80000008</Color>
 2489. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2490. <AssemblerScript>[disable]
 2491. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2492. //Spawn a Scarecrow (Leg)
 2493. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FCE8]
 2494. [enable]
 2495. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2496. //go to section with spawning Mega's instead.
 2497. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA
 2498. </AssemblerScript>
 2499. </CheatEntry>
 2500. <CheatEntry>
 2501. <ID>859</ID>
 2502. <Description>"Alto Angelo"</Description>
 2503. <LastState Activated="0"/>
 2504. <Color>80000008</Color>
 2505. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2506. <AssemblerScript>[disable]
 2507. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2508. //Spawn a Scarecrow (Arm)
 2509. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD34]
 2510. [enable]
 2511. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2512. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A
 2513. </AssemblerScript>
 2514. </CheatEntry>
 2515. <CheatEntry>
 2516. <ID>860</ID>
 2517. <Description>"Mephisto"</Description>
 2518. <LastState Activated="0"/>
 2519. <Color>80000008</Color>
 2520. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2521. <AssemblerScript>[disable]
 2522. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2523. //Spawn a Scarecrow (Arm)
 2524. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD34]
 2525. [enable]
 2526. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2527. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 2528. </AssemblerScript>
 2529. </CheatEntry>
 2530. <CheatEntry>
 2531. <ID>861</ID>
 2532. <Description>"Faust"</Description>
 2533. <LastState Activated="0"/>
 2534. <Color>80000008</Color>
 2535. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2536. <AssemblerScript>[disable]
 2537. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2538. //Spawn a Scarecrow (Arm)
 2539. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD34]
 2540. [enable]
 2541. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2542. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A
 2543. </AssemblerScript>
 2544. </CheatEntry>
 2545. <CheatEntry>
 2546. <ID>862</ID>
 2547. <Description>"Frost"</Description>
 2548. <LastState Activated="0"/>
 2549. <Color>80000008</Color>
 2550. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2551. <AssemblerScript>[disable]
 2552. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2553. //Spawn a Scarecrow (Arm)
 2554. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD34]
 2555. [enable]
 2556. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2557. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A
 2558. </AssemblerScript>
 2559. </CheatEntry>
 2560. <CheatEntry>
 2561. <ID>863</ID>
 2562. <Description>"Assault"</Description>
 2563. <LastState Activated="0"/>
 2564. <Color>80000008</Color>
 2565. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2566. <AssemblerScript>[disable]
 2567. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2568. //Spawn a Scarecrow (Arm)
 2569. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD34]
 2570. [enable]
 2571. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2572. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA
 2573. </AssemblerScript>
 2574. </CheatEntry>
 2575. <CheatEntry>
 2576. <ID>864</ID>
 2577. <Description>"Blitz"</Description>
 2578. <LastState Activated="0"/>
 2579. <Color>80000008</Color>
 2580. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2581. <AssemblerScript>[disable]
 2582. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2583. //Spawn a Scarecrow (Arm)
 2584. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD34]
 2585. [enable]
 2586. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2587. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A
 2588. </AssemblerScript>
 2589. </CheatEntry>
 2590. <CheatEntry>
 2591. <ID>865</ID>
 2592. <Description>"Chimera Seed"</Description>
 2593. <LastState Activated="0"/>
 2594. <Color>80000008</Color>
 2595. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2596. <AssemblerScript>[disable]
 2597. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2598. //Spawn a Scarecrow (Arm)
 2599. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD34]
 2600. [enable]
 2601. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2602. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A
 2603. </AssemblerScript>
 2604. </CheatEntry>
 2605. <CheatEntry>
 2606. <ID>866</ID>
 2607. <Description>"Gladius"</Description>
 2608. <LastState Activated="0"/>
 2609. <Color>80000008</Color>
 2610. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2611. <AssemblerScript>[disable]
 2612. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2613. //Spawn a Scarecrow (Arm)
 2614. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD34]
 2615. [enable]
 2616. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2617. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA
 2618. </AssemblerScript>
 2619. </CheatEntry>
 2620. <CheatEntry>
 2621. <ID>867</ID>
 2622. <Description>"Basilisk"</Description>
 2623. <LastState Activated="0"/>
 2624. <Color>80000008</Color>
 2625. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2626. <AssemblerScript>[disable]
 2627. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2628. //Spawn a Scarecrow (Arm)
 2629. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD34]
 2630. [enable]
 2631. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2632. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A
 2633. </AssemblerScript>
 2634. </CheatEntry>
 2635. <CheatEntry>
 2636. <ID>868</ID>
 2637. <Description>"Berial"</Description>
 2638. <LastState Activated="0"/>
 2639. <Color>80000008</Color>
 2640. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2641. <AssemblerScript>[disable]
 2642. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2643. //Spawn a Scarecrow (Arm)
 2644. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD34]
 2645. [enable]
 2646. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2647. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA
 2648. </AssemblerScript>
 2649. </CheatEntry>
 2650. <CheatEntry>
 2651. <ID>869</ID>
 2652. <Description>"Angelo Credo"</Description>
 2653. <LastState Activated="0"/>
 2654. <Color>80000008</Color>
 2655. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2656. <AssemblerScript>[disable]
 2657. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2658. //Spawn a Scarecrow (Arm)
 2659. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD34]
 2660. [enable]
 2661. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2662. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA
 2663. </AssemblerScript>
 2664. </CheatEntry>
 2665. <CheatEntry>
 2666. <ID>870</ID>
 2667. <Description>"Angelo Agnus"</Description>
 2668. <LastState Activated="0"/>
 2669. <Color>80000008</Color>
 2670. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2671. <AssemblerScript>[disable]
 2672. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2673. //Spawn a Scarecrow (Arm)
 2674. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD34]
 2675. [enable]
 2676. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2677. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA
 2678. </AssemblerScript>
 2679. </CheatEntry>
 2680. <CheatEntry>
 2681. <ID>871</ID>
 2682. <Description>"Sanctus"</Description>
 2683. <LastState Activated="0"/>
 2684. <Color>80000008</Color>
 2685. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2686. <AssemblerScript>[disable]
 2687. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2688. //Spawn a Scarecrow (Arm)
 2689. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD34]
 2690. [enable]
 2691. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2692. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A
 2693. </AssemblerScript>
 2694. </CheatEntry>
 2695. <CheatEntry>
 2696. <ID>872</ID>
 2697. <Description>"Sanctus Diabolica"</Description>
 2698. <LastState Activated="0"/>
 2699. <Color>80000008</Color>
 2700. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2701. <AssemblerScript>[disable]
 2702. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2703. //Spawn a Scarecrow (Arm)
 2704. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD34]
 2705. [enable]
 2706. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2707. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A
 2708. </AssemblerScript>
 2709. </CheatEntry>
 2710. <CheatEntry>
 2711. <ID>873</ID>
 2712. <Description>"Kyrie (lmao)"</Description>
 2713. <LastState Activated="0"/>
 2714. <Color>80000008</Color>
 2715. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2716. <AssemblerScript>[disable]
 2717. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2718. //Spawn a Scarecrow (Arm)
 2719. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD34]
 2720. [enable]
 2721. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A:
 2722. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A
 2723. </AssemblerScript>
 2724. </CheatEntry>
 2725. </CheatEntries>
 2726. </CheatEntry>
 2727. <CheatEntry>
 2728. <ID>874</ID>
 2729. <Description>"Spawn ____ Instead Of Mega Scarecrow"</Description>
 2730. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 2731. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 2732. <Color>80000008</Color>
 2733. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 2734. <CheatEntries>
 2735. <CheatEntry>
 2736. <ID>875</ID>
 2737. <Description>"Scarecrow (Leg)"</Description>
 2738. <LastState Activated="0"/>
 2739. <Color>80000008</Color>
 2740. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2741. <AssemblerScript>[disable]
 2742. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2743. //spawn a Mega Scarecrow
 2744. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD5C]
 2745. [enable]
 2746. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2747. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A
 2748. </AssemblerScript>
 2749. </CheatEntry>
 2750. <CheatEntry>
 2751. <ID>876</ID>
 2752. <Description>"Scarecrow (Arm)"</Description>
 2753. <LastState Activated="0"/>
 2754. <Color>80000008</Color>
 2755. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2756. <AssemblerScript>[disable]
 2757. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2758. //spawn a Mega Scarecrow
 2759. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD5C]
 2760. [enable]
 2761. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2762. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A
 2763. </AssemblerScript>
 2764. </CheatEntry>
 2765. <CheatEntry>
 2766. <ID>1287</ID>
 2767. <Description>"Bianco Angelo"</Description>
 2768. <LastState Activated="0"/>
 2769. <Color>80000008</Color>
 2770. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2771. <AssemblerScript>[disable]
 2772. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2773. //spawn a Mega Scarecrow
 2774. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD5C]
 2775. [enable]
 2776. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2777. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA
 2778. </AssemblerScript>
 2779. </CheatEntry>
 2780. <CheatEntry>
 2781. <ID>878</ID>
 2782. <Description>"Alto Angelo"</Description>
 2783. <LastState Activated="0"/>
 2784. <Color>80000008</Color>
 2785. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2786. <AssemblerScript>[disable]
 2787. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2788. //spawn a Mega Scarecrow
 2789. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD5C]
 2790. [enable]
 2791. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2792. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A
 2793. </AssemblerScript>
 2794. </CheatEntry>
 2795. <CheatEntry>
 2796. <ID>879</ID>
 2797. <Description>"Mephisto"</Description>
 2798. <LastState Activated="0"/>
 2799. <Color>80000008</Color>
 2800. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2801. <AssemblerScript>[disable]
 2802. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2803. //spawn a Mega Scarecrow
 2804. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD5C]
 2805. [enable]
 2806. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2807. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 2808. </AssemblerScript>
 2809. </CheatEntry>
 2810. <CheatEntry>
 2811. <ID>880</ID>
 2812. <Description>"Faust"</Description>
 2813. <LastState Activated="0"/>
 2814. <Color>80000008</Color>
 2815. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2816. <AssemblerScript>[disable]
 2817. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2818. //spawn a Mega Scarecrow
 2819. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD5C]
 2820. [enable]
 2821. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2822. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A
 2823. </AssemblerScript>
 2824. </CheatEntry>
 2825. <CheatEntry>
 2826. <ID>881</ID>
 2827. <Description>"Frost"</Description>
 2828. <LastState Activated="0"/>
 2829. <Color>80000008</Color>
 2830. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2831. <AssemblerScript>[disable]
 2832. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2833. //spawn a Mega Scarecrow
 2834. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD5C]
 2835. [enable]
 2836. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2837. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A
 2838. </AssemblerScript>
 2839. </CheatEntry>
 2840. <CheatEntry>
 2841. <ID>882</ID>
 2842. <Description>"Assault"</Description>
 2843. <LastState Activated="0"/>
 2844. <Color>80000008</Color>
 2845. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2846. <AssemblerScript>[disable]
 2847. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2848. //spawn a Mega Scarecrow
 2849. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD5C]
 2850. [enable]
 2851. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2852. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA
 2853. </AssemblerScript>
 2854. </CheatEntry>
 2855. <CheatEntry>
 2856. <ID>883</ID>
 2857. <Description>"Blitz"</Description>
 2858. <LastState Activated="0"/>
 2859. <Color>80000008</Color>
 2860. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2861. <AssemblerScript>[disable]
 2862. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2863. //spawn a Mega Scarecrow
 2864. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD5C]
 2865. [enable]
 2866. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2867. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A
 2868. </AssemblerScript>
 2869. </CheatEntry>
 2870. <CheatEntry>
 2871. <ID>884</ID>
 2872. <Description>"Chimera Seed"</Description>
 2873. <LastState Activated="0"/>
 2874. <Color>80000008</Color>
 2875. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2876. <AssemblerScript>[disable]
 2877. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2878. //spawn a Mega Scarecrow
 2879. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD5C]
 2880. [enable]
 2881. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2882. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A
 2883. </AssemblerScript>
 2884. </CheatEntry>
 2885. <CheatEntry>
 2886. <ID>885</ID>
 2887. <Description>"Gladius"</Description>
 2888. <LastState Activated="0"/>
 2889. <Color>80000008</Color>
 2890. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2891. <AssemblerScript>[disable]
 2892. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2893. //spawn a Mega Scarecrow
 2894. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD5C]
 2895. [enable]
 2896. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2897. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA
 2898. </AssemblerScript>
 2899. </CheatEntry>
 2900. <CheatEntry>
 2901. <ID>886</ID>
 2902. <Description>"Basilisk"</Description>
 2903. <LastState Activated="0"/>
 2904. <Color>80000008</Color>
 2905. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2906. <AssemblerScript>[disable]
 2907. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2908. //spawn a Mega Scarecrow
 2909. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD5C]
 2910. [enable]
 2911. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2912. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A
 2913. </AssemblerScript>
 2914. </CheatEntry>
 2915. <CheatEntry>
 2916. <ID>887</ID>
 2917. <Description>"Berial"</Description>
 2918. <LastState Activated="0"/>
 2919. <Color>80000008</Color>
 2920. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2921. <AssemblerScript>[disable]
 2922. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2923. //spawn a Mega Scarecrow
 2924. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD5C]
 2925. [enable]
 2926. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2927. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA
 2928. </AssemblerScript>
 2929. </CheatEntry>
 2930. <CheatEntry>
 2931. <ID>888</ID>
 2932. <Description>"Angelo Credo"</Description>
 2933. <LastState Activated="0"/>
 2934. <Color>80000008</Color>
 2935. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2936. <AssemblerScript>[disable]
 2937. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2938. //spawn a Mega Scarecrow
 2939. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD5C]
 2940. [enable]
 2941. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2942. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA
 2943. </AssemblerScript>
 2944. </CheatEntry>
 2945. <CheatEntry>
 2946. <ID>889</ID>
 2947. <Description>"Angelo Agnus"</Description>
 2948. <LastState Activated="0"/>
 2949. <Color>80000008</Color>
 2950. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2951. <AssemblerScript>[disable]
 2952. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2953. //spawn a Mega Scarecrow
 2954. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD5C]
 2955. [enable]
 2956. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2957. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA
 2958. </AssemblerScript>
 2959. </CheatEntry>
 2960. <CheatEntry>
 2961. <ID>890</ID>
 2962. <Description>"Sanctus"</Description>
 2963. <LastState Activated="0"/>
 2964. <Color>80000008</Color>
 2965. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2966. <AssemblerScript>[disable]
 2967. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2968. //spawn a Mega Scarecrow
 2969. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD5C]
 2970. [enable]
 2971. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2972. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A
 2973. </AssemblerScript>
 2974. </CheatEntry>
 2975. <CheatEntry>
 2976. <ID>891</ID>
 2977. <Description>"Sanctus Diabolica"</Description>
 2978. <LastState Activated="0"/>
 2979. <Color>80000008</Color>
 2980. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2981. <AssemblerScript>[disable]
 2982. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2983. //spawn a Mega Scarecrow
 2984. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD5C]
 2985. [enable]
 2986. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2987. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A
 2988. </AssemblerScript>
 2989. </CheatEntry>
 2990. <CheatEntry>
 2991. <ID>892</ID>
 2992. <Description>"Kyrie (lmao)"</Description>
 2993. <LastState Activated="0"/>
 2994. <Color>80000008</Color>
 2995. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 2996. <AssemblerScript>[disable]
 2997. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 2998. //spawn a Mega Scarecrow
 2999. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FD5C]
 3000. [enable]
 3001. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA:
 3002. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A
 3003. </AssemblerScript>
 3004. </CheatEntry>
 3005. </CheatEntries>
 3006. </CheatEntry>
 3007. <CheatEntry>
 3008. <ID>912</ID>
 3009. <Description>"Spawn ____ Instead Of Bianco Angelo"</Description>
 3010. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 3011. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 3012. <Color>A99963</Color>
 3013. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 3014. <CheatEntries>
 3015. <CheatEntry>
 3016. <ID>913</ID>
 3017. <Description>"Scarecrow (Leg)"</Description>
 3018. <LastState Activated="0"/>
 3019. <Color>80000008</Color>
 3020. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3021. <AssemblerScript>[disable]
 3022. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3023. //Spawn a Bianco Angelo
 3024. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FDA8]
 3025. [enable]
 3026. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3027. //jump to spawn Scarecrow (Leg)
 3028. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A
 3029. </AssemblerScript>
 3030. </CheatEntry>
 3031. <CheatEntry>
 3032. <ID>914</ID>
 3033. <Description>"Scarecrow (Arm)"</Description>
 3034. <LastState Activated="0"/>
 3035. <Color>80000008</Color>
 3036. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3037. <AssemblerScript>[disable]
 3038. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3039. //Spawn a Bianco Angelo
 3040. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FDA8]
 3041. [enable]
 3042. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3043. //Spawn a Scarecrow (Arm)
 3044. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A
 3045. </AssemblerScript>
 3046. </CheatEntry>
 3047. <CheatEntry>
 3048. <ID>915</ID>
 3049. <Description>"Mega Scarecrow"</Description>
 3050. <LastState Activated="0"/>
 3051. <Color>80000008</Color>
 3052. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3053. <AssemblerScript>[disable]
 3054. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3055. //Spawn a Bianco Angelo
 3056. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FDA8]
 3057. [enable]
 3058. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3059. //Spawn a Mega Scarecrow
 3060. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA
 3061. </AssemblerScript>
 3062. </CheatEntry>
 3063. <CheatEntry>
 3064. <ID>1232</ID>
 3065. <Description>"Alto Angelo"</Description>
 3066. <LastState Activated="0"/>
 3067. <Color>80000008</Color>
 3068. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3069. <AssemblerScript>[disable]
 3070. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3071. //Spawn a Bianco Angelo
 3072. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FDA8]
 3073. [enable]
 3074. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3075. //Spawn an Alto Angelo
 3076. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A
 3077. </AssemblerScript>
 3078. </CheatEntry>
 3079. <CheatEntry>
 3080. <ID>917</ID>
 3081. <Description>"Mephisto"</Description>
 3082. <LastState Activated="0"/>
 3083. <Color>80000008</Color>
 3084. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3085. <AssemblerScript>[disable]
 3086. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3087. //Spawn a Bianco Angelo
 3088. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FDA8]
 3089. [enable]
 3090. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3091. //Spawn a Mephisto
 3092. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 3093. </AssemblerScript>
 3094. </CheatEntry>
 3095. <CheatEntry>
 3096. <ID>918</ID>
 3097. <Description>"Faust"</Description>
 3098. <LastState Activated="0"/>
 3099. <Color>80000008</Color>
 3100. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3101. <AssemblerScript>[disable]
 3102. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3103. //Spawn a Bianco Angelo
 3104. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FDA8]
 3105. [enable]
 3106. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3107. //Jump to Spawn a Faust
 3108. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A
 3109. </AssemblerScript>
 3110. </CheatEntry>
 3111. <CheatEntry>
 3112. <ID>919</ID>
 3113. <Description>"Frost"</Description>
 3114. <LastState Activated="0"/>
 3115. <Color>80000008</Color>
 3116. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3117. <AssemblerScript>[disable]
 3118. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3119. //Spawn a Bianco Angelo
 3120. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FDA8]
 3121. [enable]
 3122. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3123. //Jump to Spawn a Frost
 3124. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A
 3125. </AssemblerScript>
 3126. </CheatEntry>
 3127. <CheatEntry>
 3128. <ID>920</ID>
 3129. <Description>"Assault"</Description>
 3130. <LastState Activated="0"/>
 3131. <Color>80000008</Color>
 3132. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3133. <AssemblerScript>[disable]
 3134. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3135. //Spawn a Bianco Angelo
 3136. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FDA8]
 3137. [enable]
 3138. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3139. //Jump to spawn an Assault
 3140. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA
 3141. </AssemblerScript>
 3142. </CheatEntry>
 3143. <CheatEntry>
 3144. <ID>921</ID>
 3145. <Description>"Blitz"</Description>
 3146. <LastState Activated="0"/>
 3147. <Color>80000008</Color>
 3148. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3149. <AssemblerScript>[disable]
 3150. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3151. //Spawn a Bianco Angelo
 3152. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FDA8]
 3153. [enable]
 3154. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3155. //Jump to spawn a Blitz
