Преглед на файлове

Reverted GitVersion yaml name

tags/2.0.3
Teknikode преди 4 години
родител
ревизия
1d48f7531d
променени са 2 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 0
    0
      GitVersionConfig.yaml
  2. 1
    1
      Teknik.sln

GitVersion.yaml → GitVersionConfig.yaml Целия файл


+ 1
- 1
Teknik.sln Целия файл

@@ -7,7 +7,7 @@ Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Teknik", "Teknik\Teknik.csp
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Solution Items", "Solution Items", "{725ABF52-FD44-4682-81BB-D93598787643}"
ProjectSection(SolutionItems) = preProject
GitVersion.yaml = GitVersion.yaml
GitVersionConfig.yaml = GitVersionConfig.yaml
README.md = README.md
EndProjectSection
EndProject

Loading…
Отказ
Запис