Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

35 lines
560 B

package common
import "net/http"
type JobResult struct {
Res *http.Response
Err error
ReqData interface{} // job.data
}
type job struct {
req *http.Request
c chan JobResult
data interface{}
}
var jobs = make(chan job)
func InitAsyncHTTP(nWorkers uint) {
for i := uint(0); i < nWorkers; i++ {
go asyncHTTPWorker()
}
}
func DoAsyncHTTP(r *http.Request, c chan JobResult, data interface{}) {
jobs <- job{r, c, data}
}
func asyncHTTPWorker() {
for {
job := <-jobs
res, err := Client.Do(job.req)
job.c <- JobResult{res, err, job.data}
}
}