 3156. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A
 3157. </AssemblerScript>
 3158. </CheatEntry>
 3159. <CheatEntry>
 3160. <ID>922</ID>
 3161. <Description>"Chimera Seed"</Description>
 3162. <LastState Activated="0"/>
 3163. <Color>80000008</Color>
 3164. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3165. <AssemblerScript>[disable]
 3166. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3167. //Spawn a Bianco Angelo
 3168. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FDA8]
 3169. [enable]
 3170. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3171. //Jump to spawn a Chimera Seed
 3172. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A
 3173. </AssemblerScript>
 3174. </CheatEntry>
 3175. <CheatEntry>
 3176. <ID>923</ID>
 3177. <Description>"Gladius"</Description>
 3178. <LastState Activated="0"/>
 3179. <Color>80000008</Color>
 3180. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3181. <AssemblerScript>[disable]
 3182. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3183. //Spawn a Bianco Angelo
 3184. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FDA8]
 3185. [enable]
 3186. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3187. //Jump to spawn a Gladius
 3188. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA
 3189. </AssemblerScript>
 3190. </CheatEntry>
 3191. <CheatEntry>
 3192. <ID>924</ID>
 3193. <Description>"Basilisk"</Description>
 3194. <LastState Activated="0"/>
 3195. <Color>80000008</Color>
 3196. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3197. <AssemblerScript>[disable]
 3198. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3199. //Spawn a Bianco Angelo
 3200. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FDA8]
 3201. [enable]
 3202. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3203. //Jump to spawn Basilisk
 3204. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A
 3205. </AssemblerScript>
 3206. </CheatEntry>
 3207. <CheatEntry>
 3208. <ID>925</ID>
 3209. <Description>"Berial"</Description>
 3210. <LastState Activated="0"/>
 3211. <Color>80000008</Color>
 3212. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3213. <AssemblerScript>[disable]
 3214. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3215. //Spawn a Bianco Angelo
 3216. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FDA8]
 3217. [enable]
 3218. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3219. //Jump to Spawn Berial
 3220. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA
 3221. </AssemblerScript>
 3222. </CheatEntry>
 3223. <CheatEntry>
 3224. <ID>926</ID>
 3225. <Description>"Angelo Credo"</Description>
 3226. <LastState Activated="0"/>
 3227. <Color>80000008</Color>
 3228. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3229. <AssemblerScript>[disable]
 3230. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3231. //Spawn a Bianco Angelo
 3232. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FDA8]
 3233. [enable]
 3234. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3235. //Jump to spawn Angelo Credo
 3236. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA
 3237. </AssemblerScript>
 3238. </CheatEntry>
 3239. <CheatEntry>
 3240. <ID>927</ID>
 3241. <Description>"Angelo Agnus"</Description>
 3242. <LastState Activated="0"/>
 3243. <Color>80000008</Color>
 3244. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3245. <AssemblerScript>[disable]
 3246. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3247. //Spawn a Bianco Angelo
 3248. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FDA8]
 3249. [enable]
 3250. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3251. //Jump to spawn Angelo Agnus
 3252. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA
 3253. </AssemblerScript>
 3254. </CheatEntry>
 3255. <CheatEntry>
 3256. <ID>928</ID>
 3257. <Description>"Sanctus"</Description>
 3258. <LastState Activated="0"/>
 3259. <Color>80000008</Color>
 3260. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3261. <AssemblerScript>[disable]
 3262. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3263. //Spawn a Bianco Angelo
 3264. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FDA8]
 3265. [enable]
 3266. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3267. //Jump to Spawn Sanctus
 3268. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A
 3269. </AssemblerScript>
 3270. </CheatEntry>
 3271. <CheatEntry>
 3272. <ID>929</ID>
 3273. <Description>"Sanctus Diabolica"</Description>
 3274. <LastState Activated="0"/>
 3275. <Color>80000008</Color>
 3276. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3277. <AssemblerScript>[disable]
 3278. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3279. //Spawn a Bianco Angelo
 3280. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FDA8]
 3281. [enable]
 3282. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3283. //Jump to spawn Sanctus (M20)
 3284. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A
 3285. </AssemblerScript>
 3286. </CheatEntry>
 3287. <CheatEntry>
 3288. <ID>930</ID>
 3289. <Description>"Kyrie (lmao)"</Description>
 3290. <LastState Activated="0"/>
 3291. <Color>80000008</Color>
 3292. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3293. <AssemblerScript>[disable]
 3294. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3295. //Spawn a Bianco Angelo
 3296. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FDA8]
 3297. [enable]
 3298. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA:
 3299. //Jump to spawn Kyrie
 3300. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A
 3301. </AssemblerScript>
 3302. </CheatEntry>
 3303. </CheatEntries>
 3304. </CheatEntry>
 3305. <CheatEntry>
 3306. <ID>1214</ID>
 3307. <Description>"Spawn ____ Instead Of Alto Angelo"</Description>
 3308. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 3309. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 3310. <Color>408080</Color>
 3311. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 3312. <CheatEntries>
 3313. <CheatEntry>
 3314. <ID>1215</ID>
 3315. <Description>"Scarecrow (Leg)"</Description>
 3316. <LastState Activated="0"/>
 3317. <Color>80000008</Color>
 3318. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3319. <AssemblerScript>[disable]
 3320. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3321. //Spawn Alto Angelo
 3322. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE14]
 3323. [enable]
 3324. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3325. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A
 3326. </AssemblerScript>
 3327. </CheatEntry>
 3328. <CheatEntry>
 3329. <ID>1216</ID>
 3330. <Description>"Scarecrow (Arm)"</Description>
 3331. <LastState Activated="0"/>
 3332. <Color>80000008</Color>
 3333. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3334. <AssemblerScript>[disable]
 3335. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3336. //Spawn Alto Angelo
 3337. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE14]
 3338. [enable]
 3339. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3340. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A
 3341. </AssemblerScript>
 3342. </CheatEntry>
 3343. <CheatEntry>
 3344. <ID>1217</ID>
 3345. <Description>"Mega Scarecrow"</Description>
 3346. <LastState Activated="0"/>
 3347. <Color>80000008</Color>
 3348. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3349. <AssemblerScript>[disable]
 3350. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3351. //Spawn Alto Angelo
 3352. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE14]
 3353. [enable]
 3354. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3355. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA
 3356. </AssemblerScript>
 3357. </CheatEntry>
 3358. <CheatEntry>
 3359. <ID>1233</ID>
 3360. <Description>"Bianco Angelo"</Description>
 3361. <LastState Activated="0"/>
 3362. <Color>80000008</Color>
 3363. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3364. <AssemblerScript>[disable]
 3365. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3366. //Spawn Alto Angelo
 3367. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE14]
 3368. [enable]
 3369. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3370. //jump to spawn Bianco Angelo
 3371. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA
 3372. </AssemblerScript>
 3373. </CheatEntry>
 3374. <CheatEntry>
 3375. <ID>1218</ID>
 3376. <Description>"Mephisto"</Description>
 3377. <LastState Activated="0"/>
 3378. <Color>80000008</Color>
 3379. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3380. <AssemblerScript>[disable]
 3381. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3382. //Spawn Alto Angelo
 3383. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE14]
 3384. [enable]
 3385. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3386. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 3387. </AssemblerScript>
 3388. </CheatEntry>
 3389. <CheatEntry>
 3390. <ID>1219</ID>
 3391. <Description>"Faust"</Description>
 3392. <LastState Activated="0"/>
 3393. <Color>80000008</Color>
 3394. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3395. <AssemblerScript>[disable]
 3396. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3397. //Spawn Alto Angelo
 3398. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE14]
 3399. [enable]
 3400. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3401. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A
 3402. </AssemblerScript>
 3403. </CheatEntry>
 3404. <CheatEntry>
 3405. <ID>1220</ID>
 3406. <Description>"Frost"</Description>
 3407. <LastState Activated="0"/>
 3408. <Color>80000008</Color>
 3409. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3410. <AssemblerScript>[disable]
 3411. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3412. //Spawn Alto Angelo
 3413. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE14]
 3414. [enable]
 3415. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3416. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A
 3417. </AssemblerScript>
 3418. </CheatEntry>
 3419. <CheatEntry>
 3420. <ID>1221</ID>
 3421. <Description>"Assault"</Description>
 3422. <LastState Activated="0"/>
 3423. <Color>80000008</Color>
 3424. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3425. <AssemblerScript>[disable]
 3426. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3427. //Spawn Alto Angelo
 3428. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE14]
 3429. [enable]
 3430. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3431. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA
 3432. </AssemblerScript>
 3433. </CheatEntry>
 3434. <CheatEntry>
 3435. <ID>1222</ID>
 3436. <Description>"Blitz"</Description>
 3437. <LastState Activated="0"/>
 3438. <Color>80000008</Color>
 3439. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3440. <AssemblerScript>[disable]
 3441. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3442. //Spawn Alto Angelo
 3443. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE14]
 3444. [enable]
 3445. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3446. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A
 3447. </AssemblerScript>
 3448. </CheatEntry>
 3449. <CheatEntry>
 3450. <ID>1223</ID>
 3451. <Description>"Chimera Seed"</Description>
 3452. <LastState Activated="0"/>
 3453. <Color>80000008</Color>
 3454. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3455. <AssemblerScript>[disable]
 3456. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3457. //Spawn Alto Angelo
 3458. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE14]
 3459. [enable]
 3460. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3461. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A
 3462. </AssemblerScript>
 3463. </CheatEntry>
 3464. <CheatEntry>
 3465. <ID>1224</ID>
 3466. <Description>"Gladius"</Description>
 3467. <LastState Activated="0"/>
 3468. <Color>80000008</Color>
 3469. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3470. <AssemblerScript>[disable]
 3471. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3472. //Spawn Alto Angelo
 3473. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE14]
 3474. [enable]
 3475. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3476. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA
 3477. </AssemblerScript>
 3478. </CheatEntry>
 3479. <CheatEntry>
 3480. <ID>1225</ID>
 3481. <Description>"Basilisk"</Description>
 3482. <LastState Activated="0"/>
 3483. <Color>80000008</Color>
 3484. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3485. <AssemblerScript>[disable]
 3486. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3487. //Spawn Alto Angelo
 3488. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE14]
 3489. [enable]
 3490. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3491. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A
 3492. </AssemblerScript>
 3493. </CheatEntry>
 3494. <CheatEntry>
 3495. <ID>1226</ID>
 3496. <Description>"Berial"</Description>
 3497. <LastState Activated="0"/>
 3498. <Color>80000008</Color>
 3499. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3500. <AssemblerScript>[disable]
 3501. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3502. //Spawn Alto Angelo
 3503. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE14]
 3504. [enable]
 3505. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3506. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA
 3507. </AssemblerScript>
 3508. </CheatEntry>
 3509. <CheatEntry>
 3510. <ID>1227</ID>
 3511. <Description>"Angelo Credo"</Description>
 3512. <LastState Activated="0"/>
 3513. <Color>80000008</Color>
 3514. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3515. <AssemblerScript>[disable]
 3516. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3517. //Spawn Alto Angelo
 3518. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE14]
 3519. [enable]
 3520. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3521. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA
 3522. </AssemblerScript>
 3523. </CheatEntry>
 3524. <CheatEntry>
 3525. <ID>1228</ID>
 3526. <Description>"Angelo Agnus"</Description>
 3527. <LastState Activated="0"/>
 3528. <Color>80000008</Color>
 3529. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3530. <AssemblerScript>[disable]
 3531. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3532. //Spawn Alto Angelo
 3533. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE14]
 3534. [enable]
 3535. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3536. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA
 3537. </AssemblerScript>
 3538. </CheatEntry>
 3539. <CheatEntry>
 3540. <ID>1229</ID>
 3541. <Description>"Sanctus"</Description>
 3542. <LastState Activated="0"/>
 3543. <Color>80000008</Color>
 3544. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3545. <AssemblerScript>[disable]
 3546. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3547. //Spawn Alto Angelo
 3548. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE14]
 3549. [enable]
 3550. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3551. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A
 3552. </AssemblerScript>
 3553. </CheatEntry>
 3554. <CheatEntry>
 3555. <ID>1230</ID>
 3556. <Description>"Sanctus Diabolica"</Description>
 3557. <LastState Activated="0"/>
 3558. <Color>80000008</Color>
 3559. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3560. <AssemblerScript>[disable]
 3561. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3562. //Spawn Alto Angelo
 3563. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE14]
 3564. [enable]
 3565. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3566. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A
 3567. </AssemblerScript>
 3568. </CheatEntry>
 3569. <CheatEntry>
 3570. <ID>1231</ID>
 3571. <Description>"Kyrie (lmao)"</Description>
 3572. <LastState Activated="0"/>
 3573. <Color>80000008</Color>
 3574. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3575. <AssemblerScript>[disable]
 3576. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3577. //Spawn Alto Angelo
 3578. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE14]
 3579. [enable]
 3580. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A:
 3581. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A
 3582. </AssemblerScript>
 3583. </CheatEntry>
 3584. </CheatEntries>
 3585. </CheatEntry>
 3586. <CheatEntry>
 3587. <ID>931</ID>
 3588. <Description>"Spawn ____ Instead Of Mephisto"</Description>
 3589. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 3590. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 3591. <Color>400000</Color>
 3592. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 3593. <CheatEntries>
 3594. <CheatEntry>
 3595. <ID>932</ID>
 3596. <Description>"Scarecrow (Leg)"</Description>
 3597. <LastState Activated="0"/>
 3598. <Color>80000008</Color>
 3599. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3600. <AssemblerScript>[disable]
 3601. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3602. //Spawn a Mephisto
 3603. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE68]
 3604. [enable]
 3605. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3606. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A
 3607. </AssemblerScript>
 3608. </CheatEntry>
 3609. <CheatEntry>
 3610. <ID>933</ID>
 3611. <Description>"Scarecrow (Arm)"</Description>
 3612. <LastState Activated="0"/>
 3613. <Color>80000008</Color>
 3614. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3615. <AssemblerScript>[disable]
 3616. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3617. //Spawn a Mephisto
 3618. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE68]
 3619. [enable]
 3620. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3621. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A
 3622. </AssemblerScript>
 3623. </CheatEntry>
 3624. <CheatEntry>
 3625. <ID>934</ID>
 3626. <Description>"Mega Scarecrow"</Description>
 3627. <LastState Activated="0"/>
 3628. <Color>80000008</Color>
 3629. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3630. <AssemblerScript>[disable]
 3631. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3632. //Spawn a Mephisto
 3633. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE68]
 3634. [enable]
 3635. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3636. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA
 3637. </AssemblerScript>
 3638. </CheatEntry>
 3639. <CheatEntry>
 3640. <ID>1234</ID>
 3641. <Description>"Bianco Angelo"</Description>
 3642. <LastState Activated="0"/>
 3643. <Color>80000008</Color>
 3644. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3645. <AssemblerScript>[disable]
 3646. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3647. //Spawn a Mephisto
 3648. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE68]
 3649. [enable]
 3650. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3651. //jump to spawn Bianco Angelo
 3652. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2718AA
 3653. </AssemblerScript>
 3654. </CheatEntry>
 3655. <CheatEntry>
 3656. <ID>936</ID>
 3657. <Description>"Alto Angelo"</Description>
 3658. <LastState Activated="0"/>
 3659. <Color>80000008</Color>
 3660. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3661. <AssemblerScript>[disable]
 3662. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3663. //Spawn a Mephisto
 3664. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE68]
 3665. [enable]
 3666. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3667. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A
 3668. </AssemblerScript>
 3669. </CheatEntry>
 3670. <CheatEntry>
 3671. <ID>937</ID>
 3672. <Description>"Faust"</Description>
 3673. <LastState Activated="0"/>
 3674. <Color>80000008</Color>
 3675. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3676. <AssemblerScript>[disable]
 3677. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3678. //Spawn a Mephisto
 3679. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE68]
 3680. [enable]
 3681. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3682. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A
 3683. </AssemblerScript>
 3684. </CheatEntry>
 3685. <CheatEntry>
 3686. <ID>938</ID>
 3687. <Description>"Frost"</Description>
 3688. <LastState Activated="0"/>
 3689. <Color>80000008</Color>
 3690. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3691. <AssemblerScript>[disable]
 3692. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3693. //Spawn a Mephisto
 3694. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE68]
 3695. [enable]
 3696. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3697. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A
 3698. </AssemblerScript>
 3699. </CheatEntry>
 3700. <CheatEntry>
 3701. <ID>939</ID>
 3702. <Description>"Assault"</Description>
 3703. <LastState Activated="0"/>
 3704. <Color>80000008</Color>
 3705. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3706. <AssemblerScript>[disable]
 3707. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3708. //Spawn a Mephisto
 3709. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE68]
 3710. [enable]
 3711. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3712. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA
 3713. </AssemblerScript>
 3714. </CheatEntry>
 3715. <CheatEntry>
 3716. <ID>940</ID>
 3717. <Description>"Blitz"</Description>
 3718. <LastState Activated="0"/>
 3719. <Color>80000008</Color>
 3720. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3721. <AssemblerScript>[disable]
 3722. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3723. //Spawn a Mephisto
 3724. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE68]
 3725. [enable]
 3726. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3727. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A
 3728. </AssemblerScript>
 3729. </CheatEntry>
 3730. <CheatEntry>
 3731. <ID>941</ID>
 3732. <Description>"Chimera Seed"</Description>
 3733. <LastState Activated="0"/>
 3734. <Color>80000008</Color>
 3735. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3736. <AssemblerScript>[disable]
 3737. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3738. //Spawn a Mephisto
 3739. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE68]
 3740. [enable]
 3741. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3742. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A
 3743. </AssemblerScript>
 3744. </CheatEntry>
 3745. <CheatEntry>
 3746. <ID>942</ID>
 3747. <Description>"Gladius"</Description>
 3748. <LastState Activated="0"/>
 3749. <Color>80000008</Color>
 3750. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3751. <AssemblerScript>[disable]
 3752. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3753. //Spawn a Mephisto
 3754. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE68]
 3755. [enable]
 3756. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3757. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA
 3758. </AssemblerScript>
 3759. </CheatEntry>
 3760. <CheatEntry>
 3761. <ID>943</ID>
 3762. <Description>"Basilisk"</Description>
 3763. <LastState Activated="0"/>
 3764. <Color>80000008</Color>
 3765. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3766. <AssemblerScript>[disable]
 3767. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3768. //Spawn a Mephisto
 3769. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE68]
 3770. [enable]
 3771. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3772. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A
 3773. </AssemblerScript>
 3774. </CheatEntry>
 3775. <CheatEntry>
 3776. <ID>944</ID>
 3777. <Description>"Berial"</Description>
 3778. <LastState Activated="0"/>
 3779. <Color>80000008</Color>
 3780. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3781. <AssemblerScript>[disable]
 3782. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3783. //Spawn a Mephisto
 3784. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE68]
 3785. [enable]
 3786. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3787. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA
 3788. </AssemblerScript>
 3789. </CheatEntry>
 3790. <CheatEntry>
 3791. <ID>945</ID>
 3792. <Description>"Angelo Credo"</Description>
 3793. <LastState Activated="0"/>
 3794. <Color>80000008</Color>
 3795. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3796. <AssemblerScript>[disable]
 3797. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3798. //Spawn a Mephisto
 3799. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE68]
 3800. [enable]
 3801. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3802. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA
 3803. </AssemblerScript>
 3804. </CheatEntry>
 3805. <CheatEntry>
 3806. <ID>946</ID>
 3807. <Description>"Angelo Agnus"</Description>
 3808. <LastState Activated="0"/>
 3809. <Color>80000008</Color>
 3810. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3811. <AssemblerScript>[disable]
 3812. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3813. //Spawn a Mephisto
 3814. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE68]
 3815. [enable]
 3816. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3817. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA
 3818. </AssemblerScript>
 3819. </CheatEntry>
 3820. <CheatEntry>
 3821. <ID>947</ID>
 3822. <Description>"Sanctus"</Description>
 3823. <LastState Activated="0"/>
 3824. <Color>80000008</Color>
 3825. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3826. <AssemblerScript>[disable]
