Преглед на файлове

caved in and installed discord and slack's electron apps

master
ojizero преди 11 месеца
родител
ревизия
9858d4cc6a
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. 2
    0
      Brewfile

+ 2
- 0
Brewfile Целия файл

@@ -28,6 +28,7 @@ brew "wget"
brew "nodenv/nodenv/node-build-update-defs"
brew "nodenv/nodenv/nodenv-aliases"
cask "adguard"
cask "discord"
cask "docker"
cask "dotnet-sdk"
cask "firefox"
@@ -39,6 +40,7 @@ cask "iterm2"
cask "itsycal"
cask "megasync"
cask "powershell"
cask "slack"
cask "tableplus"
cask "visual-studio-code"
cask "zoomus"

Loading…
Отказ
Запис