25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

38 satır
866 B

package classic
import (
"errors"
"strings"
"strconv"
)
var durationErr = errors.New("unknown duration code")
// "PT6M57S" => 6 min 57 s
func parseDuration(d string) (uint64, error) {
if d[0:2] != "PT" { return 0, durationErr }
mIndex := strings.IndexByte(d, 'M')
if mIndex == -1 { return 0, durationErr }
minutes, err := strconv.ParseUint(d[2:mIndex], 10, 32)
if err != nil { return 0, err }
seconds, err := strconv.ParseUint(d[mIndex+1:len(d)-1], 10, 32)
if err != nil { return 0, err }
dur := minutes * 60 + seconds
return dur, nil
}
// "137,802 views" => 137802
func extractNumber(s string) (uint64, error) {
// Extract numbers from view string
var clean []byte
for _, char := range []byte(s) {
if char >= 0x30 && char <= 0x39 {
clean = append(clean, char)
}
}
// Convert to uint
return strconv.ParseUint(string(clean), 10, 64)
}