 3827. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3828. //Spawn a Mephisto
 3829. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE68]
 3830. [enable]
 3831. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3832. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A
 3833. </AssemblerScript>
 3834. </CheatEntry>
 3835. <CheatEntry>
 3836. <ID>948</ID>
 3837. <Description>"Sanctus Diabolica"</Description>
 3838. <LastState Activated="0"/>
 3839. <Color>80000008</Color>
 3840. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3841. <AssemblerScript>[disable]
 3842. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3843. //Spawn a Mephisto
 3844. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE68]
 3845. [enable]
 3846. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3847. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A
 3848. </AssemblerScript>
 3849. </CheatEntry>
 3850. <CheatEntry>
 3851. <ID>949</ID>
 3852. <Description>"Kyrie (lmao)"</Description>
 3853. <LastState Activated="0"/>
 3854. <Color>80000008</Color>
 3855. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3856. <AssemblerScript>[disable]
 3857. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3858. //Spawn a Mephisto
 3859. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FE68]
 3860. [enable]
 3861. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A:
 3862. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A
 3863. </AssemblerScript>
 3864. </CheatEntry>
 3865. </CheatEntries>
 3866. </CheatEntry>
 3867. <CheatEntry>
 3868. <ID>1066</ID>
 3869. <Description>"Spawn ____ Instead Of Faust"</Description>
 3870. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 3871. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 3872. <Color>400040</Color>
 3873. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 3874. <CheatEntries>
 3875. <CheatEntry>
 3876. <ID>1067</ID>
 3877. <Description>"Scarecrow (Leg)"</Description>
 3878. <LastState Activated="0"/>
 3879. <Color>80000008</Color>
 3880. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3881. <AssemblerScript>[disable]
 3882. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 3883. //Spawn a Faust
 3884. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FEB4]
 3885. [enable]
 3886. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 3887. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A
 3888. </AssemblerScript>
 3889. </CheatEntry>
 3890. <CheatEntry>
 3891. <ID>1068</ID>
 3892. <Description>"Scarecrow (Arm)"</Description>
 3893. <LastState Activated="0"/>
 3894. <Color>80000008</Color>
 3895. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3896. <AssemblerScript>[disable]
 3897. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 3898. //Spawn a Faust
 3899. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FEB4]
 3900. [enable]
 3901. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 3902. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A
 3903. </AssemblerScript>
 3904. </CheatEntry>
 3905. <CheatEntry>
 3906. <ID>1069</ID>
 3907. <Description>"Mega Scarecrow"</Description>
 3908. <LastState Activated="0"/>
 3909. <Color>80000008</Color>
 3910. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3911. <AssemblerScript>[disable]
 3912. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 3913. //Spawn a Faust
 3914. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FEB4]
 3915. [enable]
 3916. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 3917. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA
 3918. </AssemblerScript>
 3919. </CheatEntry>
 3920. <CheatEntry>
 3921. <ID>1070</ID>
 3922. <Description>"Bianco Angelo"</Description>
 3923. <LastState Activated="0"/>
 3924. <Color>80000008</Color>
 3925. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3926. <AssemblerScript>[disable]
 3927. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 3928. //Spawn a Faust
 3929. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FEB4]
 3930. [enable]
 3931. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 3932. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 3933. </AssemblerScript>
 3934. </CheatEntry>
 3935. <CheatEntry>
 3936. <ID>1235</ID>
 3937. <Description>"Alto Angelo"</Description>
 3938. <LastState Activated="0"/>
 3939. <Color>80000008</Color>
 3940. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3941. <AssemblerScript>[disable]
 3942. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 3943. //Spawn a Faust
 3944. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FEB4]
 3945. [enable]
 3946. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 3947. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A
 3948. </AssemblerScript>
 3949. </CheatEntry>
 3950. <CheatEntry>
 3951. <ID>1071</ID>
 3952. <Description>"Mephisto"</Description>
 3953. <LastState Activated="0"/>
 3954. <Color>80000008</Color>
 3955. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3956. <AssemblerScript>[disable]
 3957. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 3958. //Spawn a Faust
 3959. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FEB4]
 3960. [enable]
 3961. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 3962. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 3963. </AssemblerScript>
 3964. </CheatEntry>
 3965. <CheatEntry>
 3966. <ID>1073</ID>
 3967. <Description>"Frost"</Description>
 3968. <LastState Activated="0"/>
 3969. <Color>80000008</Color>
 3970. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3971. <AssemblerScript>[disable]
 3972. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 3973. //Spawn a Faust
 3974. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FEB4]
 3975. [enable]
 3976. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 3977. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A
 3978. </AssemblerScript>
 3979. </CheatEntry>
 3980. <CheatEntry>
 3981. <ID>1074</ID>
 3982. <Description>"Assault"</Description>
 3983. <LastState Activated="0"/>
 3984. <Color>80000008</Color>
 3985. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 3986. <AssemblerScript>[disable]
 3987. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 3988. //Spawn a Faust
 3989. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FEB4]
 3990. [enable]
 3991. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 3992. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA
 3993. </AssemblerScript>
 3994. </CheatEntry>
 3995. <CheatEntry>
 3996. <ID>1075</ID>
 3997. <Description>"Blitz"</Description>
 3998. <LastState Activated="0"/>
 3999. <Color>80000008</Color>
 4000. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4001. <AssemblerScript>[disable]
 4002. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4003. //Spawn a Faust
 4004. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FEB4]
 4005. [enable]
 4006. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4007. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A
 4008. </AssemblerScript>
 4009. </CheatEntry>
 4010. <CheatEntry>
 4011. <ID>1076</ID>
 4012. <Description>"Chimera Seed"</Description>
 4013. <LastState Activated="0"/>
 4014. <Color>80000008</Color>
 4015. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4016. <AssemblerScript>[disable]
 4017. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4018. //Spawn a Faust
 4019. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FEB4]
 4020. [enable]
 4021. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4022. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A
 4023. </AssemblerScript>
 4024. </CheatEntry>
 4025. <CheatEntry>
 4026. <ID>1077</ID>
 4027. <Description>"Gladius"</Description>
 4028. <LastState Activated="0"/>
 4029. <Color>80000008</Color>
 4030. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4031. <AssemblerScript>[disable]
 4032. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4033. //Spawn a Faust
 4034. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FEB4]
 4035. [enable]
 4036. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4037. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA
 4038. </AssemblerScript>
 4039. </CheatEntry>
 4040. <CheatEntry>
 4041. <ID>1078</ID>
 4042. <Description>"Basilisk"</Description>
 4043. <LastState Activated="0"/>
 4044. <Color>80000008</Color>
 4045. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4046. <AssemblerScript>[disable]
 4047. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4048. //Spawn a Faust
 4049. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FEB4]
 4050. [enable]
 4051. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4052. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A
 4053. </AssemblerScript>
 4054. </CheatEntry>
 4055. <CheatEntry>
 4056. <ID>1079</ID>
 4057. <Description>"Berial"</Description>
 4058. <LastState Activated="0"/>
 4059. <Color>80000008</Color>
 4060. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4061. <AssemblerScript>[disable]
 4062. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4063. //Spawn a Faust
 4064. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FEB4]
 4065. [enable]
 4066. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4067. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA
 4068. </AssemblerScript>
 4069. </CheatEntry>
 4070. <CheatEntry>
 4071. <ID>1080</ID>
 4072. <Description>"Angelo Credo"</Description>
 4073. <LastState Activated="0"/>
 4074. <Color>80000008</Color>
 4075. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4076. <AssemblerScript>[disable]
 4077. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4078. //Spawn a Faust
 4079. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FEB4]
 4080. [enable]
 4081. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4082. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA
 4083. </AssemblerScript>
 4084. </CheatEntry>
 4085. <CheatEntry>
 4086. <ID>1081</ID>
 4087. <Description>"Angelo Agnus"</Description>
 4088. <LastState Activated="0"/>
 4089. <Color>80000008</Color>
 4090. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4091. <AssemblerScript>[disable]
 4092. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4093. //Spawn a Faust
 4094. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FEB4]
 4095. [enable]
 4096. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4097. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA
 4098. </AssemblerScript>
 4099. </CheatEntry>
 4100. <CheatEntry>
 4101. <ID>1082</ID>
 4102. <Description>"Sanctus"</Description>
 4103. <LastState Activated="0"/>
 4104. <Color>80000008</Color>
 4105. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4106. <AssemblerScript>[disable]
 4107. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4108. //Spawn a Faust
 4109. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FEB4]
 4110. [enable]
 4111. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4112. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A
 4113. </AssemblerScript>
 4114. </CheatEntry>
 4115. <CheatEntry>
 4116. <ID>1083</ID>
 4117. <Description>"Sanctus Diabolica"</Description>
 4118. <LastState Activated="0"/>
 4119. <Color>80000008</Color>
 4120. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4121. <AssemblerScript>[disable]
 4122. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4123. //Spawn a Faust
 4124. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FEB4]
 4125. [enable]
 4126. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4127. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A
 4128. </AssemblerScript>
 4129. </CheatEntry>
 4130. <CheatEntry>
 4131. <ID>1084</ID>
 4132. <Description>"Kyrie (lmao)"</Description>
 4133. <LastState Activated="0"/>
 4134. <Color>80000008</Color>
 4135. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4136. <AssemblerScript>[disable]
 4137. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4138. //Spawn a Faust
 4139. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FEB4]
 4140. [enable]
 4141. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A:
 4142. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A
 4143. </AssemblerScript>
 4144. </CheatEntry>
 4145. </CheatEntries>
 4146. </CheatEntry>
 4147. <CheatEntry>
 4148. <ID>950</ID>
 4149. <Description>"Spawn ____ Instead Of Frost"</Description>
 4150. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 4151. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 4152. <Color>808000</Color>
 4153. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 4154. <CheatEntries>
 4155. <CheatEntry>
 4156. <ID>951</ID>
 4157. <Description>"Scarecrow (Leg)"</Description>
 4158. <LastState Activated="0"/>
 4159. <Color>80000008</Color>
 4160. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4161. <AssemblerScript>[disable]
 4162. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4163. //Spawn a Frost
 4164. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FF00]
 4165. [enable]
 4166. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4167. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A
 4168. </AssemblerScript>
 4169. </CheatEntry>
 4170. <CheatEntry>
 4171. <ID>952</ID>
 4172. <Description>"Scarecrow (Arm)"</Description>
 4173. <LastState Activated="0"/>
 4174. <Color>80000008</Color>
 4175. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4176. <AssemblerScript>[disable]
 4177. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4178. //Spawn a Frost
 4179. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FF00]
 4180. [enable]
 4181. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4182. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A
 4183. </AssemblerScript>
 4184. </CheatEntry>
 4185. <CheatEntry>
 4186. <ID>953</ID>
 4187. <Description>"Mega Scarecrow"</Description>
 4188. <LastState Activated="0"/>
 4189. <Color>80000008</Color>
 4190. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4191. <AssemblerScript>[disable]
 4192. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4193. //Spawn a Frost
 4194. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FF00]
 4195. [enable]
 4196. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4197. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA
 4198. </AssemblerScript>
 4199. </CheatEntry>
 4200. <CheatEntry>
 4201. <ID>954</ID>
 4202. <Description>"Bianco Angelo"</Description>
 4203. <LastState Activated="0"/>
 4204. <Color>80000008</Color>
 4205. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4206. <AssemblerScript>[disable]
 4207. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4208. //Spawn a Frost
 4209. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FF00]
 4210. [enable]
 4211. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4212. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 4213. </AssemblerScript>
 4214. </CheatEntry>
 4215. <CheatEntry>
 4216. <ID>988</ID>
 4217. <Description>"Alto Angelo"</Description>
 4218. <LastState Activated="0"/>
 4219. <Color>80000008</Color>
 4220. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4221. <AssemblerScript>[disable]
 4222. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4223. //Spawn a Frost
 4224. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FF00]
 4225. [enable]
 4226. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4227. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A
 4228. </AssemblerScript>
 4229. </CheatEntry>
 4230. <CheatEntry>
 4231. <ID>955</ID>
 4232. <Description>"Mephisto"</Description>
 4233. <LastState Activated="0"/>
 4234. <Color>80000008</Color>
 4235. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4236. <AssemblerScript>[disable]
 4237. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4238. //Spawn a Frost
 4239. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FF00]
 4240. [enable]
 4241. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4242. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 4243. </AssemblerScript>
 4244. </CheatEntry>
 4245. <CheatEntry>
 4246. <ID>956</ID>
 4247. <Description>"Faust"</Description>
 4248. <LastState Activated="0"/>
 4249. <Color>80000008</Color>
 4250. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4251. <AssemblerScript>[disable]
 4252. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4253. //Spawn a Frost
 4254. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FF00]
 4255. [enable]
 4256. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4257. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A
 4258. </AssemblerScript>
 4259. </CheatEntry>
 4260. <CheatEntry>
 4261. <ID>958</ID>
 4262. <Description>"Assault"</Description>
 4263. <LastState Activated="0"/>
 4264. <Color>80000008</Color>
 4265. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4266. <AssemblerScript>[disable]
 4267. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4268. //Spawn a Frost
 4269. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FF00]
 4270. [enable]
 4271. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4272. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA
 4273. </AssemblerScript>
 4274. </CheatEntry>
 4275. <CheatEntry>
 4276. <ID>959</ID>
 4277. <Description>"Blitz"</Description>
 4278. <LastState Activated="0"/>
 4279. <Color>80000008</Color>
 4280. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4281. <AssemblerScript>[disable]
 4282. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4283. //Spawn a Frost
 4284. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FF00]
 4285. [enable]
 4286. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4287. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A
 4288. </AssemblerScript>
 4289. </CheatEntry>
 4290. <CheatEntry>
 4291. <ID>960</ID>
 4292. <Description>"Chimera Seed"</Description>
 4293. <LastState Activated="0"/>
 4294. <Color>80000008</Color>
 4295. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4296. <AssemblerScript>[disable]
 4297. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4298. //Spawn a Frost
 4299. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FF00]
 4300. [enable]
 4301. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4302. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A
 4303. </AssemblerScript>
 4304. </CheatEntry>
 4305. <CheatEntry>
 4306. <ID>961</ID>
 4307. <Description>"Gladius"</Description>
 4308. <LastState Activated="0"/>
 4309. <Color>80000008</Color>
 4310. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4311. <AssemblerScript>[disable]
 4312. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4313. //Spawn a Frost
 4314. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FF00]
 4315. [enable]
 4316. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4317. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA
 4318. </AssemblerScript>
 4319. </CheatEntry>
 4320. <CheatEntry>
 4321. <ID>962</ID>
 4322. <Description>"Basilisk"</Description>
 4323. <LastState Activated="0"/>
 4324. <Color>80000008</Color>
 4325. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4326. <AssemblerScript>[disable]
 4327. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4328. //Spawn a Frost
 4329. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FF00]
 4330. [enable]
 4331. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4332. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A
 4333. </AssemblerScript>
 4334. </CheatEntry>
 4335. <CheatEntry>
 4336. <ID>963</ID>
 4337. <Description>"Berial"</Description>
 4338. <LastState Activated="0"/>
 4339. <Color>80000008</Color>
 4340. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4341. <AssemblerScript>[disable]
 4342. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4343. //Spawn a Frost
 4344. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FF00]
 4345. [enable]
 4346. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4347. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA
 4348. </AssemblerScript>
 4349. </CheatEntry>
 4350. <CheatEntry>
 4351. <ID>964</ID>
 4352. <Description>"Angelo Credo"</Description>
 4353. <LastState Activated="0"/>
 4354. <Color>80000008</Color>
 4355. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4356. <AssemblerScript>[disable]
 4357. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4358. //Spawn a Frost
 4359. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FF00]
 4360. [enable]
 4361. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4362. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA
 4363. </AssemblerScript>
 4364. </CheatEntry>
 4365. <CheatEntry>
 4366. <ID>965</ID>
 4367. <Description>"Angelo Agnus"</Description>
 4368. <LastState Activated="0"/>
 4369. <Color>80000008</Color>
 4370. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4371. <AssemblerScript>[disable]
 4372. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4373. //Spawn a Frost
 4374. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FF00]
 4375. [enable]
 4376. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4377. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA
 4378. </AssemblerScript>
 4379. </CheatEntry>
 4380. <CheatEntry>
 4381. <ID>966</ID>
 4382. <Description>"Sanctus"</Description>
 4383. <LastState Activated="0"/>
 4384. <Color>80000008</Color>
 4385. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4386. <AssemblerScript>[disable]
 4387. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4388. //Spawn a Frost
 4389. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FF00]
 4390. [enable]
 4391. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4392. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A
 4393. </AssemblerScript>
 4394. </CheatEntry>
 4395. <CheatEntry>
 4396. <ID>967</ID>
 4397. <Description>"Sanctus Diabolica"</Description>
 4398. <LastState Activated="0"/>
 4399. <Color>80000008</Color>
 4400. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4401. <AssemblerScript>[disable]
 4402. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4403. //Spawn a Frost
 4404. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FF00]
 4405. [enable]
 4406. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4407. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A
 4408. </AssemblerScript>
 4409. </CheatEntry>
 4410. <CheatEntry>
 4411. <ID>968</ID>
 4412. <Description>"Kyrie (lmao)"</Description>
 4413. <LastState Activated="0"/>
 4414. <Color>80000008</Color>
 4415. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4416. <AssemblerScript>[disable]
 4417. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4418. //Spawn a Frost
 4419. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FF00]
 4420. [enable]
 4421. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A:
 4422. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A
 4423. </AssemblerScript>
 4424. </CheatEntry>
 4425. </CheatEntries>
 4426. </CheatEntry>
 4427. <CheatEntry>
 4428. <ID>969</ID>
 4429. <Description>"Spawn ____ Instead Of Assault"</Description>
 4430. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 4431. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 4432. <Color>404000</Color>
 4433. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 4434. <CheatEntries>
 4435. <CheatEntry>
 4436. <ID>970</ID>
 4437. <Description>"Scarecrow (Leg)"</Description>
 4438. <LastState Activated="0"/>
 4439. <Color>80000008</Color>
 4440. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4441. <AssemblerScript>[disable]
 4442. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4443. //Spawn an Assault
 4444. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FFB4]
 4445. [enable]
 4446. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4447. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A
 4448. </AssemblerScript>
 4449. </CheatEntry>
 4450. <CheatEntry>
 4451. <ID>971</ID>
 4452. <Description>"Scarecrow (Arm)"</Description>
 4453. <LastState Activated="0"/>
 4454. <Color>80000008</Color>
 4455. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4456. <AssemblerScript>[disable]
 4457. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4458. //Spawn an Assault
 4459. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FFB4]
 4460. [enable]
 4461. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4462. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A
 4463. </AssemblerScript>
 4464. </CheatEntry>
 4465. <CheatEntry>
 4466. <ID>972</ID>
 4467. <Description>"Mega Scarecrow"</Description>
 4468. <LastState Activated="0"/>
 4469. <Color>80000008</Color>
 4470. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4471. <AssemblerScript>[disable]
 4472. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4473. //Spawn an Assault
 4474. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FFB4]
 4475. [enable]
 4476. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4477. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA
 4478. </AssemblerScript>
 4479. </CheatEntry>
 4480. <CheatEntry>
 4481. <ID>973</ID>
 4482. <Description>"Bianco Angelo"</Description>
 4483. <LastState Activated="0"/>
 4484. <Color>80000008</Color>
 4485. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4486. <AssemblerScript>[disable]
 4487. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4488. //Spawn an Assault
 4489. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FFB4]
 4490. [enable]
 4491. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4492. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 4493. </AssemblerScript>
 4494. </CheatEntry>
 4495. <CheatEntry>
 4496. <ID>1008</ID>
 4497. <Description>"Alto Angelo"</Description>
 4498. <LastState Activated="0"/>
 4499. <Color>80000008</Color>
 4500. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4501. <AssemblerScript>[disable]
