1 Ревизии (fdced997db99d2580327fbd9dd41237912065d35)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  ojizero 7edfb16e9c
initial chages to support different clients преди 2 години