Преглед на файлове

Remove debug output

master
terorie преди 3 години
родител
ревизия
9f5b9dd873
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. 0
    1
      classic/parsedescription.go

+ 0
- 1
classic/parsedescription.go Целия файл

@@ -42,7 +42,6 @@ func (p *parseInfo) parseDescription() error {

// Save description
p.v.Description = buffer.String()
println(p.v.Description)

return nil
}

Loading…
Отказ
Запис