 4502. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4503. //Spawn an Assault
 4504. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FFB4]
 4505. [enable]
 4506. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4507. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A
 4508. </AssemblerScript>
 4509. </CheatEntry>
 4510. <CheatEntry>
 4511. <ID>974</ID>
 4512. <Description>"Mephisto"</Description>
 4513. <LastState Activated="0"/>
 4514. <Color>80000008</Color>
 4515. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4516. <AssemblerScript>[disable]
 4517. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4518. //Spawn an Assault
 4519. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FFB4]
 4520. [enable]
 4521. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4522. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 4523. </AssemblerScript>
 4524. </CheatEntry>
 4525. <CheatEntry>
 4526. <ID>975</ID>
 4527. <Description>"Faust"</Description>
 4528. <LastState Activated="0"/>
 4529. <Color>80000008</Color>
 4530. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4531. <AssemblerScript>[disable]
 4532. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4533. //Spawn an Assault
 4534. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FFB4]
 4535. [enable]
 4536. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4537. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A
 4538. </AssemblerScript>
 4539. </CheatEntry>
 4540. <CheatEntry>
 4541. <ID>976</ID>
 4542. <Description>"Frost"</Description>
 4543. <LastState Activated="0"/>
 4544. <Color>80000008</Color>
 4545. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4546. <AssemblerScript>[disable]
 4547. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4548. //Spawn an Assault
 4549. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FFB4]
 4550. [enable]
 4551. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4552. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A
 4553. </AssemblerScript>
 4554. </CheatEntry>
 4555. <CheatEntry>
 4556. <ID>978</ID>
 4557. <Description>"Blitz"</Description>
 4558. <LastState Activated="0"/>
 4559. <Color>80000008</Color>
 4560. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4561. <AssemblerScript>[disable]
 4562. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4563. //Spawn an Assault
 4564. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FFB4]
 4565. [enable]
 4566. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4567. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A
 4568. </AssemblerScript>
 4569. </CheatEntry>
 4570. <CheatEntry>
 4571. <ID>979</ID>
 4572. <Description>"Chimera Seed"</Description>
 4573. <LastState Activated="0"/>
 4574. <Color>80000008</Color>
 4575. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4576. <AssemblerScript>[disable]
 4577. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4578. //Spawn an Assault
 4579. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FFB4]
 4580. [enable]
 4581. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4582. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A
 4583. </AssemblerScript>
 4584. </CheatEntry>
 4585. <CheatEntry>
 4586. <ID>980</ID>
 4587. <Description>"Gladius"</Description>
 4588. <LastState Activated="0"/>
 4589. <Color>80000008</Color>
 4590. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4591. <AssemblerScript>[disable]
 4592. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4593. //Spawn an Assault
 4594. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FFB4]
 4595. [enable]
 4596. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4597. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA
 4598. </AssemblerScript>
 4599. </CheatEntry>
 4600. <CheatEntry>
 4601. <ID>981</ID>
 4602. <Description>"Basilisk"</Description>
 4603. <LastState Activated="0"/>
 4604. <Color>80000008</Color>
 4605. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4606. <AssemblerScript>[disable]
 4607. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4608. //Spawn an Assault
 4609. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FFB4]
 4610. [enable]
 4611. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4612. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A
 4613. </AssemblerScript>
 4614. </CheatEntry>
 4615. <CheatEntry>
 4616. <ID>982</ID>
 4617. <Description>"Berial"</Description>
 4618. <LastState Activated="0"/>
 4619. <Color>80000008</Color>
 4620. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4621. <AssemblerScript>[disable]
 4622. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4623. //Spawn an Assault
 4624. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FFB4]
 4625. [enable]
 4626. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4627. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA
 4628. </AssemblerScript>
 4629. </CheatEntry>
 4630. <CheatEntry>
 4631. <ID>983</ID>
 4632. <Description>"Angelo Credo"</Description>
 4633. <LastState Activated="0"/>
 4634. <Color>80000008</Color>
 4635. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4636. <AssemblerScript>[disable]
 4637. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4638. //Spawn an Assault
 4639. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FFB4]
 4640. [enable]
 4641. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4642. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA
 4643. </AssemblerScript>
 4644. </CheatEntry>
 4645. <CheatEntry>
 4646. <ID>984</ID>
 4647. <Description>"Angelo Agnus"</Description>
 4648. <LastState Activated="0"/>
 4649. <Color>80000008</Color>
 4650. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4651. <AssemblerScript>[disable]
 4652. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4653. //Spawn an Assault
 4654. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FFB4]
 4655. [enable]
 4656. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4657. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA
 4658. </AssemblerScript>
 4659. </CheatEntry>
 4660. <CheatEntry>
 4661. <ID>985</ID>
 4662. <Description>"Sanctus"</Description>
 4663. <LastState Activated="0"/>
 4664. <Color>80000008</Color>
 4665. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4666. <AssemblerScript>[disable]
 4667. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4668. //Spawn an Assault
 4669. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FFB4]
 4670. [enable]
 4671. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4672. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A
 4673. </AssemblerScript>
 4674. </CheatEntry>
 4675. <CheatEntry>
 4676. <ID>986</ID>
 4677. <Description>"Sanctus Diabolica"</Description>
 4678. <LastState Activated="0"/>
 4679. <Color>80000008</Color>
 4680. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4681. <AssemblerScript>[disable]
 4682. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4683. //Spawn an Assault
 4684. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FFB4]
 4685. [enable]
 4686. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4687. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A
 4688. </AssemblerScript>
 4689. </CheatEntry>
 4690. <CheatEntry>
 4691. <ID>987</ID>
 4692. <Description>"Kyrie (lmao)"</Description>
 4693. <LastState Activated="0"/>
 4694. <Color>80000008</Color>
 4695. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4696. <AssemblerScript>[disable]
 4697. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4698. //Spawn an Assault
 4699. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F5FFB4]
 4700. [enable]
 4701. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA:
 4702. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A
 4703. </AssemblerScript>
 4704. </CheatEntry>
 4705. </CheatEntries>
 4706. </CheatEntry>
 4707. <CheatEntry>
 4708. <ID>990</ID>
 4709. <Description>"Spawn ____ Instead Of Blitz"</Description>
 4710. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 4711. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 4712. <Color>008080</Color>
 4713. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 4714. <CheatEntries>
 4715. <CheatEntry>
 4716. <ID>991</ID>
 4717. <Description>"Scarecrow (Leg)"</Description>
 4718. <LastState Activated="0"/>
 4719. <Color>80000008</Color>
 4720. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4721. <AssemblerScript>[disable]
 4722. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4723. //Spawn a Blitz
 4724. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60024]
 4725. [enable]
 4726. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4727. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A
 4728. </AssemblerScript>
 4729. </CheatEntry>
 4730. <CheatEntry>
 4731. <ID>992</ID>
 4732. <Description>"Scarecrow (Arm)"</Description>
 4733. <LastState Activated="0"/>
 4734. <Color>80000008</Color>
 4735. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4736. <AssemblerScript>[disable]
 4737. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4738. //Spawn a Blitz
 4739. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60024]
 4740. [enable]
 4741. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4742. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A
 4743. </AssemblerScript>
 4744. </CheatEntry>
 4745. <CheatEntry>
 4746. <ID>993</ID>
 4747. <Description>"Mega Scarecrow"</Description>
 4748. <LastState Activated="0"/>
 4749. <Color>80000008</Color>
 4750. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4751. <AssemblerScript>[disable]
 4752. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4753. //Spawn a Blitz
 4754. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60024]
 4755. [enable]
 4756. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4757. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA
 4758. </AssemblerScript>
 4759. </CheatEntry>
 4760. <CheatEntry>
 4761. <ID>1236</ID>
 4762. <Description>"Bianco Angelo"</Description>
 4763. <LastState Activated="0"/>
 4764. <Color>80000008</Color>
 4765. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4766. <AssemblerScript>[disable]
 4767. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4768. //Spawn a Blitz
 4769. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60024]
 4770. [enable]
 4771. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4772. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 4773. </AssemblerScript>
 4774. </CheatEntry>
 4775. <CheatEntry>
 4776. <ID>1009</ID>
 4777. <Description>"Alto Angelo"</Description>
 4778. <LastState Activated="0"/>
 4779. <Color>80000008</Color>
 4780. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4781. <AssemblerScript>[disable]
 4782. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4783. //Spawn a Blitz
 4784. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60024]
 4785. [enable]
 4786. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4787. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A
 4788. </AssemblerScript>
 4789. </CheatEntry>
 4790. <CheatEntry>
 4791. <ID>995</ID>
 4792. <Description>"Mephisto"</Description>
 4793. <LastState Activated="0"/>
 4794. <Color>80000008</Color>
 4795. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4796. <AssemblerScript>[disable]
 4797. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4798. //Spawn a Blitz
 4799. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60024]
 4800. [enable]
 4801. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4802. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 4803. </AssemblerScript>
 4804. </CheatEntry>
 4805. <CheatEntry>
 4806. <ID>996</ID>
 4807. <Description>"Faust"</Description>
 4808. <LastState Activated="0"/>
 4809. <Color>80000008</Color>
 4810. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4811. <AssemblerScript>[disable]
 4812. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4813. //Spawn a Blitz
 4814. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60024]
 4815. [enable]
 4816. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4817. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A
 4818. </AssemblerScript>
 4819. </CheatEntry>
 4820. <CheatEntry>
 4821. <ID>1010</ID>
 4822. <Description>"Assault"</Description>
 4823. <LastState Activated="0"/>
 4824. <Color>80000008</Color>
 4825. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4826. <AssemblerScript>[disable]
 4827. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4828. //Spawn a Blitz
 4829. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60024]
 4830. [enable]
 4831. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4832. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA
 4833. </AssemblerScript>
 4834. </CheatEntry>
 4835. <CheatEntry>
 4836. <ID>997</ID>
 4837. <Description>"Frost"</Description>
 4838. <LastState Activated="0"/>
 4839. <Color>80000008</Color>
 4840. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4841. <AssemblerScript>[disable]
 4842. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4843. //Spawn a Blitz
 4844. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60024]
 4845. [enable]
 4846. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4847. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A
 4848. </AssemblerScript>
 4849. </CheatEntry>
 4850. <CheatEntry>
 4851. <ID>999</ID>
 4852. <Description>"Chimera Seed"</Description>
 4853. <LastState Activated="0"/>
 4854. <Color>80000008</Color>
 4855. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4856. <AssemblerScript>[disable]
 4857. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4858. //Spawn a Blitz
 4859. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60024]
 4860. [enable]
 4861. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4862. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A
 4863. </AssemblerScript>
 4864. </CheatEntry>
 4865. <CheatEntry>
 4866. <ID>1000</ID>
 4867. <Description>"Gladius"</Description>
 4868. <LastState Activated="0"/>
 4869. <Color>80000008</Color>
 4870. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4871. <AssemblerScript>[disable]
 4872. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4873. //Spawn a Blitz
 4874. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60024]
 4875. [enable]
 4876. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4877. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA
 4878. </AssemblerScript>
 4879. </CheatEntry>
 4880. <CheatEntry>
 4881. <ID>1001</ID>
 4882. <Description>"Basilisk"</Description>
 4883. <LastState Activated="0"/>
 4884. <Color>80000008</Color>
 4885. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4886. <AssemblerScript>[disable]
 4887. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4888. //Spawn a Blitz
 4889. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60024]
 4890. [enable]
 4891. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4892. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A
 4893. </AssemblerScript>
 4894. </CheatEntry>
 4895. <CheatEntry>
 4896. <ID>1002</ID>
 4897. <Description>"Berial"</Description>
 4898. <LastState Activated="0"/>
 4899. <Color>80000008</Color>
 4900. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4901. <AssemblerScript>[disable]
 4902. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4903. //Spawn a Blitz
 4904. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60024]
 4905. [enable]
 4906. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4907. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA
 4908. </AssemblerScript>
 4909. </CheatEntry>
 4910. <CheatEntry>
 4911. <ID>1003</ID>
 4912. <Description>"Angelo Credo"</Description>
 4913. <LastState Activated="0"/>
 4914. <Color>80000008</Color>
 4915. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4916. <AssemblerScript>[disable]
 4917. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4918. //Spawn a Blitz
 4919. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60024]
 4920. [enable]
 4921. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4922. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA
 4923. </AssemblerScript>
 4924. </CheatEntry>
 4925. <CheatEntry>
 4926. <ID>1004</ID>
 4927. <Description>"Angelo Agnus"</Description>
 4928. <LastState Activated="0"/>
 4929. <Color>80000008</Color>
 4930. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4931. <AssemblerScript>[disable]
 4932. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4933. //Spawn a Blitz
 4934. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60024]
 4935. [enable]
 4936. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4937. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA
 4938. </AssemblerScript>
 4939. </CheatEntry>
 4940. <CheatEntry>
 4941. <ID>1005</ID>
 4942. <Description>"Sanctus"</Description>
 4943. <LastState Activated="0"/>
 4944. <Color>80000008</Color>
 4945. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4946. <AssemblerScript>[disable]
 4947. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4948. //Spawn a Blitz
 4949. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60024]
 4950. [enable]
 4951. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4952. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A
 4953. </AssemblerScript>
 4954. </CheatEntry>
 4955. <CheatEntry>
 4956. <ID>1006</ID>
 4957. <Description>"Sanctus Diabolica"</Description>
 4958. <LastState Activated="0"/>
 4959. <Color>80000008</Color>
 4960. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4961. <AssemblerScript>[disable]
 4962. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4963. //Spawn a Blitz
 4964. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60024]
 4965. [enable]
 4966. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4967. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A
 4968. </AssemblerScript>
 4969. </CheatEntry>
 4970. <CheatEntry>
 4971. <ID>1007</ID>
 4972. <Description>"Kyrie (lmao)"</Description>
 4973. <LastState Activated="0"/>
 4974. <Color>80000008</Color>
 4975. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 4976. <AssemblerScript>[disable]
 4977. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4978. //Spawn a Blitz
 4979. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60024]
 4980. [enable]
 4981. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A:
 4982. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A
 4983. </AssemblerScript>
 4984. </CheatEntry>
 4985. </CheatEntries>
 4986. </CheatEntry>
 4987. <CheatEntry>
 4988. <ID>1011</ID>
 4989. <Description>"Spawn ____ Instead Of Chimera Seed"</Description>
 4990. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 4991. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 4992. <Color>004000</Color>
 4993. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 4994. <CheatEntries>
 4995. <CheatEntry>
 4996. <ID>1012</ID>
 4997. <Description>"Scarecrow (Leg)"</Description>
 4998. <LastState Activated="0"/>
 4999. <Color>80000008</Color>
 5000. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5001. <AssemblerScript>[disable]
 5002. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5003. //Spawn a Chimera Seed
 5004. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60094]
 5005. [enable]
 5006. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5007. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A
 5008. </AssemblerScript>
 5009. </CheatEntry>
 5010. <CheatEntry>
 5011. <ID>1013</ID>
 5012. <Description>"Scarecrow (Arm)"</Description>
 5013. <LastState Activated="0"/>
 5014. <Color>80000008</Color>
 5015. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5016. <AssemblerScript>[disable]
 5017. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5018. //Spawn a Chimera Seed
 5019. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60094]
 5020. [enable]
 5021. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5022. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A
 5023. </AssemblerScript>
 5024. </CheatEntry>
 5025. <CheatEntry>
 5026. <ID>1014</ID>
 5027. <Description>"Mega Scarecrow"</Description>
 5028. <LastState Activated="0"/>
 5029. <Color>80000008</Color>
 5030. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5031. <AssemblerScript>[disable]
 5032. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5033. //Spawn a Chimera Seed
 5034. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60094]
 5035. [enable]
 5036. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5037. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA
 5038. </AssemblerScript>
 5039. </CheatEntry>
 5040. <CheatEntry>
 5041. <ID>1237</ID>
 5042. <Description>"Bianco Angelo"</Description>
 5043. <LastState Activated="0"/>
 5044. <Color>80000008</Color>
 5045. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5046. <AssemblerScript>[disable]
 5047. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5048. //Spawn a Chimera Seed
 5049. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60094]
 5050. [enable]
 5051. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5052. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 5053. </AssemblerScript>
 5054. </CheatEntry>
 5055. <CheatEntry>
 5056. <ID>1015</ID>
 5057. <Description>"Alto Angelo"</Description>
 5058. <LastState Activated="0"/>
 5059. <Color>80000008</Color>
 5060. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5061. <AssemblerScript>[disable]
 5062. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5063. //Spawn a Chimera Seed
 5064. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60094]
 5065. [enable]
 5066. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5067. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A
 5068. </AssemblerScript>
 5069. </CheatEntry>
 5070. <CheatEntry>
 5071. <ID>1016</ID>
 5072. <Description>"Mephisto"</Description>
 5073. <LastState Activated="0"/>
 5074. <Color>80000008</Color>
 5075. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5076. <AssemblerScript>[disable]
 5077. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5078. //Spawn a Chimera Seed
 5079. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60094]
 5080. [enable]
 5081. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5082. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 5083. </AssemblerScript>
 5084. </CheatEntry>
 5085. <CheatEntry>
 5086. <ID>1017</ID>
 5087. <Description>"Faust"</Description>
 5088. <LastState Activated="0"/>
 5089. <Color>80000008</Color>
 5090. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5091. <AssemblerScript>[disable]
 5092. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5093. //Spawn a Chimera Seed
 5094. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60094]
 5095. [enable]
 5096. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5097. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A
 5098. </AssemblerScript>
 5099. </CheatEntry>
 5100. <CheatEntry>
 5101. <ID>1019</ID>
 5102. <Description>"Frost"</Description>
 5103. <LastState Activated="0"/>
 5104. <Color>80000008</Color>
 5105. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5106. <AssemblerScript>[disable]
 5107. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5108. //Spawn a Chimera Seed
 5109. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60094]
 5110. [enable]
 5111. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5112. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A
 5113. </AssemblerScript>
 5114. </CheatEntry>
 5115. <CheatEntry>
 5116. <ID>1018</ID>
 5117. <Description>"Assault"</Description>
 5118. <LastState Activated="0"/>
 5119. <Color>80000008</Color>
 5120. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5121. <AssemblerScript>[disable]
 5122. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5123. //Spawn a Chimera Seed
 5124. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60094]
 5125. [enable]
 5126. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5127. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA
 5128. </AssemblerScript>
 5129. </CheatEntry>
 5130. <CheatEntry>
 5131. <ID>1029</ID>
 5132. <Description>"Blitz"</Description>
 5133. <LastState Activated="0"/>
 5134. <Color>80000008</Color>
 5135. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5136. <AssemblerScript>[disable]
 5137. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5138. //Spawn a Chimera Seed
 5139. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60094]
 5140. [enable]
 5141. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5142. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A
 5143. </AssemblerScript>
 5144. </CheatEntry>
 5145. <CheatEntry>
 5146. <ID>1021</ID>
 5147. <Description>"Gladius"</Description>
 5148. <LastState Activated="0"/>
 5149. <Color>80000008</Color>
 5150. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5151. <AssemblerScript>[disable]
 5152. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5153. //Spawn a Chimera Seed
 5154. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60094]
 5155. [enable]
 5156. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5157. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA
 5158. </AssemblerScript>
 5159. </CheatEntry>
 5160. <CheatEntry>
 5161. <ID>1022</ID>
 5162. <Description>"Basilisk"</Description>
 5163. <LastState Activated="0"/>
 5164. <Color>80000008</Color>
 5165. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5166. <AssemblerScript>[disable]
 5167. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5168. //Spawn a Chimera Seed
 5169. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60094]
 5170. [enable]
