Преглед на файлове

Remove the pdf file, add it to Release

So mobile devices can download the PDF file.
tags/0.0.1
Tu Do преди 4 години
родител
ревизия
c06221eb92
променени са 3 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 12196 реда
 1. 1
  0
    .gitignore
 2. 1
  0
    CHANGELOG.md
 3. 0
  12196
    Operating_System_From_0_to_1.pdf

+ 1
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -0,0 +1 @@
*.pdf

+ 1
- 0
CHANGELOG.md Целия файл

@@ -7,3 +7,4 @@
* [#10] Use `__FUNCTION__` for consistency.
* [#11] Fix incorrect filename.
* [#12] Fix confusing sentence.
* [#13] Fix a typo.

+ 0
- 12196
Operating_System_From_0_to_1.pdf
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Loading…
Отказ
Запис