Переглянути джерело

updated limfshot

tags/v0.5.1
Mikołaj 'Lich' Halber 5 роки тому
джерело
коміт
ebd642e41b
1 змінених файлів з 1 додано та 1 видалено
  1. 1
    1
      limfshot.sh

+ 1
- 1
limfshot.sh Переглянути файл

@@ -1,5 +1,5 @@
#!/bin/bash
export i=screenshot.png
scrot $i
limf.py -l $i|xclip -selection clipboard
limf -l $i|xclip -selection clipboard
rm $i

Завантаження…
Відмінити
Зберегти