 5171. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5172. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A
 5173. </AssemblerScript>
 5174. </CheatEntry>
 5175. <CheatEntry>
 5176. <ID>1023</ID>
 5177. <Description>"Berial"</Description>
 5178. <LastState Activated="0"/>
 5179. <Color>80000008</Color>
 5180. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5181. <AssemblerScript>[disable]
 5182. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5183. //Spawn a Chimera Seed
 5184. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60094]
 5185. [enable]
 5186. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5187. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA
 5188. </AssemblerScript>
 5189. </CheatEntry>
 5190. <CheatEntry>
 5191. <ID>1024</ID>
 5192. <Description>"Angelo Credo"</Description>
 5193. <LastState Activated="0"/>
 5194. <Color>80000008</Color>
 5195. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5196. <AssemblerScript>[disable]
 5197. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5198. //Spawn a Chimera Seed
 5199. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60094]
 5200. [enable]
 5201. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5202. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA
 5203. </AssemblerScript>
 5204. </CheatEntry>
 5205. <CheatEntry>
 5206. <ID>1025</ID>
 5207. <Description>"Angelo Agnus"</Description>
 5208. <LastState Activated="0"/>
 5209. <Color>80000008</Color>
 5210. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5211. <AssemblerScript>[disable]
 5212. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5213. //Spawn a Chimera Seed
 5214. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60094]
 5215. [enable]
 5216. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5217. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA
 5218. </AssemblerScript>
 5219. </CheatEntry>
 5220. <CheatEntry>
 5221. <ID>1026</ID>
 5222. <Description>"Sanctus"</Description>
 5223. <LastState Activated="0"/>
 5224. <Color>80000008</Color>
 5225. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5226. <AssemblerScript>[disable]
 5227. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5228. //Spawn a Chimera Seed
 5229. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60094]
 5230. [enable]
 5231. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5232. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A
 5233. </AssemblerScript>
 5234. </CheatEntry>
 5235. <CheatEntry>
 5236. <ID>1027</ID>
 5237. <Description>"Sanctus Diabolica"</Description>
 5238. <LastState Activated="0"/>
 5239. <Color>80000008</Color>
 5240. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5241. <AssemblerScript>[disable]
 5242. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5243. //Spawn a Chimera Seed
 5244. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60094]
 5245. [enable]
 5246. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5247. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A
 5248. </AssemblerScript>
 5249. </CheatEntry>
 5250. <CheatEntry>
 5251. <ID>1028</ID>
 5252. <Description>"Kyrie (lmao)"</Description>
 5253. <LastState Activated="0"/>
 5254. <Color>80000008</Color>
 5255. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5256. <AssemblerScript>[disable]
 5257. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5258. //Spawn a Chimera Seed
 5259. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60094]
 5260. [enable]
 5261. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A:
 5262. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A
 5263. </AssemblerScript>
 5264. </CheatEntry>
 5265. </CheatEntries>
 5266. </CheatEntry>
 5267. <CheatEntry>
 5268. <ID>1030</ID>
 5269. <Description>"Spawn ____ Instead Of Gladius"</Description>
 5270. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 5271. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 5272. <Color>2B5555</Color>
 5273. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 5274. <CheatEntries>
 5275. <CheatEntry>
 5276. <ID>1031</ID>
 5277. <Description>"Scarecrow (Leg)"</Description>
 5278. <LastState Activated="0"/>
 5279. <Color>80000008</Color>
 5280. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5281. <AssemblerScript>[disable]
 5282. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5283. //Spawn a Gladius
 5284. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F601C4]
 5285. [enable]
 5286. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5287. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A
 5288. </AssemblerScript>
 5289. </CheatEntry>
 5290. <CheatEntry>
 5291. <ID>1032</ID>
 5292. <Description>"Scarecrow (Arm)"</Description>
 5293. <LastState Activated="0"/>
 5294. <Color>80000008</Color>
 5295. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5296. <AssemblerScript>[disable]
 5297. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5298. //Spawn a Gladius
 5299. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F601C4]
 5300. [enable]
 5301. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5302. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A
 5303. </AssemblerScript>
 5304. </CheatEntry>
 5305. <CheatEntry>
 5306. <ID>1033</ID>
 5307. <Description>"Mega Scarecrow"</Description>
 5308. <LastState Activated="0"/>
 5309. <Color>80000008</Color>
 5310. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5311. <AssemblerScript>[disable]
 5312. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5313. //Spawn a Gladius
 5314. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F601C4]
 5315. [enable]
 5316. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5317. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA
 5318. </AssemblerScript>
 5319. </CheatEntry>
 5320. <CheatEntry>
 5321. <ID>1238</ID>
 5322. <Description>"Bianco Angelo"</Description>
 5323. <LastState Activated="0"/>
 5324. <Color>80000008</Color>
 5325. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5326. <AssemblerScript>[disable]
 5327. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5328. //Spawn a Gladius
 5329. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F601C4]
 5330. [enable]
 5331. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5332. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 5333. </AssemblerScript>
 5334. </CheatEntry>
 5335. <CheatEntry>
 5336. <ID>1034</ID>
 5337. <Description>"Alto Angelo"</Description>
 5338. <LastState Activated="0"/>
 5339. <Color>80000008</Color>
 5340. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5341. <AssemblerScript>[disable]
 5342. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5343. //Spawn a Gladius
 5344. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F601C4]
 5345. [enable]
 5346. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5347. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A
 5348. </AssemblerScript>
 5349. </CheatEntry>
 5350. <CheatEntry>
 5351. <ID>1035</ID>
 5352. <Description>"Mephisto"</Description>
 5353. <LastState Activated="0"/>
 5354. <Color>80000008</Color>
 5355. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5356. <AssemblerScript>[disable]
 5357. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5358. //Spawn a Gladius
 5359. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F601C4]
 5360. [enable]
 5361. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5362. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 5363. </AssemblerScript>
 5364. </CheatEntry>
 5365. <CheatEntry>
 5366. <ID>1036</ID>
 5367. <Description>"Faust"</Description>
 5368. <LastState Activated="0"/>
 5369. <Color>80000008</Color>
 5370. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5371. <AssemblerScript>[disable]
 5372. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5373. //Spawn a Gladius
 5374. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F601C4]
 5375. [enable]
 5376. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5377. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A
 5378. </AssemblerScript>
 5379. </CheatEntry>
 5380. <CheatEntry>
 5381. <ID>1037</ID>
 5382. <Description>"Frost"</Description>
 5383. <LastState Activated="0"/>
 5384. <Color>80000008</Color>
 5385. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5386. <AssemblerScript>[disable]
 5387. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5388. //Spawn a Gladius
 5389. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F601C4]
 5390. [enable]
 5391. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5392. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A
 5393. </AssemblerScript>
 5394. </CheatEntry>
 5395. <CheatEntry>
 5396. <ID>1038</ID>
 5397. <Description>"Assault"</Description>
 5398. <LastState Activated="0"/>
 5399. <Color>80000008</Color>
 5400. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5401. <AssemblerScript>[disable]
 5402. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5403. //Spawn a Gladius
 5404. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F601C4]
 5405. [enable]
 5406. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5407. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA
 5408. </AssemblerScript>
 5409. </CheatEntry>
 5410. <CheatEntry>
 5411. <ID>1039</ID>
 5412. <Description>"Blitz"</Description>
 5413. <LastState Activated="0"/>
 5414. <Color>80000008</Color>
 5415. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5416. <AssemblerScript>[disable]
 5417. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5418. //Spawn a Gladius
 5419. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F601C4]
 5420. [enable]
 5421. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5422. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A
 5423. </AssemblerScript>
 5424. </CheatEntry>
 5425. <CheatEntry>
 5426. <ID>1040</ID>
 5427. <Description>"Chimera Seed"</Description>
 5428. <LastState Activated="0"/>
 5429. <Color>80000008</Color>
 5430. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5431. <AssemblerScript>[disable]
 5432. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5433. //Spawn a Gladius
 5434. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F601C4]
 5435. [enable]
 5436. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5437. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A
 5438. </AssemblerScript>
 5439. </CheatEntry>
 5440. <CheatEntry>
 5441. <ID>1041</ID>
 5442. <Description>"Basilisk"</Description>
 5443. <LastState Activated="0"/>
 5444. <Color>80000008</Color>
 5445. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5446. <AssemblerScript>[disable]
 5447. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5448. //Spawn a Gladius
 5449. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F601C4]
 5450. [enable]
 5451. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5452. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A
 5453. </AssemblerScript>
 5454. </CheatEntry>
 5455. <CheatEntry>
 5456. <ID>1042</ID>
 5457. <Description>"Berial"</Description>
 5458. <LastState Activated="0"/>
 5459. <Color>80000008</Color>
 5460. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5461. <AssemblerScript>[disable]
 5462. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5463. //Spawn a Gladius
 5464. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F601C4]
 5465. [enable]
 5466. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5467. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA
 5468. </AssemblerScript>
 5469. </CheatEntry>
 5470. <CheatEntry>
 5471. <ID>1043</ID>
 5472. <Description>"Angelo Credo"</Description>
 5473. <LastState Activated="0"/>
 5474. <Color>80000008</Color>
 5475. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5476. <AssemblerScript>[disable]
 5477. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5478. //Spawn a Gladius
 5479. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F601C4]
 5480. [enable]
 5481. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5482. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA
 5483. </AssemblerScript>
 5484. </CheatEntry>
 5485. <CheatEntry>
 5486. <ID>1044</ID>
 5487. <Description>"Angelo Agnus"</Description>
 5488. <LastState Activated="0"/>
 5489. <Color>80000008</Color>
 5490. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5491. <AssemblerScript>[disable]
 5492. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5493. //Spawn a Gladius
 5494. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F601C4]
 5495. [enable]
 5496. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5497. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA
 5498. </AssemblerScript>
 5499. </CheatEntry>
 5500. <CheatEntry>
 5501. <ID>1045</ID>
 5502. <Description>"Sanctus"</Description>
 5503. <LastState Activated="0"/>
 5504. <Color>80000008</Color>
 5505. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5506. <AssemblerScript>[disable]
 5507. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5508. //Spawn a Gladius
 5509. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F601C4]
 5510. [enable]
 5511. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5512. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A
 5513. </AssemblerScript>
 5514. </CheatEntry>
 5515. <CheatEntry>
 5516. <ID>1046</ID>
 5517. <Description>"Sanctus Diabolica"</Description>
 5518. <LastState Activated="0"/>
 5519. <Color>80000008</Color>
 5520. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5521. <AssemblerScript>[disable]
 5522. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5523. //Spawn a Gladius
 5524. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F601C4]
 5525. [enable]
 5526. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5527. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A
 5528. </AssemblerScript>
 5529. </CheatEntry>
 5530. <CheatEntry>
 5531. <ID>1047</ID>
 5532. <Description>"Kyrie (lmao)"</Description>
 5533. <LastState Activated="0"/>
 5534. <Color>80000008</Color>
 5535. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5536. <AssemblerScript>[disable]
 5537. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5538. //Spawn a Gladius
 5539. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F601C4]
 5540. [enable]
 5541. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA:
 5542. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A
 5543. </AssemblerScript>
 5544. </CheatEntry>
 5545. </CheatEntries>
 5546. </CheatEntry>
 5547. <CheatEntry>
 5548. <ID>1048</ID>
 5549. <Description>"Spawn ____ Instead Of Basilisk"</Description>
 5550. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 5551. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 5552. <Color>000080</Color>
 5553. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 5554. <CheatEntries>
 5555. <CheatEntry>
 5556. <ID>1049</ID>
 5557. <Description>"Scarecrow (Leg)"</Description>
 5558. <LastState Activated="0"/>
 5559. <Color>80000008</Color>
 5560. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5561. <AssemblerScript>[disable]
 5562. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5563. //Spawn a Basilisk
 5564. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60244]
 5565. [enable]
 5566. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5567. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A
 5568. </AssemblerScript>
 5569. </CheatEntry>
 5570. <CheatEntry>
 5571. <ID>1050</ID>
 5572. <Description>"Scarecrow (Arm)"</Description>
 5573. <LastState Activated="0"/>
 5574. <Color>80000008</Color>
 5575. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5576. <AssemblerScript>[disable]
 5577. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5578. //Spawn a Basilisk
 5579. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60244]
 5580. [enable]
 5581. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5582. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A
 5583. </AssemblerScript>
 5584. </CheatEntry>
 5585. <CheatEntry>
 5586. <ID>1051</ID>
 5587. <Description>"Mega Scarecrow"</Description>
 5588. <LastState Activated="0"/>
 5589. <Color>80000008</Color>
 5590. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5591. <AssemblerScript>[disable]
 5592. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5593. //Spawn a Basilisk
 5594. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60244]
 5595. [enable]
 5596. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5597. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA
 5598. </AssemblerScript>
 5599. </CheatEntry>
 5600. <CheatEntry>
 5601. <ID>1239</ID>
 5602. <Description>"Bianco Angelo"</Description>
 5603. <LastState Activated="0"/>
 5604. <Color>80000008</Color>
 5605. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5606. <AssemblerScript>[disable]
 5607. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5608. //Spawn a Basilisk
 5609. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60244]
 5610. [enable]
 5611. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5612. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 5613. </AssemblerScript>
 5614. </CheatEntry>
 5615. <CheatEntry>
 5616. <ID>1052</ID>
 5617. <Description>"Alto Angelo"</Description>
 5618. <LastState Activated="0"/>
 5619. <Color>80000008</Color>
 5620. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5621. <AssemblerScript>[disable]
 5622. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5623. //Spawn a Basilisk
 5624. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60244]
 5625. [enable]
 5626. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5627. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A
 5628. </AssemblerScript>
 5629. </CheatEntry>
 5630. <CheatEntry>
 5631. <ID>1053</ID>
 5632. <Description>"Mephisto"</Description>
 5633. <LastState Activated="0"/>
 5634. <Color>80000008</Color>
 5635. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5636. <AssemblerScript>[disable]
 5637. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5638. //Spawn a Basilisk
 5639. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60244]
 5640. [enable]
 5641. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5642. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 5643. </AssemblerScript>
 5644. </CheatEntry>
 5645. <CheatEntry>
 5646. <ID>1054</ID>
 5647. <Description>"Faust"</Description>
 5648. <LastState Activated="0"/>
 5649. <Color>80000008</Color>
 5650. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5651. <AssemblerScript>[disable]
 5652. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5653. //Spawn a Basilisk
 5654. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60244]
 5655. [enable]
 5656. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5657. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A
 5658. </AssemblerScript>
 5659. </CheatEntry>
 5660. <CheatEntry>
 5661. <ID>1055</ID>
 5662. <Description>"Frost"</Description>
 5663. <LastState Activated="0"/>
 5664. <Color>80000008</Color>
 5665. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5666. <AssemblerScript>[disable]
 5667. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5668. //Spawn a Basilisk
 5669. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60244]
 5670. [enable]
 5671. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5672. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A
 5673. </AssemblerScript>
 5674. </CheatEntry>
 5675. <CheatEntry>
 5676. <ID>1056</ID>
 5677. <Description>"Assault"</Description>
 5678. <LastState Activated="0"/>
 5679. <Color>80000008</Color>
 5680. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5681. <AssemblerScript>[disable]
 5682. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5683. //Spawn a Basilisk
 5684. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60244]
 5685. [enable]
 5686. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5687. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA
 5688. </AssemblerScript>
 5689. </CheatEntry>
 5690. <CheatEntry>
 5691. <ID>1057</ID>
 5692. <Description>"Blitz"</Description>
 5693. <LastState Activated="0"/>
 5694. <Color>80000008</Color>
 5695. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5696. <AssemblerScript>[disable]
 5697. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5698. //Spawn a Basilisk
 5699. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60244]
 5700. [enable]
 5701. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5702. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A
 5703. </AssemblerScript>
 5704. </CheatEntry>
 5705. <CheatEntry>
 5706. <ID>1058</ID>
 5707. <Description>"Chimera Seed"</Description>
 5708. <LastState Activated="0"/>
 5709. <Color>80000008</Color>
 5710. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5711. <AssemblerScript>[disable]
 5712. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5713. //Spawn a Basilisk
 5714. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60244]
 5715. [enable]
 5716. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5717. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A
 5718. </AssemblerScript>
 5719. </CheatEntry>
 5720. <CheatEntry>
 5721. <ID>1059</ID>
 5722. <Description>"Gladius"</Description>
 5723. <LastState Activated="0"/>
 5724. <Color>80000008</Color>
 5725. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5726. <AssemblerScript>[disable]
 5727. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5728. //Spawn a Basilisk
 5729. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60244]
 5730. [enable]
 5731. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5732. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA
 5733. </AssemblerScript>
 5734. </CheatEntry>
 5735. <CheatEntry>
 5736. <ID>1060</ID>
 5737. <Description>"Berial"</Description>
 5738. <LastState Activated="0"/>
 5739. <Color>80000008</Color>
 5740. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5741. <AssemblerScript>[disable]
 5742. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5743. //Spawn a Basilisk
 5744. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60244]
 5745. [enable]
 5746. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5747. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA
 5748. </AssemblerScript>
 5749. </CheatEntry>
 5750. <CheatEntry>
 5751. <ID>1061</ID>
 5752. <Description>"Angelo Credo"</Description>
 5753. <LastState Activated="0"/>
 5754. <Color>80000008</Color>
 5755. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5756. <AssemblerScript>[disable]
 5757. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5758. //Spawn a Basilisk
 5759. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60244]
 5760. [enable]
 5761. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5762. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA
 5763. </AssemblerScript>
 5764. </CheatEntry>
 5765. <CheatEntry>
 5766. <ID>1062</ID>
 5767. <Description>"Angelo Agnus"</Description>
 5768. <LastState Activated="0"/>
 5769. <Color>80000008</Color>
 5770. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5771. <AssemblerScript>[disable]
 5772. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5773. //Spawn a Basilisk
 5774. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60244]
 5775. [enable]
 5776. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5777. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA
 5778. </AssemblerScript>
 5779. </CheatEntry>
 5780. <CheatEntry>
 5781. <ID>1063</ID>
 5782. <Description>"Sanctus"</Description>
 5783. <LastState Activated="0"/>
 5784. <Color>80000008</Color>
 5785. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5786. <AssemblerScript>[disable]
 5787. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5788. //Spawn a Basilisk
 5789. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60244]
 5790. [enable]
 5791. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5792. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A
 5793. </AssemblerScript>
 5794. </CheatEntry>
 5795. <CheatEntry>
 5796. <ID>1064</ID>
 5797. <Description>"Sanctus Diabolica"</Description>
 5798. <LastState Activated="0"/>
 5799. <Color>80000008</Color>
 5800. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5801. <AssemblerScript>[disable]
 5802. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5803. //Spawn a Basilisk
 5804. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60244]
 5805. [enable]
 5806. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5807. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A
 5808. </AssemblerScript>
 5809. </CheatEntry>
 5810. <CheatEntry>
 5811. <ID>1065</ID>
 5812. <Description>"Kyrie (lmao)"</Description>
 5813. <LastState Activated="0"/>
 5814. <Color>80000008</Color>
 5815. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5816. <AssemblerScript>[disable]
 5817. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5818. //Spawn a Basilisk
 5819. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60244]
 5820. [enable]
 5821. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A:
 5822. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A
 5823. </AssemblerScript>
 5824. </CheatEntry>
 5825. </CheatEntries>
 5826. </CheatEntry>
 5827. <CheatEntry>
 5828. <ID>1085</ID>
 5829. <Description>"Spawn ____ Instead Of Berial"</Description>
 5830. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 5831. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 5832. <Color>404080</Color>
 5833. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 5834. <CheatEntries>
 5835. <CheatEntry>
 5836. <ID>1086</ID>
 5837. <Description>"Scarecrow (Leg)"</Description>
 5838. <LastState Activated="0"/>
 5839. <Color>80000008</Color>
 5840. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5841. <AssemblerScript>[disable]
