20 Коміти (master)
 

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  terorie 2541e67f54 WIP disclaimer 3 роки тому
  terorie 0e47e3a0ba Some more CLI tests 3 роки тому
  terorie 4453dd3370 Future ideas 3 роки тому
  terorie 43063ec2fe Clean up API and fix channel URL dump 3 роки тому
  terorie 6031763c67 Fix offset bug 3 роки тому
  terorie cf46dcf53f Minimal async HTTP 3 роки тому
  terorie 593c61acca Multithreading proof-of-concept 3 роки тому
  terorie e2ea0a179e Fix CLI for channel dumps 3 роки тому
  terorie fec4a5e067 Move work command 3 роки тому
  terorie a9589194e7 Set API by CLI 3 роки тому
  terorie e9b14041d4 include GPLv3 3 роки тому
  terorie c3b6047f98 Refactor API selection 3 роки тому
  terorie 0429c2f1ce Channel url dump CLI 3 роки тому
  terorie b6a0e41840 Cobra & channel video dumper 3 роки тому
  terorie 0f19dcfd3f Rename project to yt-mango 3 роки тому
  terorie 9f5b9dd873 Remove debug output 3 роки тому
  terorie bafc6c4ad3 Decode video formats 3 роки тому
  terorie e612768d79 Add formats from youtube-dl 3 роки тому
  terorie 0e9d46ecad Initial README 3 роки тому
  terorie 3b5744c589 Initial commit 3 роки тому