Преглед на файлове

pass docker options on nsenter and dive

master
ojizero преди 9 месеца
родител
ревизия
34e84efb67
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      .docker_shims.zsh

+ 2
- 2
.docker_shims.zsh Целия файл

@@ -86,9 +86,9 @@ function docker {
;;
here) docker-into "${dopts}" "${PWD}" "${@}"
;;
dive) /usr/bin/env docker run --rm -it -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock wagoodman/dive -- ${@}
dive) eval "/usr/bin/env docker ${dopts} run --rm -it -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock wagoodman/dive -- ${@}"
;;
nsenter|enter) /usr/bin/env docker run --rm -it --privileged --pid=host justincormack/nsenter1
nsenter|enter) eval "/usr/bin/env docker ${dopts} run --rm -it --privileged --pid=host justincormack/nsenter1"
;;
bld|build) docker-build "${dopts}" "${@}"
;;

Loading…
Отказ
Запис