nemanjan00 преди 2 години
родител
ревизия
4974b36206
променени са 5 файла, в които са добавени 8 реда и са изтрити 5 реда
 1. 1
  1
    build.json
 2. 0
  0
    dist/manipulation.md
 3. 0
  0
    dist/manipulation.pdf
 4. Двоични данни
    dist/manipulation.pdf.gpg
 5. 7
  4
    package.json

+ 1
- 1
build.json Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
{
"build": "./manipulation.md",
"build": "./dist/manipulation.md",
"files": [
"./book/index.md"
]

manipulation.md → dist/manipulation.md Целия файл


manipulation.pdf → dist/manipulation.pdf Целия файл


Двоични данни
dist/manipulation.pdf.gpg Целия файл


+ 7
- 4
package.json Целия файл

@@ -5,10 +5,13 @@
},
"scripts": {
"markdown-include": "./node_modules/.bin/markdown-include ./build.json",
"markdown-to-pdf": "./node_modules/.bin/markdown-pdf --remarkable-options '{\"html\":true}' ./manipulation.md",
"update-toc": "nvim manipulation.md +UpdateToc +w +q",
"build": "npm run markdown-include ; npm run update-toc ; npm run markdown-to-pdf",
"build-open": "npm run build ; zathura ./manipulation.pdf"
"markdown-update-toc": "nvim ./dist/manipulation.md +UpdateToc +w +q",
"markdown-to-pdf": "./node_modules/.bin/markdown-pdf --remarkable-options '{\"html\":true}' ./dist/manipulation.md",
"pdf-sign": "rm ./dist/manipulation.pdf.gpg ; gpg --sign ./dist/manipulation.pdf",
"pdf-open": "zathura ./dist/manipulation.pdf",
"build": "npm run markdown-include ; npm run markdown-update-toc ; npm run markdown-to-pdf",
"build-open": "npm run build ; npm run pdf-open",
"build-sign": "npm run build ; npm run pdf-sign"
},
"name": "manipulation",
"version": "0.0.0",

Loading…
Отказ
Запис