2 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  Michał Herda 96c84da244 Update README.md pirms 4 gadiem
  Michał "phoe" Herda fd8f330858 FiRsT cOmMiT pirms 4 gadiem