4 Ревизии (0bafd639d2c508249841dd9a531f16eb792a346c)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  suhrke 0bafd639d2 Update 'README.md' преди 2 години
  suhrke b7252dc836 Update '.gitmodules' преди 2 години
  surkeh 5fb7ec0c30 Skeletal structure and submodule added преди 2 години
  surkeh 19973544d8 Initial commit, Debian dependencies listed преди 2 години