Procházet zdrojové kódy

update git aliases

master
ojizero před 1 rokem
rodič
revize
4dfac232fe
1 změnil soubory, kde provedl 2 přidání a 1 odebrání
  1. 2
    1
      .gitconfig

+ 2
- 1
.gitconfig Zobrazit soubor

@@ -38,12 +38,13 @@
d = diff
dn = !git --no-pager diff --name-only

l = !git --no-pager log -1
l = !"l() { git --no-pager log -${1-1}; }; l"
ll = log

ignore = "!gi() { curl -L -s https://www.gitignore.io/api/$@ ;}; gi >> .gitignore"

ri = rebase -i
re = rebase
remaster = rebase master

ini = init

Načítá se…
Zrušit
Uložit