2 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Michał Herda 96c84da244 Update README.md před 4 roky
  Michał "phoe" Herda fd8f330858 FiRsT cOmMiT před 4 roky