Преглед на файлове

Set theme jekyll-theme-architect

tags/0.0.1
Tu Do преди 3 години
родител
ревизия
5d0ee11394
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      _config.yml

+ 1
- 1
_config.yml Целия файл

@@ -1 +1 @@
theme: jekyll-theme-hacker
theme: jekyll-theme-architect

Loading…
Отказ
Запис