Преглед на файлове

Update 'README.md'

pull/1/head
suhrke преди 2 години
родител
ревизия
0bafd639d2
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 1 реда
  1. 5
    1
      README.md

+ 5
- 1
README.md Целия файл

@@ -3,5 +3,9 @@ A tool to convert between Devil May Cry 1 HD Collection PC file formats and Coll

#### Dependencies
apt-get install python3-numpy python3-pip
python3 -m pip install pycollada

#### Setup
git submodule update --init --recursive

make


Loading…
Отказ
Запис