Преглед на файлове

Removed tracking of RSS feeds.

tags/2.0.3
Teknikode преди 5 години
родител
ревизия
3abb5bb233
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 6 реда
  1. 3
    6
      Teknik/Areas/RSS/Controllers/RSSController.cs

+ 3
- 6
Teknik/Areas/RSS/Controllers/RSSController.cs Целия файл

@@ -17,8 +17,7 @@ namespace Teknik.Areas.RSS.Controllers
public class RSSController : DefaultController
{
private TeknikEntities db = new TeknikEntities();

[TrackPageView]
[AllowAnonymous]
public ActionResult Index()
{
@@ -26,8 +25,7 @@ namespace Teknik.Areas.RSS.Controllers

return new RssResult(feed);
}

[TrackPageView]
[AllowAnonymous]
public ActionResult Blog(string username)
{
@@ -84,8 +82,7 @@ namespace Teknik.Areas.RSS.Controllers

return new RssResult(badFeed);
}

[TrackPageView]
[AllowAnonymous]
public ActionResult Podcast()
{

Loading…
Отказ
Запис