 5842. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5843. //Spawn Berial
 5844. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F6028C]
 5845. [enable]
 5846. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5847. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A
 5848. </AssemblerScript>
 5849. </CheatEntry>
 5850. <CheatEntry>
 5851. <ID>1087</ID>
 5852. <Description>"Scarecrow (Arm)"</Description>
 5853. <LastState Activated="0"/>
 5854. <Color>80000008</Color>
 5855. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5856. <AssemblerScript>[disable]
 5857. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5858. //Spawn Berial
 5859. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F6028C]
 5860. [enable]
 5861. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5862. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A
 5863. </AssemblerScript>
 5864. </CheatEntry>
 5865. <CheatEntry>
 5866. <ID>1088</ID>
 5867. <Description>"Mega Scarecrow"</Description>
 5868. <LastState Activated="0"/>
 5869. <Color>80000008</Color>
 5870. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5871. <AssemblerScript>[disable]
 5872. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5873. //Spawn Berial
 5874. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F6028C]
 5875. [enable]
 5876. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5877. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA
 5878. </AssemblerScript>
 5879. </CheatEntry>
 5880. <CheatEntry>
 5881. <ID>1240</ID>
 5882. <Description>"Bianco Angelo"</Description>
 5883. <LastState Activated="0"/>
 5884. <Color>80000008</Color>
 5885. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5886. <AssemblerScript>[disable]
 5887. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5888. //Spawn Berial
 5889. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F6028C]
 5890. [enable]
 5891. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5892. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 5893. </AssemblerScript>
 5894. </CheatEntry>
 5895. <CheatEntry>
 5896. <ID>1089</ID>
 5897. <Description>"Alto Angelo"</Description>
 5898. <LastState Activated="0"/>
 5899. <Color>80000008</Color>
 5900. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5901. <AssemblerScript>[disable]
 5902. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5903. //Spawn Berial
 5904. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F6028C]
 5905. [enable]
 5906. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5907. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A
 5908. </AssemblerScript>
 5909. </CheatEntry>
 5910. <CheatEntry>
 5911. <ID>1090</ID>
 5912. <Description>"Mephisto"</Description>
 5913. <LastState Activated="0"/>
 5914. <Color>80000008</Color>
 5915. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5916. <AssemblerScript>[disable]
 5917. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5918. //Spawn Berial
 5919. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F6028C]
 5920. [enable]
 5921. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5922. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 5923. </AssemblerScript>
 5924. </CheatEntry>
 5925. <CheatEntry>
 5926. <ID>1091</ID>
 5927. <Description>"Faust"</Description>
 5928. <LastState Activated="0"/>
 5929. <Color>80000008</Color>
 5930. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5931. <AssemblerScript>[disable]
 5932. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5933. //Spawn Berial
 5934. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F6028C]
 5935. [enable]
 5936. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5937. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A
 5938. </AssemblerScript>
 5939. </CheatEntry>
 5940. <CheatEntry>
 5941. <ID>1092</ID>
 5942. <Description>"Frost"</Description>
 5943. <LastState Activated="0"/>
 5944. <Color>80000008</Color>
 5945. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5946. <AssemblerScript>[disable]
 5947. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5948. //Spawn Berial
 5949. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F6028C]
 5950. [enable]
 5951. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5952. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A
 5953. </AssemblerScript>
 5954. </CheatEntry>
 5955. <CheatEntry>
 5956. <ID>1093</ID>
 5957. <Description>"Assault"</Description>
 5958. <LastState Activated="0"/>
 5959. <Color>80000008</Color>
 5960. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5961. <AssemblerScript>[disable]
 5962. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5963. //Spawn Berial
 5964. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F6028C]
 5965. [enable]
 5966. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5967. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA
 5968. </AssemblerScript>
 5969. </CheatEntry>
 5970. <CheatEntry>
 5971. <ID>1094</ID>
 5972. <Description>"Blitz"</Description>
 5973. <LastState Activated="0"/>
 5974. <Color>80000008</Color>
 5975. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5976. <AssemblerScript>[disable]
 5977. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5978. //Spawn Berial
 5979. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F6028C]
 5980. [enable]
 5981. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5982. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A
 5983. </AssemblerScript>
 5984. </CheatEntry>
 5985. <CheatEntry>
 5986. <ID>1095</ID>
 5987. <Description>"Chimera Seed"</Description>
 5988. <LastState Activated="0"/>
 5989. <Color>80000008</Color>
 5990. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 5991. <AssemblerScript>[disable]
 5992. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5993. //Spawn Berial
 5994. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F6028C]
 5995. [enable]
 5996. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 5997. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A
 5998. </AssemblerScript>
 5999. </CheatEntry>
 6000. <CheatEntry>
 6001. <ID>1096</ID>
 6002. <Description>"Gladius"</Description>
 6003. <LastState Activated="0"/>
 6004. <Color>80000008</Color>
 6005. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6006. <AssemblerScript>[disable]
 6007. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 6008. //Spawn Berial
 6009. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F6028C]
 6010. [enable]
 6011. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 6012. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA
 6013. </AssemblerScript>
 6014. </CheatEntry>
 6015. <CheatEntry>
 6016. <ID>1097</ID>
 6017. <Description>"Basilisk"</Description>
 6018. <LastState Activated="0"/>
 6019. <Color>80000008</Color>
 6020. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6021. <AssemblerScript>[disable]
 6022. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 6023. //Spawn Berial
 6024. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F6028C]
 6025. [enable]
 6026. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 6027. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A
 6028. </AssemblerScript>
 6029. </CheatEntry>
 6030. <CheatEntry>
 6031. <ID>1098</ID>
 6032. <Description>"Angelo Credo"</Description>
 6033. <LastState Activated="0"/>
 6034. <Color>80000008</Color>
 6035. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6036. <AssemblerScript>[disable]
 6037. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 6038. //Spawn Berial
 6039. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F6028C]
 6040. [enable]
 6041. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 6042. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA
 6043. </AssemblerScript>
 6044. </CheatEntry>
 6045. <CheatEntry>
 6046. <ID>1099</ID>
 6047. <Description>"Angelo Agnus"</Description>
 6048. <LastState Activated="0"/>
 6049. <Color>80000008</Color>
 6050. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6051. <AssemblerScript>[disable]
 6052. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 6053. //Spawn Berial
 6054. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F6028C]
 6055. [enable]
 6056. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 6057. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA
 6058. </AssemblerScript>
 6059. </CheatEntry>
 6060. <CheatEntry>
 6061. <ID>1100</ID>
 6062. <Description>"Sanctus"</Description>
 6063. <LastState Activated="0"/>
 6064. <Color>80000008</Color>
 6065. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6066. <AssemblerScript>[disable]
 6067. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 6068. //Spawn Berial
 6069. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F6028C]
 6070. [enable]
 6071. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 6072. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A
 6073. </AssemblerScript>
 6074. </CheatEntry>
 6075. <CheatEntry>
 6076. <ID>1101</ID>
 6077. <Description>"Sanctus Diabolica"</Description>
 6078. <LastState Activated="0"/>
 6079. <Color>80000008</Color>
 6080. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6081. <AssemblerScript>[disable]
 6082. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 6083. //Spawn Berial
 6084. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F6028C]
 6085. [enable]
 6086. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 6087. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A
 6088. </AssemblerScript>
 6089. </CheatEntry>
 6090. <CheatEntry>
 6091. <ID>1102</ID>
 6092. <Description>"Kyrie (lmao)"</Description>
 6093. <LastState Activated="0"/>
 6094. <Color>80000008</Color>
 6095. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6096. <AssemblerScript>[disable]
 6097. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 6098. //Spawn Berial
 6099. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F6028C]
 6100. [enable]
 6101. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA:
 6102. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A
 6103. </AssemblerScript>
 6104. </CheatEntry>
 6105. </CheatEntries>
 6106. </CheatEntry>
 6107. <CheatEntry>
 6108. <ID>1103</ID>
 6109. <Description>"Spawn ____ Instead Of Angelo Credo"</Description>
 6110. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 6111. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 6112. <Color>FF8080</Color>
 6113. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 6114. <CheatEntries>
 6115. <CheatEntry>
 6116. <ID>1104</ID>
 6117. <Description>"Scarecrow (Leg)"</Description>
 6118. <LastState Activated="0"/>
 6119. <Color>80000008</Color>
 6120. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6121. <AssemblerScript>[disable]
 6122. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6123. //Spawn Angelo Credo
 6124. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60550]
 6125. [enable]
 6126. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6127. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A
 6128. </AssemblerScript>
 6129. </CheatEntry>
 6130. <CheatEntry>
 6131. <ID>1105</ID>
 6132. <Description>"Scarecrow (Arm)"</Description>
 6133. <LastState Activated="0"/>
 6134. <Color>80000008</Color>
 6135. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6136. <AssemblerScript>[disable]
 6137. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6138. //Spawn Angelo Credo
 6139. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60550]
 6140. [enable]
 6141. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6142. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A
 6143. </AssemblerScript>
 6144. </CheatEntry>
 6145. <CheatEntry>
 6146. <ID>1106</ID>
 6147. <Description>"Mega Scarecrow"</Description>
 6148. <LastState Activated="0"/>
 6149. <Color>80000008</Color>
 6150. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6151. <AssemblerScript>[disable]
 6152. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6153. //Spawn Angelo Credo
 6154. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60550]
 6155. [enable]
 6156. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6157. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA
 6158. </AssemblerScript>
 6159. </CheatEntry>
 6160. <CheatEntry>
 6161. <ID>1241</ID>
 6162. <Description>"Bianco Angelo"</Description>
 6163. <LastState Activated="0"/>
 6164. <Color>80000008</Color>
 6165. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6166. <AssemblerScript>[disable]
 6167. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6168. //Spawn Angelo Credo
 6169. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60550]
 6170. [enable]
 6171. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6172. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 6173. </AssemblerScript>
 6174. </CheatEntry>
 6175. <CheatEntry>
 6176. <ID>1107</ID>
 6177. <Description>"Alto Angelo"</Description>
 6178. <LastState Activated="0"/>
 6179. <Color>80000008</Color>
 6180. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6181. <AssemblerScript>[disable]
 6182. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6183. //Spawn Angelo Credo
 6184. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60550]
 6185. [enable]
 6186. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6187. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A
 6188. </AssemblerScript>
 6189. </CheatEntry>
 6190. <CheatEntry>
 6191. <ID>1108</ID>
 6192. <Description>"Mephisto"</Description>
 6193. <LastState Activated="0"/>
 6194. <Color>80000008</Color>
 6195. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6196. <AssemblerScript>[disable]
 6197. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6198. //Spawn Angelo Credo
 6199. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60550]
 6200. [enable]
 6201. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6202. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 6203. </AssemblerScript>
 6204. </CheatEntry>
 6205. <CheatEntry>
 6206. <ID>1109</ID>
 6207. <Description>"Faust"</Description>
 6208. <LastState Activated="0"/>
 6209. <Color>80000008</Color>
 6210. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6211. <AssemblerScript>[disable]
 6212. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6213. //Spawn Angelo Credo
 6214. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60550]
 6215. [enable]
 6216. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6217. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A
 6218. </AssemblerScript>
 6219. </CheatEntry>
 6220. <CheatEntry>
 6221. <ID>1110</ID>
 6222. <Description>"Frost"</Description>
 6223. <LastState Activated="0"/>
 6224. <Color>80000008</Color>
 6225. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6226. <AssemblerScript>[disable]
 6227. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6228. //Spawn Angelo Credo
 6229. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60550]
 6230. [enable]
 6231. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6232. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A
 6233. </AssemblerScript>
 6234. </CheatEntry>
 6235. <CheatEntry>
 6236. <ID>1111</ID>
 6237. <Description>"Assault"</Description>
 6238. <LastState Activated="0"/>
 6239. <Color>80000008</Color>
 6240. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6241. <AssemblerScript>[disable]
 6242. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6243. //Spawn Angelo Credo
 6244. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60550]
 6245. [enable]
 6246. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6247. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA
 6248. </AssemblerScript>
 6249. </CheatEntry>
 6250. <CheatEntry>
 6251. <ID>1112</ID>
 6252. <Description>"Blitz"</Description>
 6253. <LastState Activated="0"/>
 6254. <Color>80000008</Color>
 6255. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6256. <AssemblerScript>[disable]
 6257. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6258. //Spawn Angelo Credo
 6259. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60550]
 6260. [enable]
 6261. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6262. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A
 6263. </AssemblerScript>
 6264. </CheatEntry>
 6265. <CheatEntry>
 6266. <ID>1113</ID>
 6267. <Description>"Chimera Seed"</Description>
 6268. <LastState Activated="0"/>
 6269. <Color>80000008</Color>
 6270. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6271. <AssemblerScript>[disable]
 6272. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6273. //Spawn Angelo Credo
 6274. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60550]
 6275. [enable]
 6276. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6277. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A
 6278. </AssemblerScript>
 6279. </CheatEntry>
 6280. <CheatEntry>
 6281. <ID>1114</ID>
 6282. <Description>"Gladius"</Description>
 6283. <LastState Activated="0"/>
 6284. <Color>80000008</Color>
 6285. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6286. <AssemblerScript>[disable]
 6287. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6288. //Spawn Angelo Credo
 6289. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60550]
 6290. [enable]
 6291. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6292. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA
 6293. </AssemblerScript>
 6294. </CheatEntry>
 6295. <CheatEntry>
 6296. <ID>1115</ID>
 6297. <Description>"Basilisk"</Description>
 6298. <LastState Activated="0"/>
 6299. <Color>80000008</Color>
 6300. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6301. <AssemblerScript>[disable]
 6302. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6303. //Spawn Angelo Credo
 6304. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60550]
 6305. [enable]
 6306. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6307. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A
 6308. </AssemblerScript>
 6309. </CheatEntry>
 6310. <CheatEntry>
 6311. <ID>1116</ID>
 6312. <Description>"Berial"</Description>
 6313. <LastState Activated="0"/>
 6314. <Color>80000008</Color>
 6315. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6316. <AssemblerScript>[disable]
 6317. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6318. //Spawn Angelo Credo
 6319. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60550]
 6320. [enable]
 6321. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6322. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA
 6323. </AssemblerScript>
 6324. </CheatEntry>
 6325. <CheatEntry>
 6326. <ID>1117</ID>
 6327. <Description>"Angelo Agnus"</Description>
 6328. <LastState Activated="0"/>
 6329. <Color>80000008</Color>
 6330. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6331. <AssemblerScript>[disable]
 6332. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6333. //Spawn Angelo Credo
 6334. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60550]
 6335. [enable]
 6336. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6337. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA
 6338. </AssemblerScript>
 6339. </CheatEntry>
 6340. <CheatEntry>
 6341. <ID>1118</ID>
 6342. <Description>"Sanctus"</Description>
 6343. <LastState Activated="0"/>
 6344. <Color>80000008</Color>
 6345. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6346. <AssemblerScript>[disable]
 6347. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6348. //Spawn Angelo Credo
 6349. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60550]
 6350. [enable]
 6351. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6352. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A
 6353. </AssemblerScript>
 6354. </CheatEntry>
 6355. <CheatEntry>
 6356. <ID>1119</ID>
 6357. <Description>"Sanctus Diabolica"</Description>
 6358. <LastState Activated="0"/>
 6359. <Color>80000008</Color>
 6360. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6361. <AssemblerScript>[disable]
 6362. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6363. //Spawn Angelo Credo
 6364. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60550]
 6365. [enable]
 6366. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6367. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A
 6368. </AssemblerScript>
 6369. </CheatEntry>
 6370. <CheatEntry>
 6371. <ID>1120</ID>
 6372. <Description>"Kyrie (lmao)"</Description>
 6373. <LastState Activated="0"/>
 6374. <Color>80000008</Color>
 6375. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6376. <AssemblerScript>[disable]
 6377. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6378. //Spawn Angelo Credo
 6379. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60550]
 6380. [enable]
 6381. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA:
 6382. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A
 6383. </AssemblerScript>
 6384. </CheatEntry>
 6385. </CheatEntries>
 6386. </CheatEntry>
 6387. <CheatEntry>
 6388. <ID>1121</ID>
 6389. <Description>"Spawn ____ Instead Of Angelo Agnus"</Description>
 6390. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 6391. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 6392. <Color>525252</Color>
 6393. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 6394. <CheatEntries>
 6395. <CheatEntry>
 6396. <ID>1122</ID>
 6397. <Description>"Scarecrow (Leg)"</Description>
 6398. <LastState Activated="0"/>
 6399. <Color>80000008</Color>
 6400. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6401. <AssemblerScript>[disable]
 6402. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6403. //Spawn Angelo Agnus
 6404. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F605EC]
 6405. [enable]
 6406. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6407. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A
 6408. </AssemblerScript>
 6409. </CheatEntry>
 6410. <CheatEntry>
 6411. <ID>1123</ID>
 6412. <Description>"Scarecrow (Arm)"</Description>
 6413. <LastState Activated="0"/>
 6414. <Color>80000008</Color>
 6415. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6416. <AssemblerScript>[disable]
 6417. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6418. //Spawn Angelo Agnus
 6419. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F605EC]
 6420. [enable]
 6421. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6422. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A
 6423. </AssemblerScript>
 6424. </CheatEntry>
 6425. <CheatEntry>
 6426. <ID>1124</ID>
 6427. <Description>"Mega Scarecrow"</Description>
 6428. <LastState Activated="0"/>
 6429. <Color>80000008</Color>
 6430. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6431. <AssemblerScript>[disable]
 6432. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6433. //Spawn Angelo Agnus
 6434. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F605EC]
 6435. [enable]
 6436. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6437. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA
 6438. </AssemblerScript>
 6439. </CheatEntry>
 6440. <CheatEntry>
 6441. <ID>1242</ID>
 6442. <Description>"Bianco Angelo"</Description>
 6443. <LastState Activated="0"/>
 6444. <Color>80000008</Color>
 6445. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6446. <AssemblerScript>[disable]
 6447. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6448. //Spawn Angelo Agnus
 6449. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F605EC]
 6450. [enable]
 6451. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6452. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 6453. </AssemblerScript>
 6454. </CheatEntry>
 6455. <CheatEntry>
 6456. <ID>1125</ID>
 6457. <Description>"Alto Angelo"</Description>
 6458. <LastState Activated="0"/>
 6459. <Color>80000008</Color>
 6460. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6461. <AssemblerScript>[disable]
 6462. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6463. //Spawn Angelo Agnus
 6464. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F605EC]
 6465. [enable]
 6466. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6467. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A
 6468. </AssemblerScript>
 6469. </CheatEntry>
 6470. <CheatEntry>
 6471. <ID>1126</ID>
 6472. <Description>"Mephisto"</Description>
 6473. <LastState Activated="0"/>
 6474. <Color>80000008</Color>
 6475. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6476. <AssemblerScript>[disable]
 6477. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6478. //Spawn Angelo Agnus
 6479. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F605EC]
 6480. [enable]
 6481. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6482. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 6483. </AssemblerScript>
 6484. </CheatEntry>
 6485. <CheatEntry>
 6486. <ID>1127</ID>
 6487. <Description>"Faust"</Description>
 6488. <LastState Activated="0"/>
 6489. <Color>80000008</Color>
 6490. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6491. <AssemblerScript>[disable]
 6492. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6493. //Spawn Angelo Agnus
 6494. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F605EC]
 6495. [enable]
 6496. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6497. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A
 6498. </AssemblerScript>
 6499. </CheatEntry>
 6500. <CheatEntry>
 6501. <ID>1128</ID>
 6502. <Description>"Frost"</Description>
 6503. <LastState Activated="0"/>
 6504. <Color>80000008</Color>
 6505. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6506. <AssemblerScript>[disable]
 6507. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6508. //Spawn Angelo Agnus
 6509. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F605EC]
