Bläddra i källkod

Add formats from youtube-dl

master
terorie 3 år sedan
förälder
incheckning
e612768d79
2 ändrade filer med 123 tillägg och 11 borttagningar
  1. 123
    0
      data/format.go
  2. 0
    11
      data/video.go

+ 123
- 0
data/format.go Visa fil

@@ -0,0 +1,123 @@
package data

type FormatType uint8

const (
FormatVideoOnly = 1 << iota
FormatAudioOnly
Format3D
FormatHLS
FormatDASH
FormatHighFps
FormatStd = 0
)

type Format struct {
FormatID string
Extension string
Width uint32
Height uint32
VideoCodec string
AudioCodec string
AudioBitrate uint32
Flags FormatType
}

// Taken from github.com/rg3/youtube-dl
// As in youtube_dl/extractor/youtube.py
var Formats = []Format{
// Standard formats
{ "5", "flv", 400, 240, "h263", "mp3", 64, FormatStd },
{ "6", "flv", 450, 270, "h263", "mp3", 64, FormatStd },
{ "13", "3gp", 0, 0, "mp4v", "aac", 0, FormatStd },
{ "17", "3gp", 176, 144, "mp4v", "aac", 24, FormatStd },
{ "18", "mp4", 640, 360, "h264", "aac", 96, FormatStd },
{ "22", "mp4", 1280, 720, "h264", "aac", 192, FormatStd },
{ "34", "flv", 640, 360, "h264", "aac", 128, FormatStd },
{ "35", "flv", 854, 480, "h264", "aac", 128, FormatStd },
// * ID 36 videos are either 320x180 (BaW_jenozKc) or 320x240 (__2ABJjxzNo), abr varies as well
{ "36", "3gp", 320, 0, "mp4v", "aac", 0, FormatStd },
{ "37", "mp4", 1920, 1080, "h264", "aac", 192, FormatStd },
{ "38", "mp4", 4096, 3072, "h264", "aac", 192, FormatStd },
{ "43", "webm", 640, 360, "vp8", "vorbis", 128, FormatStd },
{ "44", "webm", 854, 480, "vp8", "vorbis", 128, FormatStd },
{ "45", "webm", 1280, 720, "vp8", "vorbis", 192, FormatStd },
{ "46", "webm", 1920, 1080, "vp8", "vorbis", 192, FormatStd },
{ "59", "mp4", 854, 480, "h264", "aac", 128, FormatStd },
{ "78", "mp4", 854, 480, "h264", "aac", 128, FormatStd },

// 3D videos
{ "82", "mp4", 0, 360, "h264", "aac", 128, Format3D },
{ "83", "mp4", 0, 480, "h264", "aac", 128, Format3D },
{ "84", "mp4", 0, 720, "h264", "aac", 192, Format3D },
{ "85", "mp4", 0, 1080, "h264", "aac", 192, Format3D },
{ "100", "webm", 0, 360, "vp8", "vorbis", 128, Format3D },
{ "101", "webm", 0, 480, "vp8", "vorbis", 192, Format3D },
{ "102", "webm", 0, 720, "vp8", "vorbis", 192, Format3D },

// Apple HTTP Live Streaming
{ "91", "mp4", 0, 144, "h264", "aac", 48, FormatHLS },
{ "92", "mp4", 0, 240, "h264", "aac", 48, FormatHLS },
{ "93", "mp4", 0, 360, "h264", "aac", 128, FormatHLS },
{ "94", "mp4", 0, 480, "h264", "aac", 128, FormatHLS },
{ "95", "mp4", 0, 720, "h264", "aac", 256, FormatHLS },
{ "96", "mp4", 0, 1080, "h264", "aac", 256, FormatHLS },
{ "132", "mp4", 0, 240, "h264", "aac", 48, FormatHLS },
{ "151", "mp4", 0, 72, "h264", "aac", 24, FormatHLS },

// DASH mp4 video
{ "133", "mp4", 0, 240, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "134", "mp4", 0, 360, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "135", "mp4", 0, 480, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "136", "mp4", 0, 720, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "137", "mp4", 0, 1080, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "138", "mp4", 0, 0, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly }, // Height can vary (https://github.com/rg3/youtube-dl/issues/4559)
{ "160", "mp4", 0, 144, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "212", "mp4", 0, 480, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "264", "mp4", 0, 1440, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "298", "mp4", 0, 720, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly | FormatHighFps },
{ "299", "mp4", 0, 1080, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly | FormatHighFps },
{ "266", "mp4", 0, 2160, "h264", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },

// DASH mp4 audio
{ "139", "m4a", 0, 0, "", "aac", 48, FormatDASH | FormatAudioOnly },
{ "140", "m4a", 0, 0, "", "aac", 128, FormatDASH | FormatAudioOnly },
{ "141", "m4a", 0, 0, "", "aac", 256, FormatDASH | FormatAudioOnly },
{ "256", "m4a", 0, 0, "", "aac", 0, FormatDASH | FormatAudioOnly },
{ "258", "m4a", 0, 0, "", "aac", 0, FormatDASH | FormatAudioOnly },
{ "325", "m4a", 0, 0, "", "dtse", 0, FormatDASH | FormatAudioOnly },
{ "328", "m4a", 0, 0, "", "ec-3", 0, FormatDASH | FormatAudioOnly },

// DASH webm
{ "167", "webm", 640, 360, "vp8", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "168", "webm", 854, 480, "vp8", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "169", "webm", 1280, 720, "vp8", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "170", "webm", 1920, 1080, "vp8", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "218", "webm", 854, 480, "vp8", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "219", "webm", 854, 480, "vp8", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "278", "webm", 0, 144, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "242", "webm", 0, 240, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "243", "webm", 0, 360, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "244", "webm", 0, 480, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "245", "webm", 0, 480, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "246", "webm", 0, 480, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "247", "webm", 0, 720, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "248", "webm", 0, 1080, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "271", "webm", 0, 1440, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
// * ID 272 videos are either 3840x2160 (e.g. RtoitU2A-3E) or 7680x4320 (sLprVF6d7Ug)
{ "272", "webm", 0, 2160, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "302", "webm", 0, 720, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly | FormatHighFps },
{ "303", "webm", 0, 1080, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly | FormatHighFps },
{ "308", "webm", 0, 1440, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly | FormatHighFps },
{ "313", "webm", 0, 2160, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly },
{ "315", "webm", 0, 2160, "vp9", "", 0, FormatDASH | FormatVideoOnly | FormatHighFps },

// DASH webm audio
{ "171", "webm", 0, 0, "", "vorbis", 128, FormatDASH | FormatAudioOnly },
{ "172", "webm", 0, 0, "", "vorbis", 256, FormatDASH | FormatAudioOnly },

// DASH webm opus audio
{ "249", "webm", 0, 0, "", "opus", 50, FormatDASH | FormatAudioOnly },
{ "250", "webm", 0, 0, "", "opus", 70, FormatDASH | FormatAudioOnly },
{ "251", "webm", 0, 0, "", "opus", 160, FormatDASH | FormatAudioOnly },
}

+ 0
- 11
data/video.go Visa fil

@@ -28,14 +28,3 @@ type Subtitle struct {
URL string
Extension string
}

type Format struct {
FormatID string
URL string
PlayerURL string
Extension string
Height uint32
FormatNote string
AudioCodec string
Abr float32
}

Laddar…
Avbryt
Spara