Преглед на файлове

Webpack and vue deps

master
nemanjan00 преди 4 години
родител
ревизия
8bd818289a
No known key found for this signature in database
GPG ключ ID: D91B410F969C74A
  1. 6
      package.json
  2. 2353
      yarn.lock

6
package.json

@ -9,5 +9,11 @@ @@ -9,5 +9,11 @@
"private": true,
"dependencies": {
"express": "^4.16.3"
},
"devDependencies": {
"bootstrap-vue": "^2.0.0-rc.11",
"vue": "^2.5.17",
"vue-router": "^3.0.1",
"webpack": "^4.18.0"
}
}

2353
yarn.lock

Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много Load Diff
Зареждане…
Отказ
Запис