 6510. [enable]
 6511. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6512. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A
 6513. </AssemblerScript>
 6514. </CheatEntry>
 6515. <CheatEntry>
 6516. <ID>1129</ID>
 6517. <Description>"Assault"</Description>
 6518. <LastState Activated="0"/>
 6519. <Color>80000008</Color>
 6520. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6521. <AssemblerScript>[disable]
 6522. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6523. //Spawn Angelo Agnus
 6524. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F605EC]
 6525. [enable]
 6526. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6527. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA
 6528. </AssemblerScript>
 6529. </CheatEntry>
 6530. <CheatEntry>
 6531. <ID>1130</ID>
 6532. <Description>"Blitz"</Description>
 6533. <LastState Activated="0"/>
 6534. <Color>80000008</Color>
 6535. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6536. <AssemblerScript>[disable]
 6537. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6538. //Spawn Angelo Agnus
 6539. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F605EC]
 6540. [enable]
 6541. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6542. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A
 6543. </AssemblerScript>
 6544. </CheatEntry>
 6545. <CheatEntry>
 6546. <ID>1131</ID>
 6547. <Description>"Chimera Seed"</Description>
 6548. <LastState Activated="0"/>
 6549. <Color>80000008</Color>
 6550. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6551. <AssemblerScript>[disable]
 6552. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6553. //Spawn Angelo Agnus
 6554. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F605EC]
 6555. [enable]
 6556. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6557. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A
 6558. </AssemblerScript>
 6559. </CheatEntry>
 6560. <CheatEntry>
 6561. <ID>1132</ID>
 6562. <Description>"Gladius"</Description>
 6563. <LastState Activated="0"/>
 6564. <Color>80000008</Color>
 6565. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6566. <AssemblerScript>[disable]
 6567. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6568. //Spawn Angelo Agnus
 6569. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F605EC]
 6570. [enable]
 6571. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6572. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA
 6573. </AssemblerScript>
 6574. </CheatEntry>
 6575. <CheatEntry>
 6576. <ID>1133</ID>
 6577. <Description>"Basilisk"</Description>
 6578. <LastState Activated="0"/>
 6579. <Color>80000008</Color>
 6580. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6581. <AssemblerScript>[disable]
 6582. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6583. //Spawn Angelo Agnus
 6584. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F605EC]
 6585. [enable]
 6586. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6587. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A
 6588. </AssemblerScript>
 6589. </CheatEntry>
 6590. <CheatEntry>
 6591. <ID>1134</ID>
 6592. <Description>"Berial"</Description>
 6593. <LastState Activated="0"/>
 6594. <Color>80000008</Color>
 6595. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6596. <AssemblerScript>[disable]
 6597. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6598. //Spawn Angelo Agnus
 6599. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F605EC]
 6600. [enable]
 6601. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6602. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA
 6603. </AssemblerScript>
 6604. </CheatEntry>
 6605. <CheatEntry>
 6606. <ID>1135</ID>
 6607. <Description>"Angelo Credo"</Description>
 6608. <LastState Activated="0"/>
 6609. <Color>80000008</Color>
 6610. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6611. <AssemblerScript>[disable]
 6612. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6613. //Spawn Angelo Agnus
 6614. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F605EC]
 6615. [enable]
 6616. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6617. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA
 6618. </AssemblerScript>
 6619. </CheatEntry>
 6620. <CheatEntry>
 6621. <ID>1136</ID>
 6622. <Description>"Sanctus"</Description>
 6623. <LastState Activated="0"/>
 6624. <Color>80000008</Color>
 6625. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6626. <AssemblerScript>[disable]
 6627. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6628. //Spawn Angelo Agnus
 6629. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F605EC]
 6630. [enable]
 6631. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6632. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A
 6633. </AssemblerScript>
 6634. </CheatEntry>
 6635. <CheatEntry>
 6636. <ID>1137</ID>
 6637. <Description>"Sanctus Diabolica"</Description>
 6638. <LastState Activated="0"/>
 6639. <Color>80000008</Color>
 6640. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6641. <AssemblerScript>[disable]
 6642. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6643. //Spawn Angelo Agnus
 6644. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F605EC]
 6645. [enable]
 6646. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6647. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A
 6648. </AssemblerScript>
 6649. </CheatEntry>
 6650. <CheatEntry>
 6651. <ID>1138</ID>
 6652. <Description>"Kyrie (lmao)"</Description>
 6653. <LastState Activated="0"/>
 6654. <Color>80000008</Color>
 6655. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6656. <AssemblerScript>[disable]
 6657. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6658. //Spawn Angelo Agnus
 6659. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F605EC]
 6660. [enable]
 6661. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA:
 6662. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A
 6663. </AssemblerScript>
 6664. </CheatEntry>
 6665. </CheatEntries>
 6666. </CheatEntry>
 6667. <CheatEntry>
 6668. <ID>1139</ID>
 6669. <Description>"Spawn ____ Instead Of Sanctus (Mission 11)"</Description>
 6670. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 6671. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 6672. <Color>306161</Color>
 6673. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 6674. <CheatEntries>
 6675. <CheatEntry>
 6676. <ID>1140</ID>
 6677. <Description>"Scarecrow (Leg)"</Description>
 6678. <LastState Activated="0"/>
 6679. <Color>80000008</Color>
 6680. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6681. <AssemblerScript>[disable]
 6682. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6683. //Spawn Sanctus
 6684. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60834]
 6685. [enable]
 6686. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6687. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A
 6688. </AssemblerScript>
 6689. </CheatEntry>
 6690. <CheatEntry>
 6691. <ID>1141</ID>
 6692. <Description>"Scarecrow (Arm)"</Description>
 6693. <LastState Activated="0"/>
 6694. <Color>80000008</Color>
 6695. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6696. <AssemblerScript>[disable]
 6697. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6698. //Spawn Sanctus
 6699. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60834]
 6700. [enable]
 6701. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6702. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A
 6703. </AssemblerScript>
 6704. </CheatEntry>
 6705. <CheatEntry>
 6706. <ID>1142</ID>
 6707. <Description>"Mega Scarecrow"</Description>
 6708. <LastState Activated="0"/>
 6709. <Color>80000008</Color>
 6710. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6711. <AssemblerScript>[disable]
 6712. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6713. //Spawn Sanctus
 6714. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60834]
 6715. [enable]
 6716. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6717. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA
 6718. </AssemblerScript>
 6719. </CheatEntry>
 6720. <CheatEntry>
 6721. <ID>1243</ID>
 6722. <Description>"Bianco Angelo"</Description>
 6723. <LastState Activated="0"/>
 6724. <Color>80000008</Color>
 6725. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6726. <AssemblerScript>[disable]
 6727. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6728. //Spawn Sanctus
 6729. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60834]
 6730. [enable]
 6731. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6732. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 6733. </AssemblerScript>
 6734. </CheatEntry>
 6735. <CheatEntry>
 6736. <ID>1143</ID>
 6737. <Description>"Alto Angelo"</Description>
 6738. <LastState Activated="0"/>
 6739. <Color>80000008</Color>
 6740. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6741. <AssemblerScript>[disable]
 6742. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6743. //Spawn Sanctus
 6744. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60834]
 6745. [enable]
 6746. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6747. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A
 6748. </AssemblerScript>
 6749. </CheatEntry>
 6750. <CheatEntry>
 6751. <ID>1144</ID>
 6752. <Description>"Mephisto"</Description>
 6753. <LastState Activated="0"/>
 6754. <Color>80000008</Color>
 6755. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6756. <AssemblerScript>[disable]
 6757. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6758. //Spawn Sanctus
 6759. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60834]
 6760. [enable]
 6761. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6762. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 6763. </AssemblerScript>
 6764. </CheatEntry>
 6765. <CheatEntry>
 6766. <ID>1145</ID>
 6767. <Description>"Faust"</Description>
 6768. <LastState Activated="0"/>
 6769. <Color>80000008</Color>
 6770. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6771. <AssemblerScript>[disable]
 6772. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6773. //Spawn Sanctus
 6774. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60834]
 6775. [enable]
 6776. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6777. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A
 6778. </AssemblerScript>
 6779. </CheatEntry>
 6780. <CheatEntry>
 6781. <ID>1146</ID>
 6782. <Description>"Frost"</Description>
 6783. <LastState Activated="0"/>
 6784. <Color>80000008</Color>
 6785. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6786. <AssemblerScript>[disable]
 6787. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6788. //Spawn Sanctus
 6789. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60834]
 6790. [enable]
 6791. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6792. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A
 6793. </AssemblerScript>
 6794. </CheatEntry>
 6795. <CheatEntry>
 6796. <ID>1147</ID>
 6797. <Description>"Assault"</Description>
 6798. <LastState Activated="0"/>
 6799. <Color>80000008</Color>
 6800. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6801. <AssemblerScript>[disable]
 6802. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6803. //Spawn Sanctus
 6804. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60834]
 6805. [enable]
 6806. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6807. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA
 6808. </AssemblerScript>
 6809. </CheatEntry>
 6810. <CheatEntry>
 6811. <ID>1148</ID>
 6812. <Description>"Blitz"</Description>
 6813. <LastState Activated="0"/>
 6814. <Color>80000008</Color>
 6815. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6816. <AssemblerScript>[disable]
 6817. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6818. //Spawn Sanctus
 6819. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60834]
 6820. [enable]
 6821. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6822. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A
 6823. </AssemblerScript>
 6824. </CheatEntry>
 6825. <CheatEntry>
 6826. <ID>1149</ID>
 6827. <Description>"Chimera Seed"</Description>
 6828. <LastState Activated="0"/>
 6829. <Color>80000008</Color>
 6830. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6831. <AssemblerScript>[disable]
 6832. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6833. //Spawn Sanctus
 6834. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60834]
 6835. [enable]
 6836. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6837. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A
 6838. </AssemblerScript>
 6839. </CheatEntry>
 6840. <CheatEntry>
 6841. <ID>1150</ID>
 6842. <Description>"Gladius"</Description>
 6843. <LastState Activated="0"/>
 6844. <Color>80000008</Color>
 6845. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6846. <AssemblerScript>[disable]
 6847. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6848. //Spawn Sanctus
 6849. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60834]
 6850. [enable]
 6851. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6852. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA
 6853. </AssemblerScript>
 6854. </CheatEntry>
 6855. <CheatEntry>
 6856. <ID>1151</ID>
 6857. <Description>"Basilisk"</Description>
 6858. <LastState Activated="0"/>
 6859. <Color>80000008</Color>
 6860. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6861. <AssemblerScript>[disable]
 6862. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6863. //Spawn Sanctus
 6864. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60834]
 6865. [enable]
 6866. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6867. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A
 6868. </AssemblerScript>
 6869. </CheatEntry>
 6870. <CheatEntry>
 6871. <ID>1152</ID>
 6872. <Description>"Berial"</Description>
 6873. <LastState Activated="0"/>
 6874. <Color>80000008</Color>
 6875. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6876. <AssemblerScript>[disable]
 6877. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6878. //Spawn Sanctus
 6879. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60834]
 6880. [enable]
 6881. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6882. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA
 6883. </AssemblerScript>
 6884. </CheatEntry>
 6885. <CheatEntry>
 6886. <ID>1153</ID>
 6887. <Description>"Angelo Credo"</Description>
 6888. <LastState Activated="0"/>
 6889. <Color>80000008</Color>
 6890. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6891. <AssemblerScript>[disable]
 6892. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6893. //Spawn Sanctus
 6894. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60834]
 6895. [enable]
 6896. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6897. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA
 6898. </AssemblerScript>
 6899. </CheatEntry>
 6900. <CheatEntry>
 6901. <ID>1154</ID>
 6902. <Description>"Angelo Agnus"</Description>
 6903. <LastState Activated="0"/>
 6904. <Color>80000008</Color>
 6905. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6906. <AssemblerScript>[disable]
 6907. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6908. //Spawn Sanctus
 6909. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60834]
 6910. [enable]
 6911. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6912. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA
 6913. </AssemblerScript>
 6914. </CheatEntry>
 6915. <CheatEntry>
 6916. <ID>1155</ID>
 6917. <Description>"Sanctus Diabolica"</Description>
 6918. <LastState Activated="0"/>
 6919. <Color>80000008</Color>
 6920. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6921. <AssemblerScript>[disable]
 6922. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6923. //Spawn Sanctus
 6924. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60834]
 6925. [enable]
 6926. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6927. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A
 6928. </AssemblerScript>
 6929. </CheatEntry>
 6930. <CheatEntry>
 6931. <ID>1156</ID>
 6932. <Description>"Kyrie (lmao)"</Description>
 6933. <LastState Activated="0"/>
 6934. <Color>80000008</Color>
 6935. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6936. <AssemblerScript>[disable]
 6937. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6938. //Spawn Sanctus
 6939. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60834]
 6940. [enable]
 6941. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A:
 6942. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A
 6943. </AssemblerScript>
 6944. </CheatEntry>
 6945. </CheatEntries>
 6946. </CheatEntry>
 6947. <CheatEntry>
 6948. <ID>1157</ID>
 6949. <Description>"Spawn ____ Instead Of Sanctus Diabolica (Mission 20)"</Description>
 6950. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 6951. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 6952. <Color>000040</Color>
 6953. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 6954. <CheatEntries>
 6955. <CheatEntry>
 6956. <ID>1158</ID>
 6957. <Description>"Scarecrow (Leg)"</Description>
 6958. <LastState Activated="0"/>
 6959. <Color>80000008</Color>
 6960. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6961. <AssemblerScript>[disable]
 6962. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 6963. //Spawn Sanctus Diabolica
 6964. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60860]
 6965. [enable]
 6966. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 6967. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A
 6968. </AssemblerScript>
 6969. </CheatEntry>
 6970. <CheatEntry>
 6971. <ID>1159</ID>
 6972. <Description>"Scarecrow (Arm)"</Description>
 6973. <LastState Activated="0"/>
 6974. <Color>80000008</Color>
 6975. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6976. <AssemblerScript>[disable]
 6977. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 6978. //Spawn Sanctus Diabolica
 6979. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60860]
 6980. [enable]
 6981. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 6982. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A
 6983. </AssemblerScript>
 6984. </CheatEntry>
 6985. <CheatEntry>
 6986. <ID>1160</ID>
 6987. <Description>"Mega Scarecrow"</Description>
 6988. <LastState Activated="0"/>
 6989. <Color>80000008</Color>
 6990. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 6991. <AssemblerScript>[disable]
 6992. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 6993. //Spawn Sanctus Diabolica
 6994. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60860]
 6995. [enable]
 6996. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 6997. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA
 6998. </AssemblerScript>
 6999. </CheatEntry>
 7000. <CheatEntry>
 7001. <ID>1244</ID>
 7002. <Description>"Bianco Angelo"</Description>
 7003. <LastState Activated="0"/>
 7004. <Color>80000008</Color>
 7005. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7006. <AssemblerScript>[disable]
 7007. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7008. //Spawn Sanctus Diabolica
 7009. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60860]
 7010. [enable]
 7011. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7012. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 7013. </AssemblerScript>
 7014. </CheatEntry>
 7015. <CheatEntry>
 7016. <ID>1161</ID>
 7017. <Description>"Alto Angelo"</Description>
 7018. <LastState Activated="0"/>
 7019. <Color>80000008</Color>
 7020. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7021. <AssemblerScript>[disable]
 7022. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7023. //Spawn Sanctus Diabolica
 7024. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60860]
 7025. [enable]
 7026. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7027. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A
 7028. </AssemblerScript>
 7029. </CheatEntry>
 7030. <CheatEntry>
 7031. <ID>1162</ID>
 7032. <Description>"Mephisto"</Description>
 7033. <LastState Activated="0"/>
 7034. <Color>80000008</Color>
 7035. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7036. <AssemblerScript>[disable]
 7037. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7038. //Spawn Sanctus Diabolica
 7039. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60860]
 7040. [enable]
 7041. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7042. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 7043. </AssemblerScript>
 7044. </CheatEntry>
 7045. <CheatEntry>
 7046. <ID>1163</ID>
 7047. <Description>"Faust"</Description>
 7048. <LastState Activated="0"/>
 7049. <Color>80000008</Color>
 7050. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7051. <AssemblerScript>[disable]
 7052. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7053. //Spawn Sanctus Diabolica
 7054. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60860]
 7055. [enable]
 7056. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7057. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A
 7058. </AssemblerScript>
 7059. </CheatEntry>
 7060. <CheatEntry>
 7061. <ID>1164</ID>
 7062. <Description>"Frost"</Description>
 7063. <LastState Activated="0"/>
 7064. <Color>80000008</Color>
 7065. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7066. <AssemblerScript>[disable]
 7067. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7068. //Spawn Sanctus Diabolica
 7069. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60860]
 7070. [enable]
 7071. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7072. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A
 7073. </AssemblerScript>
 7074. </CheatEntry>
 7075. <CheatEntry>
 7076. <ID>1165</ID>
 7077. <Description>"Assault"</Description>
 7078. <LastState Activated="0"/>
 7079. <Color>80000008</Color>
 7080. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7081. <AssemblerScript>[disable]
 7082. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7083. //Spawn Sanctus Diabolica
 7084. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60860]
 7085. [enable]
 7086. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7087. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA
 7088. </AssemblerScript>
 7089. </CheatEntry>
 7090. <CheatEntry>
 7091. <ID>1166</ID>
 7092. <Description>"Blitz"</Description>
 7093. <LastState Activated="0"/>
 7094. <Color>80000008</Color>
 7095. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7096. <AssemblerScript>[disable]
 7097. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7098. //Spawn Sanctus Diabolica
 7099. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60860]
 7100. [enable]
 7101. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7102. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A
 7103. </AssemblerScript>
 7104. </CheatEntry>
 7105. <CheatEntry>
 7106. <ID>1167</ID>
 7107. <Description>"Chimera Seed"</Description>
 7108. <LastState Activated="0"/>
 7109. <Color>80000008</Color>
 7110. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7111. <AssemblerScript>[disable]
 7112. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7113. //Spawn Sanctus Diabolica
 7114. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60860]
 7115. [enable]
 7116. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7117. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A
 7118. </AssemblerScript>
 7119. </CheatEntry>
 7120. <CheatEntry>
 7121. <ID>1168</ID>
 7122. <Description>"Gladius"</Description>
 7123. <LastState Activated="0"/>
 7124. <Color>80000008</Color>
 7125. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7126. <AssemblerScript>[disable]
 7127. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7128. //Spawn Sanctus Diabolica
 7129. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60860]
 7130. [enable]
 7131. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7132. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA
 7133. </AssemblerScript>
 7134. </CheatEntry>
 7135. <CheatEntry>
 7136. <ID>1169</ID>
 7137. <Description>"Basilisk"</Description>
 7138. <LastState Activated="0"/>
 7139. <Color>80000008</Color>
 7140. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7141. <AssemblerScript>[disable]
 7142. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7143. //Spawn Sanctus Diabolica
 7144. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60860]
 7145. [enable]
 7146. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7147. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A
 7148. </AssemblerScript>
 7149. </CheatEntry>
 7150. <CheatEntry>
 7151. <ID>1170</ID>
 7152. <Description>"Berial"</Description>
 7153. <LastState Activated="0"/>
 7154. <Color>80000008</Color>
 7155. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7156. <AssemblerScript>[disable]
 7157. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7158. //Spawn Sanctus Diabolica
 7159. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60860]
 7160. [enable]
 7161. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7162. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA
 7163. </AssemblerScript>
 7164. </CheatEntry>
 7165. <CheatEntry>
 7166. <ID>1171</ID>
 7167. <Description>"Angelo Credo"</Description>
 7168. <LastState Activated="0"/>
 7169. <Color>80000008</Color>
 7170. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7171. <AssemblerScript>[disable]
 7172. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7173. //Spawn Sanctus Diabolica
 7174. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60860]
 7175. [enable]
