Procházet zdrojové kódy

updated limfshot

tags/v0.5.1
Mikołaj 'Lich' Halber před 5 roky
rodič
revize
ebd642e41b
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. 1
    1
      limfshot.sh

+ 1
- 1
limfshot.sh Zobrazit soubor

@@ -1,5 +1,5 @@
#!/bin/bash
export i=screenshot.png
scrot $i
limf.py -l $i|xclip -selection clipboard
limf -l $i|xclip -selection clipboard
rm $i

Načítá se…
Zrušit
Uložit