Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
ojizero 7d4b91d92e added diff staged files před 3 měsíci
.aws/cli fix aws aliases after lint and add amazon's reference před 8 měsíci
.docker_shims.zsh added phpenv před 6 měsíci
.gitconfig added diff staged files před 3 měsíci
.gitignore initial aws cli aliases před 8 měsíci
.zshrc use `less -RFX` for AWSCLI pager před 4 měsíci
Brewfile added justfile system dependency před 5 měsíci
LICENSE Switch to the unlicensed public domain license před 8 měsíci
README.md drop vscode configs in favour of using setting sync plugin před 9 měsíci
iTerm2rc.json add default profile used in iterm před 9 měsíci
justfile added justfile to configure new environment před 5 měsíci

README.md

dotfiles

  • .gitconfig: helpful aliases to shorten Git common commands
  • .zshrc: main ZSH config, uses Oh-My-Zsh as basis and adds some aliases/configs
  • iTerm2rc.json: default iTerm2 profile
  • Brewfile: system wide install tools