Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

17 wiersze
324 B

package cmd
import (
"github.com/spf13/cobra"
)
var force bool
var Channel = cobra.Command{
Use: "channel",
Short: "Get information about a channel",
}
func init() {
channelDumpCmd.Flags().BoolVarP(&force, "force", "f", false, "Overwrite the output file if it already exists")
Channel.AddCommand(&channelDumpCmd)
}