Преглед на файлове

Fixed type declaration in #'pokemonize.

master^2
Jacek TeMPOraL Złydach преди 4 години
родител
ревизия
5ce94983c8
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      string-pokemonize.lisp

+ 1
- 1
string-pokemonize.lisp Целия файл

@@ -20,7 +20,7 @@
(DeBuG 1)
(sAfEtY 1)))
(FlEt ((pOkEmOnIzE (cHaR)
(dEcLaRe (ExTeNdEd-cHaR ChAr))
(dEcLaRe (ChArAcTeR ChAr))
(sEtF FlAg (NoT FlAg))
(iF FlAg
(cHaR-DoWnCaSe cHaR)

Loading…
Отказ
Запис