Przeglądaj źródła

markdown does not have #######

tags/v1.0.0-alpha.1
ojizero 1 rok temu
rodzic
commit
5753c6e159
No account linked to committer's email address
1 zmienionych plików z 4 dodań i 4 usunięć
  1. 4
    4
      README.md

+ 4
- 4
README.md Wyświetl plik

@@ -66,7 +66,7 @@ Type: `Authentication`

###### Authentication

####### type
**type**

Type: `AuthenticationTypes` (required)

@@ -81,19 +81,19 @@ Valid `AuthenticationTypes` are:
- Use `authToken` as is.
- Token is added to the `Authorization` header prepended with `bearer`.

####### username
**username**

Type: `string`

Required if using `BasicAuth` type.

####### password
**password**

Type: `string`

Required if using `BasicAuth` type.

####### authToken
**authToken**

Type: `string`


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz