Преглед на файлове

updated limfshot

tags/v0.5.1
Mikołaj 'Lich' Halber преди 5 години
родител
ревизия
ebd642e41b
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      limfshot.sh

+ 1
- 1
limfshot.sh Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
#!/bin/bash
export i=screenshot.png
scrot $i
limf.py -l $i|xclip -selection clipboard
limf -l $i|xclip -selection clipboard
rm $i

Loading…
Отказ
Запис