 7176. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7177. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA
 7178. </AssemblerScript>
 7179. </CheatEntry>
 7180. <CheatEntry>
 7181. <ID>1173</ID>
 7182. <Description>"Angelo Agnus"</Description>
 7183. <LastState Activated="0"/>
 7184. <Color>80000008</Color>
 7185. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7186. <AssemblerScript>[disable]
 7187. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7188. //Spawn Sanctus Diabolica
 7189. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60860]
 7190. [enable]
 7191. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7192. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA
 7193. </AssemblerScript>
 7194. </CheatEntry>
 7195. <CheatEntry>
 7196. <ID>1172</ID>
 7197. <Description>"Sanctus"</Description>
 7198. <LastState Activated="0"/>
 7199. <Color>80000008</Color>
 7200. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7201. <AssemblerScript>[disable]
 7202. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7203. //Spawn Sanctus Diabolica
 7204. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60860]
 7205. [enable]
 7206. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7207. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A
 7208. </AssemblerScript>
 7209. </CheatEntry>
 7210. <CheatEntry>
 7211. <ID>1174</ID>
 7212. <Description>"Kyrie (lmao)"</Description>
 7213. <LastState Activated="0"/>
 7214. <Color>80000008</Color>
 7215. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7216. <AssemblerScript>[disable]
 7217. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7218. //Spawn Sanctus Diabolica
 7219. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60860]
 7220. [enable]
 7221. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A:
 7222. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A
 7223. </AssemblerScript>
 7224. </CheatEntry>
 7225. </CheatEntries>
 7226. </CheatEntry>
 7227. <CheatEntry>
 7228. <ID>1175</ID>
 7229. <Description>"Spawn ____ Instead Of Kyrie"</Description>
 7230. <Options moHideChildren="1" moManualExpandCollapse="1" moAllowManualCollapseAndExpand="1"/>
 7231. <LastState Value="" Activated="0" RealAddress="00000000"/>
 7232. <Color>000000</Color>
 7233. <GroupHeader>1</GroupHeader>
 7234. <CheatEntries>
 7235. <CheatEntry>
 7236. <ID>1176</ID>
 7237. <Description>"Scarecrow (Leg)"</Description>
 7238. <LastState Activated="0"/>
 7239. <Color>80000008</Color>
 7240. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7241. <AssemblerScript>[disable]
 7242. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7243. //Spawn.. Kyrie... lol
 7244. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60A40]
 7245. [enable]
 7246. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7247. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+24CE4A
 7248. </AssemblerScript>
 7249. </CheatEntry>
 7250. <CheatEntry>
 7251. <ID>1177</ID>
 7252. <Description>"Scarecrow (Arm)"</Description>
 7253. <LastState Activated="0"/>
 7254. <Color>80000008</Color>
 7255. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7256. <AssemblerScript>[disable]
 7257. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7258. //Spawn.. Kyrie... lol
 7259. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60A40]
 7260. [enable]
 7261. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7262. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26E59A
 7263. </AssemblerScript>
 7264. </CheatEntry>
 7265. <CheatEntry>
 7266. <ID>1178</ID>
 7267. <Description>"Mega Scarecrow"</Description>
 7268. <LastState Activated="0"/>
 7269. <Color>80000008</Color>
 7270. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7271. <AssemblerScript>[disable]
 7272. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7273. //Spawn.. Kyrie... lol
 7274. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60A40]
 7275. [enable]
 7276. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7277. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+26F6FA
 7278. </AssemblerScript>
 7279. </CheatEntry>
 7280. <CheatEntry>
 7281. <ID>1245</ID>
 7282. <Description>"Bianco Angelo"</Description>
 7283. <LastState Activated="0"/>
 7284. <Color>80000008</Color>
 7285. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7286. <AssemblerScript>[disable]
 7287. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7288. //Spawn.. Kyrie... lol
 7289. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60A40]
 7290. [enable]
 7291. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7292. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 7293. </AssemblerScript>
 7294. </CheatEntry>
 7295. <CheatEntry>
 7296. <ID>1179</ID>
 7297. <Description>"Alto Angelo"</Description>
 7298. <LastState Activated="0"/>
 7299. <Color>80000008</Color>
 7300. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7301. <AssemblerScript>[disable]
 7302. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7303. //Spawn.. Kyrie... lol
 7304. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60A40]
 7305. [enable]
 7306. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7307. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+28753A
 7308. </AssemblerScript>
 7309. </CheatEntry>
 7310. <CheatEntry>
 7311. <ID>1180</ID>
 7312. <Description>"Mephisto"</Description>
 7313. <LastState Activated="0"/>
 7314. <Color>80000008</Color>
 7315. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7316. <AssemblerScript>[disable]
 7317. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7318. //Spawn.. Kyrie... lol
 7319. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60A40]
 7320. [enable]
 7321. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7322. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+29013A
 7323. </AssemblerScript>
 7324. </CheatEntry>
 7325. <CheatEntry>
 7326. <ID>1181</ID>
 7327. <Description>"Faust"</Description>
 7328. <LastState Activated="0"/>
 7329. <Color>80000008</Color>
 7330. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7331. <AssemblerScript>[disable]
 7332. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7333. //Spawn.. Kyrie... lol
 7334. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60A40]
 7335. [enable]
 7336. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7337. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2A808A
 7338. </AssemblerScript>
 7339. </CheatEntry>
 7340. <CheatEntry>
 7341. <ID>1182</ID>
 7342. <Description>"Frost"</Description>
 7343. <LastState Activated="0"/>
 7344. <Color>80000008</Color>
 7345. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7346. <AssemblerScript>[disable]
 7347. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7348. //Spawn.. Kyrie... lol
 7349. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60A40]
 7350. [enable]
 7351. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7352. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2B6D6A
 7353. </AssemblerScript>
 7354. </CheatEntry>
 7355. <CheatEntry>
 7356. <ID>1183</ID>
 7357. <Description>"Assault"</Description>
 7358. <LastState Activated="0"/>
 7359. <Color>80000008</Color>
 7360. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7361. <AssemblerScript>[disable]
 7362. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7363. //Spawn.. Kyrie... lol
 7364. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60A40]
 7365. [enable]
 7366. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7367. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2C80EA
 7368. </AssemblerScript>
 7369. </CheatEntry>
 7370. <CheatEntry>
 7371. <ID>1184</ID>
 7372. <Description>"Blitz"</Description>
 7373. <LastState Activated="0"/>
 7374. <Color>80000008</Color>
 7375. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7376. <AssemblerScript>[disable]
 7377. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7378. //Spawn.. Kyrie... lol
 7379. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60A40]
 7380. [enable]
 7381. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7382. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2E760A
 7383. </AssemblerScript>
 7384. </CheatEntry>
 7385. <CheatEntry>
 7386. <ID>1185</ID>
 7387. <Description>"Chimera Seed"</Description>
 7388. <LastState Activated="0"/>
 7389. <Color>80000008</Color>
 7390. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7391. <AssemblerScript>[disable]
 7392. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7393. //Spawn.. Kyrie... lol
 7394. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60A40]
 7395. [enable]
 7396. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7397. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+2F2C6A
 7398. </AssemblerScript>
 7399. </CheatEntry>
 7400. <CheatEntry>
 7401. <ID>1186</ID>
 7402. <Description>"Gladius"</Description>
 7403. <LastState Activated="0"/>
 7404. <Color>80000008</Color>
 7405. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7406. <AssemblerScript>[disable]
 7407. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7408. //Spawn.. Kyrie... lol
 7409. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60A40]
 7410. [enable]
 7411. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7412. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3244FA
 7413. </AssemblerScript>
 7414. </CheatEntry>
 7415. <CheatEntry>
 7416. <ID>1187</ID>
 7417. <Description>"Basilisk"</Description>
 7418. <LastState Activated="0"/>
 7419. <Color>80000008</Color>
 7420. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7421. <AssemblerScript>[disable]
 7422. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7423. //Spawn.. Kyrie... lol
 7424. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60A40]
 7425. [enable]
 7426. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7427. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+334D5A
 7428. </AssemblerScript>
 7429. </CheatEntry>
 7430. <CheatEntry>
 7431. <ID>1188</ID>
 7432. <Description>"Berial"</Description>
 7433. <LastState Activated="0"/>
 7434. <Color>80000008</Color>
 7435. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7436. <AssemblerScript>[disable]
 7437. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7438. //Spawn.. Kyrie... lol
 7439. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60A40]
 7440. [enable]
 7441. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7442. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+34E9CA
 7443. </AssemblerScript>
 7444. </CheatEntry>
 7445. <CheatEntry>
 7446. <ID>1189</ID>
 7447. <Description>"Angelo Credo"</Description>
 7448. <LastState Activated="0"/>
 7449. <Color>80000008</Color>
 7450. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7451. <AssemblerScript>[disable]
 7452. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7453. //Spawn.. Kyrie... lol
 7454. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60A40]
 7455. [enable]
 7456. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7457. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3CD4AA
 7458. </AssemblerScript>
 7459. </CheatEntry>
 7460. <CheatEntry>
 7461. <ID>1190</ID>
 7462. <Description>"Angelo Agnus"</Description>
 7463. <LastState Activated="0"/>
 7464. <Color>80000008</Color>
 7465. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7466. <AssemblerScript>[disable]
 7467. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7468. //Spawn.. Kyrie... lol
 7469. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60A40]
 7470. [enable]
 7471. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7472. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+3E28CA
 7473. </AssemblerScript>
 7474. </CheatEntry>
 7475. <CheatEntry>
 7476. <ID>1191</ID>
 7477. <Description>"Sanctus"</Description>
 7478. <LastState Activated="0"/>
 7479. <Color>80000008</Color>
 7480. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7481. <AssemblerScript>[disable]
 7482. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7483. //Spawn.. Kyrie... lol
 7484. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60A40]
 7485. [enable]
 7486. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7487. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+41F49A
 7488. </AssemblerScript>
 7489. </CheatEntry>
 7490. <CheatEntry>
 7491. <ID>1192</ID>
 7492. <Description>"Sanctus Diabolica"</Description>
 7493. <LastState Activated="0"/>
 7494. <Color>80000008</Color>
 7495. <VariableType>Auto Assembler Script</VariableType>
 7496. <AssemblerScript>[disable]
 7497. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7498. //Spawn.. Kyrie... lol
 7499. mov ecx,[DevilMayCry4SpecialEdition.exe+F60A40]
 7500. [enable]
 7501. DevilMayCry4SpecialEdition.exe+44C33A:
 7502. jmp DevilMayCry4SpecialEdition.exe+42948A
 7503. </AssemblerScript>
 7504. </CheatEntry>
 7505. </CheatEntries>
 7506. </CheatEntry>
 7507. </CheatEntries>
 7508. </CheatEntry>
 7509. </CheatEntries>
 7510. </CheatEntry>
 7511. </CheatEntries>
 7512. </CheatEntry>
 7513. </CheatEntries>
 7514. <UserdefinedSymbols/>
 7515. <Comments>Game Version as of 23/06/2015
 7516. -----------------------------------------------
 7517. Cheat Table for Devil May Cry 4 Special Edition
 7518. by Hydris
 7519. -----------------------------------------------
 7520. Thanks to the users and forumgoers.
 7521. Feedback is what made this table as it is.
 7522. -----------------------------------------------
 7523. This is a file that contains only scripts and is not tethered to a directory structure.
 7524. +---------------------------------------------+
 7525. Posted to Infernal Works
 7526. https://s1.zetaboards.com/InfernalWorks/topic/5829927/1/
 7527. +---------------------------------------------+
 7528. [EXTRA NOTES - HELP - COMMENTS]
 7529. -----------------------------------------------
 7530. Entries with [YES/NO] in the description:
 7531. Values are 1 = YES, 0 = NO
 7532. -----------------------------------------------
 7533. "Mutually Exclusive" scripts, if multiple are enabled, the last most activated one overwrites previously set ones.
 7534. -----------------------------------------------
 7535. D3D Hook (and then in-game menu functionality) - available one per process.
 7536. So don't close Cheat Engine and try to hook to the same session.
 7537. -----------------------------------------------
 7538. Scripts are *mostly* ordered from least balance breaking (top) to most balance breaking (bottom).
 7539. E.g Skipping Cutscenes or Camera Events do not affect gameplay balance.
 7540. -----------------------------------------------
 7541. "Disable Camera Events" functionally the same as "Auto-Skip Camera Events";
 7542. however in for certain mission events i.e mid-mission cutscenes the game screen may permanently turn black.
 7543. This can be fixed by opening the ESC menu, and entering one of the sub-menu's and back.
 7544. Auto-Skip Camera Events has no issue, but the screen will still blink as the initial cutscene playing effect.
 7545. -----------------------------------------------
 7546. Area Jump - need to be in the mission for the events and enemies to spawn, otherwise just sightseeing.
 7547. If you are in Bloody Palace, enemies will not spawn if you go to a lower level than the cleared level.
 7548. -----------------------------------------------
 7549. Vergil doing DT Trick Moves in Human Form;
 7550. least balance breaking I think is Trick Down, and Trick Up.
 7551. Side and Back are better balanced as Just In Time Dodges.
 7552. -----------------------------------------------
 7553. Enemy Swapping - "Cyclical Replacements" are, for example:
 7554. "Spawn Basilisk Instead Of Blitz" at the same time
 7555. "Spawn Blitz Instead of Basilisk".
 7556. This will cause the game to loop in a way you don't want.
 7557. -----------------------------------------------
 7558. Vergil Shoot Button Cases - replace the values.
 7559. For example, replace value at Spiral Swords with Storm Swords - Vergil will shoot Storm Swords with the conventional input for Spiral Swords.
 7560. -----------------------------------------------
 7561. Must Style Mode, kind of from DmC:DE (and I say kind of because a friend suggested it in a chatroom before DmC even came out).
 7562. On paper it sounds cool, but it's kind of a dud that it is no longer needed to make the best use for style points with the available enemy health.
 7563. Mostly made as a demonstration of scripting capabilities for early versions of the trainer.
 7564. </Comments>
 7565. <LuaScript>function autoset(entries, str_entry_description)
 7566. local entry = entries.getMemoryRecordByDescription(str_entry_description)
 7567. if entry ~= nil then
 7568. if entry.Active ~= true then
 7569. entry.Active = true
 7570. else
 7571. --if already active, it needs a toggle otherwise effect won't occur.
 7572. --this is only needed for AA scripts and edits directed at the game!
 7573. entry.Active = false
 7574. entry.Active = true
 7575. end
 7576. end
 7577. end
 7578. function autoenable_favorites()
 7579. --This means the trainer will read in a text file from the same directory.
 7580. --You can edit or append to this if
 7581. --you wish to store files in a different folder instead.
 7582. local favoritesfile = TrainerOrigin .. "favorites.txt"
 7583. local records = getAddressList()
 7584. local file = io.open(favoritesfile, "r")
 7585. if file ~= nil then
 7586. for line in io.lines(favoritesfile) do
 7587. autoset(records, line)
 7588. end
 7589. end
 7590. end
 7591. function check_for_DMC4SE()
 7592. local DMC4SE = "DevilMayCry4SpecialEdition.exe"
 7593. local attached = getOpenedProcessID()
 7594. local pid = getProcessIDFromProcessName(DMC4SE)
 7595. if (attached == 0 and pid ~= 0) or (attached ~= 0 and pid ~= attached) then
 7596. OpenProcess(DMC4SE)
 7597. end
 7598. end
 7599. function timer_manager(timerobj, ms, func, bool)
 7600. timerobj.OnTimer = func
 7601. timerobj.Interval = ms
 7602. timerobj.Enabled = bool
 7603. end
 7604. function onOpenProcess()
 7605. reinitializeSymbolhandler() --wait until process is fully attached
 7606. autoenable_favorites()
 7607. hook = createD3DHook()
 7608. end
 7609. function status_txt(bool)
 7610. if bool then
 7611. return "ON"
 7612. end
 7613. return "OFF"
 7614. end
 7615. function init_options() --default if no file is found
 7616. --A bit obtuse, but less so
 7617. --Menu options are manually chosen
 7618. --Right now adding in stuff from the addreslist by i.d makes a menu I don't really want.
 7619. Options = {} --text containers
 7620. Options.size = 8
 7621. OLabels = {} --for text container - shorter version of label
 7622. OStates = {} --booleans
 7623. OStrings = {} --identifying memory record descriptions
 7624. selected_option = 1 --used as index
 7625. addresses = getAddressList()
 7626. local txtheight = fmap.Height
 7627. OStrings[1] = 'Disable Camera Events (No "Screen Blink", but Some Issues in Missions)'
 7628. OLabels[1] = "Disable Camera Events: "
 7629. OStates[1] = addresses.getMemoryRecordByDescription(OStrings[1]).Active
 7630. Options[1] = hook.createTextContainer(fmap, 0, 50,
 7631. OLabels[1]..status_txt(OStates[1]))
 7632. OStrings[2] = 'Auto-Skip Cutscenes (Checking This Enables Everything Under This Section)'
 7633. OLabels[2] = "Auto-Skip Cutscenes: "
 7634. OStates[2] = addresses.getMemoryRecordByDescription(OStrings[2]).Active
 7635. Options[2] = hook.createTextContainer(fmap, 0, 50+txtheight,
 7636. OLabels[2]..status_txt(OStates[2]))
 7637. OStrings[3] = 'Disable Bloody Palace Timer'
 7638. OLabels[3] = "Disable Bloody Palace Timer: "
 7639. OStates[3] = addresses.getMemoryRecordByDescription(OStrings[3]).Active
 7640. Options[3] = hook.createTextContainer(fmap, 0, 50+txtheight*2,
 7641. OLabels[3]..status_txt(OStates[3]))
 7642. OStrings[4] = 'No One Dies (Effect Takes Precedence Over Damage Modifiers)'
 7643. OLabels[4] = "No One Dies: "
 7644. OStates[4] = addresses.getMemoryRecordByDescription(OStrings[4]).Active
 7645. Options[4] = hook.createTextContainer(fmap, 0, 50+txtheight*3,
 7646. OLabels[4]..status_txt(OStates[4]))
 7647. OStrings[5] = 'No One Takes Damage'
 7648. OLabels[5] = "No One Takes Damage: "
 7649. OStates[5] = addresses.getMemoryRecordByDescription(OStrings[5]).Active
 7650. Options[5] = hook.createTextContainer(fmap, 0, 50+txtheight*4,
 7651. OLabels[5]..status_txt(OStates[5]))
 7652. OStrings[6] = 'Enemy 1-Hit Kill'
 7653. OLabels[6] = "Enemy 1-Hit Kill: "
 7654. OStates[6] = addresses.getMemoryRecordByDescription(OStrings[6]).Active
 7655. Options[6] = hook.createTextContainer(fmap, 0, 50+txtheight*5,
 7656. OLabels[6]..status_txt(OStates[6]))
 7657. OStrings[7] = 'Allow Trick Down (Air) without DT'
 7658. OLabels[7] = "Vergil, No DT - Allow Trick Down: "
 7659. OStates[7] = addresses.getMemoryRecordByDescription(OStrings[7]).Active
 7660. Options[7] = hook.createTextContainer(fmap, 0, 50+txtheight*6,
 7661. OLabels[7]..status_txt(OStates[7]))
 7662. OStrings[8] = '"Berial Fire Lost" (Checking this Enables Everything Under This Section)'
 7663. OLabels[8] = "Berial Fire Lost: "
 7664. OStates[8] = addresses.getMemoryRecordByDescription(OStrings[8]).Active
 7665. Options[8] = hook.createTextContainer(fmap, 0, 50+txtheight*7,
 7666. OLabels[8]..status_txt(OStates[8]))
 7667. end
 7668. function finit_options(separator) --from file if found
 7669. local filename = TrainerOrigin.."d3dmenu-ops.txt"
 7670. local file = io.open(filename, "r")
 7671. if file == nil then
 7672. return false
 7673. end
 7674. Options = {} --text containers
 7675. Options.size = 0 --how many elements in list
 7676. OLabels = {} --for text container - shorter version of label
 7677. OStates = {} --booleans
 7678. OStrings = {} --identifying memory record descriptions
 7679. selected_option = 1 --used as index
 7680. addresses = getAddressList()
 7681. local text_height_base = fmap.Height
 7682. local text_height_factor = 0
 7683. local text_offset = 50
 7684. local hit_separator = false
 7685. local index = 1
 7686. --File Format: Memory Record descriptions first half, labels on the second half.--
 7687. for line in io.lines(filename) do
 7688. if (not hit_separator) then --read in memory record strings
 7689. if (line ~= separator) then--check if separator indicator has been reached
 7690. Options.size = Options.size + 1 --nope. no increment in Lua
 7691. OStrings[Options.size] = line
 7692. OStates[Options.size] = addresses.getMemoryRecordByDescription(OStrings[Options.size]).Active
 7693. else
 7694. hit_separator = true --mark status for reading displayed labels
 7695. end --end check separator string
 7696. else --read in displayed labels
 7697. OLabels[index] = line
 7698. Options[index] = hook.createTextContainer(fmap, 0,
 7699. text_offset + (text_height_base * text_height_factor),
 7700. OLabels[index]..status_txt(OStates[index]))
 7701. index = index + 1 --next iteration; next index
 7702. text_height_factor = text_height_factor + 1 --next Option is displayed 1 line down
 7703. end --end check hit separator status
 7704. end --end for loop
 7705. return true
 7706. end --end function
 7707. function createD3Dmenu()
 7708. background = createPicture()
 7709. bitmap = background.getBitmap()
 7710. bitmap.setHeight(1)
 7711. bitmap.setWidth(1)
 7712. canvas = bitmap.getCanvas()
 7713. canvas.setPixel(0,0, 0xffffff) --White overlay
 7714. bgtexture = hook.createTexture(background)
 7715. bgsprite = hook.createSprite(bgtexture)
 7716. bgsprite.Width = 200
 7717. bgsprite.Height = 200
 7718. bgsprite.X = 0 --centered horizontally
 7719. bgsprite.Alphablend = 0.5
 7720. highlight = createPicture()
 7721. bitmap = highlight.getBitmap()
 7722. bitmap.setHeight(1)
 7723. bitmap.setWidth(1)
 7724. canvas = bitmap.getCanvas()
 7725. canvas.setPixel(0,0, 0x9FB4BA) --highlight color
 7726. hltexture = hook.createTexture(highlight)
 7727. hlsprite = hook.createSprite(hltexture)
 7728. hlsprite.Visible = false --not yet
 7729. hlsprite.X = 0 --line up with background
 7730. hlsprite.Width = 200
 7731. font = createFont()
 7732. fmap = hook.createFontmap(font)
 7733. hlsprite.Height = fmap.Height
 7734. hlsprite.Visible = true
 7735. if (not finit_options(":")) then --if file not found
 7736. init_options()
 7737. end
 7738. end
 7739. function execute_selected()
 7740. OStates[selected_option] = not OStates[selected_option]
 7741. addresses.getMemoryRecordByDescription(OStrings[selected_option]).Active = OStates[selected_option]
 7742. Options[selected_option].Text = OLabels[selected_option]..status_txt(OStates[selected_option])
 7743. end
 7744. function option_click(object, x, y)
 7745. for i = 1, Options.size do
 7746. --see which Option was clicked
 7747. if (object == Options[i]) then
 7748. selected_option = i
 7749. execute_selected()
 7750. highlight_selected()
 7751. end
 7752. end
 7753. end
 7754. function toggle_display()
 7755. bgsprite.Visible = not bgsprite.Visible
 7756. hlsprite.Visible = not hlsprite.Visible
 7757. for i = 1, Options.size do
 7758. Options[i].Visible = not Options[i].Visible
 7759. end
 7760. end
 7761. function highlight_selected()
 7762. hlsprite.Y = 50 + (fmap.Height * (selected_option - 1))
 7763. end
 7764. function destroyD3Dmenu()
 7765. --Clean up... everything.
 7766. bgsprite.destroy()
 7767. bgtexture.destroy()
 7768. hlsprite.destroy()
 7769. hltexture.destroy()
 7770. background.destroy()
 7771. highlight.destroy()
 7772. bitmap.destroy()
 7773. if Options ~= nil then
 7774. for i = 1, Options.size do
 7775. Options[i].destroy()
 7776. end
 7777. end
 7778. fmap.destroy()
 7779. font.destroy()
 7780. canvas.destroy()
 7781. end
 7782. attacher = createTimer(AutoAttach)
 7783. timer_manager(attacher, 500, check_for_DMC4SE, true)
 7784. </LuaScript>
 7785. </CheatTable>