Преглед на файлове

Minimal async HTTP

master
terorie преди 3 години
родител
ревизия
cf46dcf53f
променени са 1 файла, в които са добавени 35 реда и са изтрити 0 реда
  1. 35
    0
      common/httpasync.go

+ 35
- 0
common/httpasync.go Целия файл

@@ -0,0 +1,35 @@
package common

import "net/http"

type JobResult struct {
Res *http.Response
Err error
ReqData interface{} // job.data
}

type job struct {
req *http.Request
c chan JobResult
data interface{}
}

var jobs = make(chan job)

func InitAsyncHTTP(nWorkers uint) {
for i := uint(0); i < nWorkers; i++ {
go asyncHTTPWorker()
}
}

func DoAsyncHTTP(r *http.Request, c chan JobResult, data interface{}) {
jobs <- job{r, c, data}
}

func asyncHTTPWorker() {
for {
job := <-jobs
res, err := Client.Do(job.req)
job.c <- JobResult{res, err, job.data}
}
}

Loading…
Отказ
Запис