feito fork de Teknikode/Teknik
1
0
Fork 0
Ver código fonte

Added migration scripts to solution

master
Teknikode 6 anos atrás
pai
commit
f579e1fac2
  1. 2
      Teknik/Teknik.csproj

2
Teknik/Teknik.csproj

@ -413,6 +413,8 @@ @@ -413,6 +413,8 @@
<Content Include="Content\Highlight\xcode.css" />
<Content Include="Content\Highlight\zenburn.css" />
<Content Include="Content\jquery.tocify.css" />
<Content Include="Migrations\InitializeTransfers.sql" />
<Content Include="Migrations\SetCaseSensitivity.sql" />
<Content Include="Scripts\audioplayer.min.js" />
<Content Include="Scripts\Blob.js" />
<Content Include="Scripts\Bootstra.386\bootstrap.js" />

Carregando…
Cancelar
Salvar