Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

164 lines
7.5 KiB

package data
import "encoding/json"
type FormatType uint8
const (
FormatVideoOnly = 1 << iota
FormatAudioOnly
Format3D
FormatHLS
FormatDASH
FormatHighFps
FormatStd = 0
)
type Format struct {
ID string `json:"id"`
Extension string `json:"ext"`
Width uint32 `json:"width"`
Height uint32 `json:"height"`
VideoCodec string `json:"vcodec"`
AudioCodec string `json:"acodec"`
AudioBitrate uint32 `json:"abr"`
Flags FormatType `json:"flags"`
}
var FormatsById map[string]*Format
func init() {
ids := []string {
"5", "6", "13", "17", "18", "22", "34", "35",
"36", "37", "38", "43", "44", "45", "46", "59",
"78", "82", "83", "84", "85", "100", "101", "102",
"91", "92", "93", "94", "95", "96", "132", "151",
"133", "134", "135", "136", "137", "138", "160", "212",
"264", "298", "299", "266", "139", "140", "141", "256",
"258", "325", "328", "167", "168", "169", "170", "218",
"219", "278", "242", "243", "244", "245", "246", "247",
"248", "271", "272", "302", "303", "308", "313", "315",
"171", "172", "249", "250", "251",
}
FormatsById = make(map[string]*Format)
for i, id := range ids {
format := &Formats[i]
if format.ID != id { panic("misaligned IDs: " + id + "/" + format.ID) }
FormatsById[id] = format
}
}
// Taken from github.com/rg3/youtube-dl
// As in youtube_dl/extractor/youtube.py
var Formats = []Format{
// Standard formats
{ "5", "flv", 400, 240, "h263", "mp3", 64, FormatStd },
{ "6", "flv", 450, 270, "h263", "mp3", 64, FormatStd },
{ "13", "3gp", 0, 0, "mp4v", "aac", 0, FormatStd },
{ "17", "3gp", 176, 144, "mp4v", "aac", 24, FormatStd },
{ "18", "mp4", 640, 360, "h264", "aac", 96, FormatStd },
{ "22", "mp4", 1280, 720, "h264", "aac", 192, FormatStd },
{ "34", "flv", 640, 360, "h264", "aac", 128, FormatStd },
{ "35", "flv", 854, 480, "h264", "aac", 128, FormatStd },
// * ID 36 videos are either 320x180 (BaW_jenozKc) or 320x240 (__2ABJjxzNo), abr varies as well
{ "36", "3gp", 320, 0, "mp4v", "aac", 0, FormatStd },
{ "37", "mp4", 1920, 1080, "h264", "aac", 192, FormatStd },
{ "38", "mp4", 4096, 3072, "h264", "aac", 192, FormatStd },
{ "43", "webm", 640, 360, "vp8", "vorbis", 128, FormatStd },
{ "44", "webm", 854, 480, "vp8", "vorbis", 128, FormatStd },
{ "45", "webm", 1280, 720, "vp8", "vorbis", 192, FormatStd },
{ "46", "webm", 1920, 1080, "vp8", "vorbis", 192, FormatStd },
{ "59", "mp4", 854, 480, "h264", "aac", 128, FormatStd },
{ "78", "mp4", 854, 480, "h264", "aac", 128, FormatStd },
// 3D videos
{ "82", "mp4", 0, 360, "h264", "aac", 128, Format3D },
{ "83", "mp4", 0, 480, "h264", "aac", 128, Format3D },
{ "84", "mp4", 0, 720, "h264", "aac", 192, Format3D },
{ "85", "mp4", 0, 1080, "h264", "aac", 192, Format3D },
{ "100", "webm", 0, 360, "vp8", "vorbis", 128, Format3D },
{ "101", "webm", 0, 480, "vp8", "vorbis", 192, Format3D },
{ "102", "webm", 0, 720, "vp8", "vorbis", 192, Format3D },
// Apple HTTP Live Streaming
{ "91", "mp4", 0, 144, "h264", "aac", 48, FormatHLS },
{ "92", "mp4", 0, 240, "h264", "aac", 48, FormatHLS },
{ "93", "mp4", 0, 360, "h264", "aac", 128, FormatHLS },
{ "94", "mp4", 0, 480, "h264", "aac", 128, FormatHLS },
{ "95", "mp4", 0, 720, "h264", "aac", 256, FormatHLS },
{ "96", "mp4", 0, 1080, "h264", "aac", 256, FormatHLS },
{ "132", "mp4", 0, 240, "h264", "aac", 48, FormatHLS },
{ "151", "mp4", 0, 72, "h264", "aac", 24, FormatHLS },
// DASH mp4 video
{ "133", "mp4", 0, 240, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "134", "mp4", 0, 360, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "135", "mp4", 0, 480, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "136", "mp4", 0, 720, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "137", "mp4", 0, 1080, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "138", "mp4", 0, 0, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly }, // Height can vary (https://github.com/rg3/youtube-dl/issues/4559)
