Преглед на файлове

update git aliases

master
ojizero преди 1 година
родител
ревизия
4dfac232fe
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. 2
    1
      .gitconfig

+ 2
- 1
.gitconfig Целия файл

@@ -38,12 +38,13 @@
d = diff
dn = !git --no-pager diff --name-only

l = !git --no-pager log -1
l = !"l() { git --no-pager log -${1-1}; }; l"
ll = log

ignore = "!gi() { curl -L -s https://www.gitignore.io/api/$@ ;}; gi >> .gitignore"

ri = rebase -i
re = rebase
remaster = rebase master

ini = init

Loading…
Отказ
Запис