Преглед на файлове

Update README.md

master
Michał Herda преди 4 години
родител
ревизия
96c84da244
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
```
(string-pokemonize "foo-bar-baz-quux-FOO-BAR-BAZ-QUUX")
> (StRiNg-PoKeMoNiZe "foo-bar-baz-quux-FOO-BAR-BAZ-QUUX")
"FoO-BaR-BaZ-QuUx-fOo-bAr-bAz-qUuX"
```

Loading…
Отказ
Запис