{ "160", "mp4", 0, 144, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "212", "mp4", 0, 480, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "264", "mp4", 0, 1440, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "298", "mp4", 0, 720, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly | FormatHighFps },
{ "299", "mp4", 0, 1080, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly | FormatHighFps },
{ "266", "mp4", 0, 2160, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
// DASH mp4 audio
{ "139", "m4a", 0, 0, "", "aac", 48, FormatDASH | FormatAudioOnly },
{ "140", "m4a", 0, 0, "", "aac", 128, FormatDASH | FormatAudioOnly },
{ "141", "m4a", 0, 0, "", "aac", 256, FormatDASH | FormatAudioOnly },
{ "256", "m4a", 0, 0, "", "aac", 0, FormatDASH | FormatAudioOnly },
{ "258", "m4a", 0, 0, "", "aac", 0, FormatDASH | FormatAudioOnly },
{ "325", "m4a", 0, 0, "", "dtse", 0, FormatDASH | FormatAudioOnly },
{ "328", "m4a", 0, 0, "", "ec-3", 0, FormatDASH | FormatAudioOnly },
// DASH webm
{ "167", "webm", 640, 360, "vp8", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "168", "webm", 854, 480, "vp8", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "169", "webm", 1280, 720, "vp8", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "170", "webm", 1920, 1080, "vp8", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "218", "webm", 854, 480, "vp8", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "219", "webm", 854, 480, "vp8", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "278", "webm", 0, 144, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "242", "webm", 0, 240, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "243", "webm", 0, 360, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "244", "webm", 0, 480, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "245", "webm", 0, 480, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "246", "webm", 0, 480, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "247", "webm", 0, 720, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "248", "webm", 0, 1080, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "271", "webm", 0, 1440, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
// * ID 272 videos are either 3840x2160 (e.g. RtoitU2A-3E) or 7680x4320 (sLprVF6d7Ug)
{ "272", "webm", 0, 2160, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "302", "webm", 0, 720, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly | FormatHighFps },
{ "303", "webm", 0, 1080, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly | FormatHighFps },
{ "308", "webm", 0, 1440, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly | FormatHighFps },
{ "313", "webm", 0, 2160, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "315", "webm", 0, 2160, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly | FormatHighFps },
// DASH webm audio
{ "171", "webm", 0, 0, "", "vorbis", 128, FormatDASH | FormatAudioOnly },
{ "172", "webm", 0, 0, "", "vorbis", 256, FormatDASH | FormatAudioOnly },
// DASH webm opus audio
{ "249", "webm", 0, 0, "", "opus", 50, FormatDASH | FormatAudioOnly },
{ "250", "webm", 0, 0, "", "opus", 70, FormatDASH | FormatAudioOnly },
{ "251", "webm", 0, 0, "", "opus", 160, FormatDASH | FormatAudioOnly },
}
func (f FormatType) MarshalJSON() ([]byte, error) {
flags := make([]string, 0)
setFlag := func(mask FormatType, name string) {
if f&mask != 0 {
flags = append(flags, name)
}
}
setFlag(FormatVideoOnly, "videoOnly")
setFlag(FormatAudioOnly, "audioOnly")
setFlag(Format3D, "3d")
setFlag(FormatHLS, "hls")
setFlag(FormatDASH, "dash")
setFlag(FormatHighFps, "hiFps")
return json.Marshal(flags)
}