Преглед на файлове

Snapped upper portion of patch mesh to grid

tags/b2
преди 3 години
родител
ревизия
1308759be7
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      maps/frosthalo_b1.map

+ 1
- 1
maps/frosthalo_b1.map Целия файл

@@ -690,7 +690,7 @@ map_infinity-improv2/slickfloor
(
( ( -1392 288 -640 0 0 ) ( -1392 152 -640 0 -0.2893617153 ) ( -1392 16 -640 0 -0.5787234306 ) )
( ( -1648 288 -624 0.5457436442 0 ) ( -1648 152 -624 0.5457436442 -0.2893617153 ) ( -1648 16 -624 0.5457436442 -0.5787234306 ) )
( ( -1663 288 100 2.086499691 0 ) ( -1663 152 100 2.086499691 -0.2893617153 ) ( -1663 16 100 2.086499691 -0.5787234306 ) )
( ( -1664 288 96 2.086499691 0 ) ( -1664 160 96 2.086499691 -0.2893617153 ) ( -1664 16 96 2.086499691 -0.5787234306 ) )
)
}
}

Loading…
Отказ
Запис