Преглед на файлове

added tests badge

tags/v1.1.0
ojizero преди 1 година
родител
ревизия
711311ae25
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 2 реда
  1. 3
    2
      README.md

+ 3
- 2
README.md Целия файл

@@ -1,11 +1,12 @@
# Go Find Up

[![GoDoc](https://godoc.org/github.com/ojizero/gofindup?status.svg)](https://godoc.org/github.com/ojizero/gofindup)
![Run tests](https://github.com/ojizero/gofindup/workflows/Run%20tests/badge.svg?branch=master)

> Find a file or directory by walking up parent directories.

## Usage

[![GoDoc](https://godoc.org/github.com/ojizero/gofindup?status.svg)](https://godoc.org/github.com/ojizero/gofindup)

Install latest version

```sh

Loading…
Отказ
Запис