Преглед на файлове

Added check so that 'Server Admin' doens't get deleted

tags/2.0.3
Teknikode преди 4 години
родител
ревизия
dafa9c6e21
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      ServerMaint/Program.cs

+ 1
- 1
ServerMaint/Program.cs Целия файл

@@ -487,7 +487,7 @@ Thank you for your continued use of Teknik!
}

// If the username is invalid, let's add it to the list
if (!UserHelper.ValidUsername(config, user.Username))
if (!UserHelper.ValidUsername(config, user.Username) && user.Username != "Server Admin")
{
foundUsers.Add(user.Username);
continue;

Loading…
Отказ
Запис