2 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Tu Do c06221eb92 Remove the pdf file, add it to Release před 3 roky
  Tu Do d6e9cca5e6 Bug fixes před 3 roky