Преглед изворни кода

Added imap/pop3 info to main sections

tags/2.0.3
Teknikode пре 5 година
родитељ
комит
0c71949223
1 измењених фајлова са 2 додато и 2 уклоњено
  1. 2
    2
      Teknik/Areas/Help/Views/Help/Mail.cshtml

+ 2
- 2
Teknik/Areas/Help/Views/Help/Mail.cshtml Прегледај датотеку

@@ -30,7 +30,7 @@
<li class="list-group-item">Password:<div class="pull-right"><b>[password]</b></div></li>
<li class="list-group-item text-center">More Settings</li>
<li class="list-group-item">Requires Authentication:<div class="pull-right"><b>Both</b></div></li>
<li class="list-group-item">Incoming Server (IMAP):<div class="pull-right"><b>143 (993 SSL)</b></div></li>
<li class="list-group-item">Incoming Server:<div class="pull-right"><b>[IMAP] 143 (993 SSL) | [POP3] 110</b></div></li>
<li class="list-group-item">Outgoing Server (SMTP):<div class="pull-right"><b>25 (465 SSL)</b></div></li>
</ul>
</div>
@@ -46,7 +46,7 @@
<ul class="list-group">
<li class="list-group-item text-center">Server Settings</li>
<li class="list-group-item">Server Name:<div class="pull-right"><b>@Model.Config.EmailConfig.MailHost</b></div></li>
<li class="list-group-item">Port:<div class="pull-right"><b>143 (993 SSL)</b></div></li>
<li class="list-group-item">Port:<div class="pull-right"><b>[IMAP] 143 (993 SSL) | [POP3] 110</b></div></li>
<li class="list-group-item">User Name:<div class="pull-right"><b>@string.Format("[username]@{0}", Model.Config.EmailConfig.Domain)</b></div></li>
<li class="list-group-item">Connection Security:<div class="pull-right"><b>None (SSL/TLS)</b></div></li>
<li class="list-group-item">Authentication method:<div class="pull-right"><b>Normal Password</b></div></li>

Loading…
Откажи
Сачувај